Introductie e-bronnen - Associatie KU Leuven

advertisement
Introductie e-bronnen
Peter De Marrez / Jan Bollansée
K.U.Leuven – Universiteitsbibliotheekdiensten
Dienst e-bronnen
Introductie e-bronnen
E-bronnen?
 e-tijdschriften
 databanken:
- catalogi
- bibliografische databanken
- full text databanken
 websites
 de nieuwste loot aan de tak: e-books
Totaal: meer dan 25.000 e-bronnen in de
digitale bibliotheek van de K.U.Leuven
Introductie e-bronnen
Dienst e-bronnen?
Algemeen bibliotheekbeheer
Universiteitsbibliotheekdiensten Campusbibliotheken Centr. Bibl.
Ondersteuning
onderwijs
Ondersteuning
onderzoek
Metadata
E-bronnen
 onderhandelen
 registreren/activeren
 ontsluiten (LibriSource+, LibriLinks, …)
 ondersteuning
LIBIS
Introductie e-bronnen
Programma
 LibriSource+ & LibriLinks
 Web of Science / Cited Reference Search /
EndNote Web
 Specifieke databanken op diverse platformen
Introductie e-bronnen
LibriSource+
 onderzoeksportaal
 binnen eenzelfde interface elektronische informatiebronnen opzoeken en bevragen én zoekresultaten
weergeven :
 Catalogus van e-bronnen
 Zoekplatform databanken
(quicksearch/metasearch)
Sedert 2007 worden e-tijdschriften, databanken, e-books en
websites ook in de LIBISng-catalogus ingevoerd
Introductie e-bronnen
e-bronnen in de LIBISng-catalogus
Introductie e-bronnen
e-bronnen in de LIBISng-catalogus
lijst van onderwerpen
Introductie e-bronnen
LibriSource+ onderzoeksportaal
Enkele voordelen:
 simultaan doorzoeken van diverse types databanken via ‘live’
zoekactie (= metasearch)
 dankzij integratie met OpenURL-resolver
rechtstreekse toegang tot full-text
 beheer van zoekresultaten: My Space
Introductie e-bronnen
LibriSource+ onderzoeksportaal
Enkele nadelen:
 beperkt aantal indexen & zoekfilters
 schijn van volledigheid:
 een aantal databanken kan enkel in de native interface bevraagd
worden en is bijgevolg niet ‘metasearchable’ in LS+;
 maximaal 10 databanken kunnen simultaan doorzocht worden.
Introductie e-bronnen
LibriSource+ onderzoeksportaal: toegang
Introductie e-bronnen
LibriSource+ onderzoeksportaal: toegang
Introductie e-bronnen
LibriSource+
shibboleth, single sign on: volledige functionaliteit
- binnen domein K.U.Leuven: geen My Space
- buiten domein K.U.Leuven: enkel gratis databanken
geen My Space
Info over externe toegang (via Stuiterproxy), Ludit
Introductie e-bronnen
LibriSource+ onderdelen: 5 tabbladen
QuickSearch
Find Database
My Space
Advanced
Find e-Journal/
Search
e-Book
Introductie e-bronnen
LibriSource+ - QuickSearch
Metasearch van voorgedefinieerde quicksets
met aanbevolen databanken per discipline
1. zoekterm(en) ingeven (keyword search)
2. Selecteer set (klik op
setnaam voor overzicht
databanken)
Introductie e-bronnen
LibriSource+ − Advanced Search
Introductie e-bronnen
LibriSource+ - Advanced Search
Metasearch van eigen selectie databanken
Databanken opzoeken:
onderwerp, type, eigen set
Databanken selecteren:
- checkbox aanvinken
- geen checkbox = niet
metasearchable
Zoektermen: eventueel
beperken tot bepaalde
velden (Subject/ title/
author/ ISBN/ ISSN/ Year)
Introductie e-bronnen
LibriSource+ - Advanced Search
Metasearch van eigen selectie databanken
Introductie e-bronnen
LibriSource+ - Advanced Search
Overzicht resultaten per databank en gecombineerd
resultaten per databank
“search and link” databanken:
resultaten bekijken in
native interface
gecombineerde resultaten
in eerste instantie maximaal 30 records per
databank te bekijken (performantie)
