Epigenetica

advertisement
Epigenetica
dr E. van Mil , kinderarts-endocrinoloog
JBZ
Disclosure belangen spreker
(potentiële) belangenverstrengeling
Voor bijeenkomst mogelijk relevante
relaties met bedrijven
 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële)
vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …
Geen
Bedrijfsnamen




epigenetica
•
•
•
•
•
Genetica, dat ken ik, maar …
Wat is epigenetica?
Epigenetica & preconceptie
Epigenetica voor de praktijk
Nieuwtje!
Genetica
• Genoom: DNA, volgorde van basenparen
• Early Growth Genetics Consortium
- 30.487 vrouwen van Europese afkomst (18 studies)
- Genetisch verhoogd BMI
- 7 obesitas gerelateerde maternale ‘trait’ (SNP’s)
- Maternaal BMI en bloedglucose pos geassocieerd met gewicht neonaat
- Genfunctie obv volgorde van basenparen (generatie op generatie)
epigenetica
• Epigenoom: chemische verbindingen bij het DNA die de expressie bepalen
- Beinvloeding van de genfunctie, maar …
- zonder wijzingen in de sequentie
- epigenetische modificatie
- “epi-” DNA, ook na deling, soms generaties lang
- Omgeving kan profiel beinvloeden
• Honger winter studie
- Maternale hongersnood eerste trimister en lagere IGF2 gen methylering
Epigenetica & preconceptie
epigenetica & preconceptie
Grandmother Epidemiological Data set
• Transgenerational effect of neighborhood poverty on low birth weight among
African Americans in Cook County, Illinois Am J Epidemiol. 2009
- Maternale grootmoederlijke omgeving en laag geboorte gewicht
Review Article
• Influence of paternal preconception exposures on their offspring: through
epigenetics to phenotype Am J Stem Cells 2016
- Paternale ondervoeding in pre-adoscentie geeft lager CVR bij nakomeling
- Obese (groot)vaders en kinderen met lagere IGF2 methylering
Epigenetica voor de praktijk
Epigenetica & preconceptie
nieuws
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards