Opleidingsonderdelen Overzicht Ba Informatica Computersystemen

advertisement
Overzicht Ba Informatica
• Verplichte vakken:
– Computersystemen (1Ba: 6 sp –> 9sp)
– Inleiding Gedistribueerde Systemen (3Ba: 3sp
keuzevak -> verplicht)
Opleidingsonderdelen
• Keuzevak
ComputersystemenComputerarchitectuur
– Computerarchitectuur (3Ba: 6 sp verplicht –>
2/3Ba: 3sp keuzevak)
• Uitbatingssystemen: Benny
18-dec-07
2
Computersystemen: Inhoud
Computersystemen: Werkvorm en
Examen
• DEEL 1 : Basiskennis Computersystemen
• Werkvorm
– inleiding computersystemen:
•
•
•
•
– Theorie: Hoorcolleges
Geschiedenis
lagen-model van computersystemen
data representatie + getallenstelsels (binair, hexadecimaal, ...)
basis hardware (transistoren, logische poortjes, multiplexer, flip-flop,
...)
• Syllabus/transparanten
• Boek: Computer Science Illuminated, 3rd, Nell B. Dale, John
Lewis
– Oefeningen
• Oefeningensessies
• Practica
– inleiding computer architectuur:
• von Neumann architectuur (CPU, geheugen, bus)
• fetch-execute cycle
• assembler en machinetaal
• Examen:
–
–
–
–
– inleiding telecommunicatie & computernetwerken
• DEEL 2: Basiskennis Besturingssystemen
– inleiding UNIX, MS Windows
– memory-, process-, file management
18-dec-07
3
Mondeling met schriftelijke voorbereiding
Gesloten boek
Open vragen
Practicum
18-dec-07
4
Computersystemen: Doelstellingen
Computersystemen: Competenties
• Een basiskennis en inzicht verwerven op het gebied van
computer- en informatietechnologie, meer bepaald i.v.m.
•
KC6: + Support en advies. Oplossen van problemen, helpdesk
functie; m.a.w. voldoende parate kennis bezitten om concrete
software problemen (o.a. compatibiliteit, bestandsformaten,
versiebeheer, installatie, ...) op korte termijn op te lossen. In kleinere
organisaties (KMO) advies over nieuwe automatiseringsprojecten
(haalbaarheid, nut, benodigde apparatuur, ...).
•
KCD3: + Opvolgen technologische ontwikkelingen. De vakliteratuur
kunnen volgen (in hoofdzaak Engels) om op de hoogte te blijven
van recente ontwikkelingen. Dit vereist een denkkader waarin de
samenhang tussen de verschillende deelgebieden in de informatica
wordt gevat.
Moet nog aangepast worden aan de congruentietabel
Waarschijnlijk een extra KC nodig waar dit vak op geënt is
–
–
–
–
–
–
datarepresentatie
hardware (basisbegrippen elektronica)
software (machinetaal, assembler, hogere programmeertalen)
besturingssystemen
applicaties
telecommunicatie
• De interactie tussen de verschillende onderdelen van
een computersysteem begrijpen
• De verworven kennis kunnen toepassen, om bestaande
computersysteem kritisch te kunnen evalueren
18-dec-07
•
•
5
6
Computerarchitectuur: Werkvorm
en Examen
Computerarchitectuur: Inhoud
•
• digital logic : combinational and sequential
circuits
• Von Neumann architecture
• processor design, of RISC processor
• assembler
• pipelining and microprogramming
• memory organization
• I/O interfacing and bus structures
• discussion of existing processors
• multi-processors
18-dec-07
18-dec-07
Werkvorm
– Theorie: Hoorcolleges
• Syllabus/transparanten
• Boek: Computer Architecture: A Quantitative Approach, 3rd Edition
Hennessy & Patterson
– Oefeningen
• Oefeningensessies
• Practica
•
Examen:
–
–
–
–
7
Mondeling met schriftelijke voorbereiding
Gesloten boek
Open vragen
Practicum
18-dec-07
8
Computerarchitectuur:
Doelstellingen
Computerarchitectuur:
Competenties
• Deze cursus beoogt een basisoverzicht te
verschaffen in de werking van
computersystemen in het algemeen, en de
opbouw van processoren in het bijzonder.