Introductie e-bronnen
LibriSource+ - Advanced Search: results
per databank / gecombineerd
navigatie
sortering (standaard per jaar)
“retrieve more”: nieuwe
resultaten in vet
klikken op nummer of titel:
full record in LS+-interface
klikken op naam databank: full
record in native interface
toevoegen aan My Space
LibriLinksmenu: controle op full
text of print voor K.U.Leuven
Introductie e-bronnen
LibriSource+ - Advanced Search
Overzicht resultaten per databank en gecombineerd
“search and link” databanken:
resultaten bekijken in
native interface
Introductie e-bronnen
LibriSource+ - Advanced Search
“search and link”: tussenscherm
Introductie e-bronnen
LibriSource+ - Advanced Search
“search and link”: zoekresultaten in native interface (1)
Introductie e-bronnen
LibriSource+ - Advanced Search
“search and link”: zoekresultaten in native interface (2)
Introductie e-bronnen
[terzijde: directe link tussen JSTOR & MUSE]
Introductie e-bronnen
[terzijde: directe link tussen JSTOR & MUSE]
Introductie e-bronnen
[terzijde: directe link tussen JSTOR & MUSE]
Introductie e-bronnen
[terzijde: directe link tussen JSTOR & MUSE]
Introductie e-bronnen
LibriSource+ − Find Database
Introductie e-bronnen
LibriSource+ - Find Database
Browsen op titel
Zoeken op titel, in alle
velden (volledige woorden of
trunceren), op onderwerp of
type – of een combinatie
Introductie e-bronnen
LibriSource+ - Find Database: resultaten
Informatiefiche met korte
beschrijving
Toevoegen aan
My Space
Databank doorzoeken op
LibriSource+-platform.
Titel aanklikken: naar eigen
interface databank.
Introductie e-bronnen
LibriSource+ − Find e-Journal/e-Book
Introductie e-bronnen
LibriSource+ − Find e-Journal/e-Book
Introductie e-bronnen
LibriSource+ − Find e-Journal/e-Book
Introductie e-bronnen
LibriSource+ − Find e-Journal/e-Book
Introductie e-bronnen
LibriSource+ − Find e-Journal/e-Book
geen A-Z lijst
zoeken op titel
zoeken op onderwerp
met behulp van boomstructuur van basisclassificaties
(enkel voor e-Journals)
Introductie e-bronnen
LibriSource+ − Find e-Journal/e-Book: resultaten
Introductie e-bronnen
LibriSource+ − My Space
Bewaren/verzenden (in txt-formaat) van:
- My Citations (folder management)
- My Database Sets (folder
management; doorzoekbaar
in QuickSearch en Advanced
Search)
- My Searches (instellen van
alerts)
Introductie e-bronnen
LibriLinks?
 wordt aangeboden door de Universiteitsbibliotheek en LIBIS, en maakt
gebruik van de link server software SFX (gebaseerd op OpenURL);
 biedt je bij gevonden referenties in een bibliografische databank een link
naar de volledige tekst van het gevonden artikel, tijdschrift of boek indien
mogelijk;
 helpt je minstens om na te gaan waar je de papieren versie kan vinden,
indien er geen elektronische is;
 biedt je voorts een aantal opties om gerelateerde informatie te vinden en
om de citatiegegevens te bewaren.
Introductie e-bronnen
LibriLinks - situatie zonder LibriLinks
LibriSource+
LibriSource+
zoek
bibliografische
databank
zoek
zoek
tijdschrift
(uit referentie)
bladeren
referentie
full text
Introductie e-bronnen
LibriLinks - situatie met LibriLinks
LibriSource+
zoek
bibliografische
databank
zoek
referentie
full text
LIBISng-catalogus
Antilope
Web of Science
impactfactor
zoekactie op web
citatiegegevens
Introductie e-bronnen
LibriLinks – links in LIBISng
Introductie e-bronnen
LibriLinks – menu:
Contextgevoelig, afhankelijk van: volledigheid referentie (ISSN is basis), lokatie
(binnen of buiten K.U.LeuvenNet).
