voortgangsrapportage 2015

advertisement
Algemene gegevens
projectnummer
Titel
Topsector en innovatiethema
Projectleider (onderzoek)
Werkelijke startdatum
Werkelijke einddatum
Korte omschrijving inhoud
Uitvoerende partijen
Betrokken kennisinstellingen
Overige partijen
EU-2015-11
PAW; Toepassing van Plasma Geactiveerd Water in de
glastuinbouw
T&U
Jantineke Hofland-Zijlstra
01-01-2014
31-01-2015
De effectiviteit van plasma geactiveerd water tegen
ziekteverwekkers is onderzocht onder labcondities en als
gewasbehandeling op planten. Bacteriën en schimmels
zijn te remmen met PAW.
TU Eindhoven, UMC Radboud.
Filtex Air Filtration, Bactimm BV, Alewijnse Industrie en
FloraHolland.
Highlights
Plasma Geactiveerd Water (PAW) kan on site gemaakt worden vanuit kraanwater of
demiwater door met behulp van een apparaat op 2 elektroden een hoge elektrische
spanning te zetten. Hierdoor ontstaat een plasmaboog waardoor reactieve zuurstof- en
stikstofdeeltjes uit de lucht in het water oplossen. Deze reactieve deeltjes kunnen
ziekteverwekkers in het water en op de plant onschadelijk maken. De werking van
onverdund PAW voldoet aan de desinfectie eis van een log-5 reductie tegen bacteriën.
Ook schimmels als Fusarium, Botrytis en meeldauw zijn gevoelig voor PAW water.
Toepassingen met PAW zijn veilig voor gewassen en bloemen uit te voeren als
gewasbehandeling tegen ziekten en het lijkt daarmee goed inpasbaar binnen duurzame
teeltsystemen. Op dit moment is er nog geen toelating in de glastuinbouw. Het
onderzoek wordt gefinancierd door het GO Programma Oost Nederland, het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Europese Unie.
Opgeleverde producten
Poster & Demonstratie:
Toepassing van plasma geactiveerd water tegen plantenziekten, Broek, R.C.F.M. van
den; Hofland-Zijlstra, J.D.; Noordam, M.; Hollinger, T.C.; Leenders, P.
PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Artikel in Onder Glas, Plasma geactiveerd water: veelbelovend voor de glastuinbouw.
http://digimagazine.onderglas.nl/2015/4/magazine.php?spread=54
Tweede artikel verschijnt in februari 2016.
Link naar KennisOnLine: http://www.wageningenur.nl/nl/OnderzoekResultaten/Projecten-EZ/Expertisegebieden/Beleidsondersteunendonderzoek/Show/PAW-Toepassing-van-Plasma-Geactiveerd-Water-in-deglastuinbouw.htm
Download