•
KC6: + Support en advies. Oplossen van problemen, helpdesk
functie; m.a.w. voldoende parate kennis bezitten om concrete
software problemen (o.a. compatibiliteit, bestandsformaten,
versiebeheer, installatie, ...) op korte termijn op te lossen. In kleinere
organisaties (KMO) advies over nieuwe automatiseringsprojecten
(haalbaarheid, nut, benodigde apparatuur, ...).
•
KCD3: + Opvolgen technologische ontwikkelingen. De
vakliteratuur kunnen volgen (in hoofdzaak Engels) om op de hoogte
te blijven van recente ontwikkelingen. Dit vereist een denkkader
waarin de samenhang tussen de verschillende deelgebieden in de
informatica wordt gevat.
Moet nog aangepast worden aan de congruentietabel
Waarschijnlijk een extra KC nodig waar dit vak op geënt is
•
•
18-dec-07
9
18-dec-07
10
Inleiding Gedistribueerde
Systemen: Inhoud
Inleiding Gedistribueerde
Systemen : Werkvorm en Examen
• De cursus belicht een aantal principes voor de opbouw
van gedistribueerde systemen, en besteedt vooral
aandacht aan de faciliteiten die binnen bestaande
besturingssystemen hiertoe beschikbaar zijn. Deze
principes worden geheel of gedeeltelijk toegepast in
zogenaamde Middleware systemen die gedistribueerde
paradigma’s ondersteunen, en het gebruik van
gedistribueerde systemen voor de gebruiker transparant
maken
• Werkvorm
– Volgende principes, met bijhorende OS-ondersteuning, worden
o.a. behandeld:
• Transparanten
• Boek: W. Stallings, Operating Systems, Internals and Design
Principles
• Facultatief boek: A. S. Tanenbaum en M. van Steen, Distributed
Systems, Principles and Paradigms
– Oefeningen
• Practica
• Examen:
• Processen: threads, RPC, scheduling aspecten
• Communicatie: sockets
• Gedistribueerd process management, o.a. klokken en concurrency
principes
18-dec-07
– Theorie: Hoorcolleges
11
– Mondeling met schriftelijke voorbereiding
– Open boek
– Practicum: permanente evaluatie
18-dec-07
12
Inleiding Gedistribueerde
Systemen : Doelstellingen
Inleiding Gedistribueerde
Systemen : Competenties
• Inzicht verwerven over de basisfaciliteiten
binnen besturingssystemen voor de
opbouw van gedistribueerde systemen
•
KC2: ++ Implementatie van nieuwe softwaresystemen. Al dan niet als deel van
een team, een gegeven basisontwerp omzetten in een werkend programma.
Verfijnen van het basisontwerp (vb., geschikte interface ontwerpen), selecteren van
te gebruiken software, integratie van bestaande componenten.
•
KCD4: ++ Eigen maken nieuwe technieken. In staat zijn om heel efficiënt nieuwe
programmeertalen, databanktechnieken, netwerktechnologie te begrijpen en toe te
passen waar nodig.
•
Volgende kunnen (maar werden door mij niet opgenomen in de congruentietabel)
• Inzicht verwerven in een aantal principes
voor gedistribueerde systemen
•
18-dec-07
13
Volgtijdelijkheid (nu: niet ’08-’09)
Gevorderd
Programmeren
Computersystemen
Project
Gedistribueerd
Programmeren
Computerarchitectuur
Uitbatingssystemen
Inleiding
Gedistribueerde
Systemen
18-dec-07
Staat in de kruisjeslijst
Staat NIET in de kruisjeslijst
15
–
KC6: Support en advies. Oplossen van problemen, helpdesk functie; m.a.w. voldoende
parate kennis bezitten om concrete software problemen (o.a. compatibiliteit,
bestandsformaten, versiebeheer, installatie, ...) op korte termijn op te lossen. In kleinere
organisaties (KMO) advies over nieuwe automatiseringsprojecten (haalbaarheid, nut,
benodigde apparatuur, ...).
–
KCD3: Opvolgen technologische ontwikkelingen. De vakliteratuur kunnen volgen (in
hoofdzaak Engels) om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen. Dit vereist een
denkkader waarin de samenhang tussen de verschillende deelgebieden in de informatica
wordt gevat.
Waarschijnlijk een extra KC nodig waar dit vak op geënt is
18-dec-07
14
Download