Mogelijk opgenomen links:
1 of meer links naar full text van
artikel of tijdschrift (met
beschikbare periode),
invulvakjes: rechtstreeks naar
bepaalde referentie
Antilope: papieren tijdschrift in
België?
Introductie e-bronnen
LibriLinks – menu / meer:
meer artikels van dezelfde auteur
impactfactor: Journal Citation Reports
zoekactie titel in Google Scholar of
algemeen met internet zoekrobot
export referentie of bewaren in bepaalde
citatiestijl
Introductie e-bronnen
LibriLinks – waar?
LIBISng-catalogus
LibriSource+
ABC-CLIO: Historical Abstracts
ISI: Web of Science, INSPEC, Current
Contents Connect
PICA
CSA: Sociological Abstracts,
ARTbibliographies Modern, Communication
Studies: A SAGE Full-Text Collection,
Criminal Justice Abstracts, Econlit, ERIC,
LLBA, LISA, Social Services Abstracts
EBSCO: Academic Search Premier,
Business Source Premier, ERIC, Cinahl, PreCinahl, ATLA, ATLAserials, Communication
& Mass Media Complete, MLA
PIO: Periodicals Index Online
JSTOR: Arts & Sciences I, Arts & Sciences II,
III, IV, Complement, Language & Literature,
Business collection
OVID-lokaal: Art Index, Biological Abstracts,
CAB Abstracts, ERIC, Francis, FSTA, IPA,
IPSA, Philosopher's index, PsycInfo, Sport
Discus
GALE: Literature Resource Center
Google Scholar
Grove: Grove Art, Grove Music
OVID-web: zie Ovid Lokaal, International
bibliography of the social sciences
Introductie e-bronnen
LibriLinks – enkele mogelijke problemen:
 browser moet JavaScript en cookies ondersteunen.
 soms pas LibriLinks-link in uitgebreide presentatie, afhankelijk van
databank.
 LibriLinks brengt je zo dicht mogelijk bij full text. Afhankelijk van
(volledigheid) referentie of uitgeverssite nog verder navigeren op
website uitgever/leverancier.
Introductie e-bronnen
Web of Science
 Onderdeel van het ISI Web of Knowledge
 Ontsluit hoofdzakelijk tijdschriftartikels
 Bibliografische informatie (titel, auteur, tijdschrifttitel,
jaar, …)
 Neemt ook bibliografie op: alle referenties per artikel
Introductie e-bronnen
Web of Science – Citatiedatabank
Voordeel: verwijzingen opzoeken:
 Achteruit zoeken: welke referenties gebruikt een bepaald
artikel?
Vooruit zoeken: hoeveel keer en waar wordt een bepaald
artikel geciteerd?
 Auteurs die over zelfde onderwerp schrijven
(sneeuwbaleffect)
 Hoe wordt een bepaald idee aanvaard/ gecorrigeerd/
weerlegd?
