BlueAir. Luchtzuiverende straatstenen.

advertisement
BlueAir.
Luchtzuiverende
straatstenen.
De kracht van het leben.
Licht is de oorsprong van al het leven: het geeft warmte, kracht en energie. Dag en nacht,
zomer en winter – de aanwezigheid en intensiteit van zonlicht bepalen het ritme van de
natuur. Licht is absoluut noodzakelijk voor de fotosynthese van planten, waarbij zuurstof
vrijkomt en waardoor nagenoeg alle bestaande ecosystemen in werking gesteld worden.
Op dezelfde manier is licht ook essentieel voor de innovatieve bijdrage van de BlueAir ® Technology.
De natuur als voorbeeld.
Heel slim zo´n boom: in ieder afzonderlijk blaadje wordt kooldioxide uit de lucht met
behulp van fotosynthese omgezet in zuurstof. Aan deze fotosynthese hebben wij onze
lucht om te ademen te danken. Op een gelijksoortige fascinerende biochemisch principe
berust de BlueAir ® -Technology: onder invloed van licht worden schadelijke stoffen uit de
lucht gehaald en onschadelijke gemaakt.
Onze bijdrage aan heet
creëren van zuivere lucht.
De luchtverontreiniging en dan in het bijzon-
studie van het Duitse ministerie van milieu
bouwt de BlueAir ® -Technology van Metten
wanneer titaandioxide met daglicht in aanra-
der in dichtbevolkte stedelijke gebieden en
nog niet bij de helft van de betreffende meet-
aanwezige stikstofoxiden in de lucht actief af
king komt.
in verkeers intensieve zones, is een zeer ac-
punten in de Duitse steden worden nageko-
– dit doordat het bestratings materiaal foto-
tueel en vaak voorkomend discussiepunt. In
men. Het ligt voor de hand dat in overige Eu-
katalytisch geactiveerd wordt. Met behulp
Uit onze productportfolio kunnen volgende
heel Europa worden ondertussen maatrege-
ropese landen met een hogere bevolkings
van de katalysator titaandioxide wordt onder
bestratingssystemen met BlueAir® -
len getroffen om het terugdringen van scha-
dichtheid, deze grenswaarde nog beduidend
invloed van daglicht schadelijke stikstofo-
Technology geleverd worden:
delijke stoffen te bevorderen. Zo gelden er
vaker overschreden wordt.
xiden (NO X ) uit de lucht omgezet in het min-
sinds 2010 verscherpte richtlijnen van de Eu-
Bij een voortdurende overschrijding van de
der schadelijk nitraat (NO 3). Deze voor de
ropese Unie met betrekking tot de belasting
grenswaarde met een derde stijgt het risico
mens en het milieu minder gevaarlijke stof
van de lucht met stikstofoxiden (NO X) door
voor de mens met de helft, om aan hart en
mineraliseert aan het betonoppervlak en vlo-
uitlaatgassen. Deze worden als hoofdvero-
vaatziektes te overlijden. De stikstofoxiden
eit met de eerstvolgende regenbui via de rio-
orzaker van allerlei ziektes aan de luchtwe-
belasting in de lucht te reduceren betekent de
lering weg.
gen gezien en als wezenlijk bestanddeel in de
gezondheid van de mens te bevorderen.
Palladio ®
Cubus ®
Il Campo ®
Systeem Terra
De fotokatalysator titaandioxide zelf blijft bij
vorming van het schadelijke Ozon.
La Linia®
Boulevard®
BlueAir® is onze bijdrage aan zuivere lucht,
dit proces in ongewijzigde hoeveelheid be-
De grenswaarde van 40 microgram stikstofo-
anders en wellicht slimmer dan bijvoorbeeld
houden, de reactie is daarom eindeloos her-
xiden per m3 lucht mag volgens de nieuwste
een rigoureus rijverbod voor bepaalde voer-
haalbaar. De werking van BlueAir® -
bepalingen het jaargemiddelde niet over-
tuigen in bepaalde stedelijke zones. Naar het
Technology behoudt de steen zijn leven lang.
schrijden. Dit doel kan echter volgens een
voorbeeld van fotokatalyse van planten
Het proces wordt telkens weer geactiveerd,
BlueAir ® – een nieuwe bouwsteen in ons
concrete doel. Namelijk om duurzaamheid
een volwaardige plaats te geven in context
van product en een meerwaarde in de toepassing.
UV-Strahlung
BlueAir in het kort:
®
Afbouw van schadelijke stikstofoxiden NO x
uit de lucht als maatregel tegen de door het Fraunhofer-Institut voor molecu-
lucht verontreiniging.
laire biologie en toegepaste ecologie
Regen
Fotokatalytisch proces naar het voorbeld van de natuur.
Het omzetten van stikstofoxiden
in nitraat onder invloed van daglicht.
TiO 2
NO 3
De werking van fotokatalyse werd o.a.
(IME) getest. Op verzoek zenden wij u
deze (Duitstalige) informatie graag toe.
Kleur en structuur van het steenoppervlak worden door de BlueAir® -Technology niet beïnvloed.
Postbus 6157 · 4000 HD Tiel
Telefoon 03 44 / 66 17 64 · Fax 03 44 / 66 21 89
www.metten.nl
© Metten Stein+Design 2011 · Onder voorbehoud van technische veranderingen en kleurafwijkingen.
Download