daglicht en uitzicht

advertisement
Kantooromgeving: daglicht en uitzicht
Technische oplossing
Omschrijving
Medewerkers vinden daglicht en uitzicht op kantoor erg belangrijk. Daarom
is het belangrijk dat in kantoren voldoende daglicht en uitzicht geboden
wordt aan de medewerkers.
Afbeelding
Specificaties
Gegevens
 Op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht
binnen en zijn voldoende voorzieningen voor kunstverlichting
aanwezig.
 Zorg dat er zoveel mogelijk daglicht via dak- of gevelopeningen
binnenkomt in de kantoorruimte. Het percentage glas (gezamenlijk
oppervlak daglichtopeningen/vloeroppervlak van de werkruimte)
bedraagt tenminste 5% en bij voorkeur 20 tot 40%.
 Zorg ook dat medewerkers via de gevelopeningen naar buiten kunnen
kijken. Wensen voor een goed uitzicht zijn:
o zorg dat het weer buiten gezien kan worden;
o zorg voor natuur (groen) in het uitzicht;
o zorg voor zicht op de verkeer en beweging;
o zorg dat er over zo groot mogelijk afstand uitzicht is.
Tips
 Wanneer een ruimte geen daglicht heeft kan de tussenwand met een
ruimte waar wel daglicht komt, verwijderd worden of voorzien worden
van glas.
 NEN 2057 ‘Daglichtopeningen van gebouwen - Bepaling van de
equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte’ geeft informatie over
formaat, vorm en plaatsing van de daglichtopeningen.
 Daglichttoetreding is ook volgens het Bouwbesluit verplicht.
Randvoorwaarden n.v.t.
voor gebruik
Mogelijke
leverancier(s) /
prijsindicatie
Sterk afhankelijk van de (stede)bouwkundige mogelijkheden
Effecten
Arbo effecten
Medewerkers zullen zich in een kantoor met voldoende daglicht en uizicht
veel prettiger voelen
Voordelen voor
organisatie en/of
werknemers
Het prettiger voelen door de medewerkers in een kantoor met voldoende
daglicht en uitzicht kan leiden tot meer motivatie en meer productiviteit.
Nadelen voor
organisatie en/of
werknemers
Kosten voor het realiseren van gewenste dag- en uitzicht.
Download