 Opletten voor zelfcitaties, negatieve citaties
Introductie e-bronnen
Web of Science – Onderdelen
 Science Citation Index Expanded - SCIE
- 6650 tijdschriften voor meer dan 150 disciplines
- Vanaf 1955 (voor K.U.Leuven)
- Indexeert sinds 1991 ook (Engelse) abstracts
Disciplines o.a.: astronomie, biochemie, biologie,
biotechnologie, chemie, computerwetenschap,
diergeneeskunde, farmacie, fysica, geneeskunde, landbouw,
materiaalkunde, neurologie, oncologie, pediatrie,
plantkunde, psychiatrie, wiskunde, zoölogie
Introductie e-bronnen
Web of Science – Onderdelen
 Social Science Citation Index - SSCI
- 1950 tijdschriften voor meer dan 50 disciplines
- Selectie relevante artikels uit 3300 andere
- Vanaf 1956 (voor K.U.Leuven)
- Indexeert sinds 1991 ook (Engelse) abstracts
Disciplines o.a.: antropologie, filosofie, geschiedenis,
industriële relaties, informatie en bibliotheekwetenschap,
linguïstiek, politieke wetenschappen, psychologie,
psychiatrie, recht, sociologie, drugsmisbruik, urban studies,
women’s studies
Introductie e-bronnen
Web of Science – Onderdelen
 Arts & Humanities Citation Index - A&HCI
- 1150 tijdschriften
- Selectie relevante artikels uit 7000 andere
- Vanaf 1975
- Ook impliciete citaties
Disciplines o.a.: archeologie, architectuur, aziatische
studies, dans, dichtkunst, filosofie, folklore, geschiedenis,
klassieke filologie, kunst, linguïstiek, literatuur, muziek,
radio-televisie-film, religie, theater
Introductie e-bronnen
Web of Science – Onderdelen
... en verder ook nog:


Index Chemicus
Current Chemical Reactions
Introductie e-bronnen
Web of Science – native interface
ring out the old...
Introductie e-bronnen
Web of Science – native interface
link screen
Introductie e-bronnen
Web of Science – native interface
... bring in the new
Introductie e-bronnen
Web of Science
Introductie e-bronnen
Web of Science
Introductie e-bronnen
Web of Science – General search
Introductie e-bronnen
Web of Science – Cited Reference Search
Introductie e-bronnen
Web of Science – Cited Reference Search
Introductie e-bronnen
Web of Science – Advanced search
Introductie e-bronnen
Web of Science – Advanced search
Introductie e-bronnen
Web of Science – Search history
Introductie e-bronnen
Web of Science – Search history
Introductie e-bronnen
Web of Science – Search history
Introductie e-bronnen
Web of Science – View search results
Introductie e-bronnen
Web of Science – View search results
Introductie e-bronnen
Web of Science – View search results
Introductie e-bronnen
Web of Science – View search results
Introductie e-bronnen
Web of Science – Marked list
Introductie e-bronnen
Web of Science – EndNote Web
Introductie e-bronnen
Web of Science – EndNote Web
Introductie e-bronnen
Web of Science – EndNote Web
Introductie e-bronnen
Web of Science – EndNote Web
Introductie e-bronnen
Web of Science – EndNote Web
Introductie e-bronnen
Web of Science – EndNote Web
Introductie e-bronnen
1) Belangrijke databanken op het EBSCOhost-platform







Academic Search Premier / ASP
ATLA Religion Database with ATLASerials
Business Source Premier / BSP
CINAHL
Communication & Mass Media Complete / CMMC
Educational Resources Information Center / ERIC
SPORTDiscus
Introductie e-bronnen
EBSCOhost interface
Introductie e-bronnen
2) Belangrijke databanken op het CSA-platform








ARTbibliographies Modern
Avery Index to Architectural Periodicals
Communication Studies
EconLit
Educational Resources Information Center / ERIC
FRANCIS
Social Services Abstracts
Sociological Abstracts
Introductie e-bronnen
CSA interface
Introductie e-bronnen
3) Belangrijke databanken op het Ovid ERL-platform
Art Abstracts
Educational Resources Information Center / ERIC
GeoRef
International Bibliography of the Social Sciences
/IBSS
 International Political Sciences Abstracts / IPSA
 PsycINFO
 The Philosopher’s Index




Introductie e-bronnen
Electronic Resources Library / ERL – via WebSPIRS
Introductie e-bronnen
4) PIO – Periodicals Index Online
Introductie e-bronnen
4) PIO – Periodicals Index Online
Introductie e-bronnen
PIO – Periodicals Index Online
Introductie e-bronnen
Help?
Introductie e-bronnen
Help?
 Help en FAQ’s in LibriSource+ en LibriLinks
 Feedbackformulieren
 Nieuwsberichten op de blog (onderhoud en
informatie)
 E-mail: [email protected]
Download