PDF

advertisement
12
Met dit complete stap-voor-stap verzamelwerk leert u
creatieve tijdelijke tatoeages en andere versieringen maken.
Tijdelijke Tatoeages
en andere versieringen voor uw hele lichaam
Dit losbladig verzamelwerk bestaat uit in verschillende rubrieken
onderverdeelde pagina's, die u overzichtelijk kunt opbergen achter de
tabbladen in de gratis luxe opbergmappen. Met behulp van de duidelijke
stap-voor-stap uitleg van de verschillende technieken, met veel foto’s als
voorbeeld, leert u prachtige tijdelijke tatoeages en andere versieringen
maken. Bij elke aflevering zit GRATIS werkmateriaal voor een deel van de
ontwerpen en technieken die beschreven worden.
Zo kunt u direct beginnen en hoeft u niet eerst naar een winkel.
De grootste in unieke verzamelwerken en collecties.
© 2014 Royalties & Licentiemaatschappij RLM N.V., Willemstad, Curaçao
© 2014 Uitgever: Lecturama Uitgeverij Curaçao B.V., Willemstad, Curaçao
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op
grond van artikel 16B Auteurswet 1912 J, het Besluit van 20 juni 1974,
Stb.351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985,
Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht
(Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp).
Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912)
dient men zich tot de uitgever te wenden.
www.lecturama.com
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens
de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
Allergisch voor Henna
Wanneer u de erfelijke stofwisselingsziekte G6PD hebt, of een allergie
voor tuinbonen, allergisch of overgevoelig bent voor citroen, adviseren
wij u geen Henna of Jagua te gebruiken!
Pas op voor ‘zwarte henna’
Henna is een natuurlijke stof uit planten en altijd bruin van kleur.
‘Zwarte henna’ is henna met een schadelijke chemische toevoeging die
de natuurlijke kleur donkerder of zelfs zwart maakt. Soms is ‘Zwarte
henna’ zelfs een puur chemisch product dat uw huid meteen zwart
kleurt. Dit chemische product heet PPD (P-Phenylenediamine) en kan,
als u er allergisch voor bent, uw huid ernstig beschadigen. Deze PPD
wordt vooral gebruikt in toeristische plaatsen in Zuid-Europa.
Pas op voor uw nagels
Indien henna op nagels wordt aangebracht is dit permanent en kan dus
niet worden verwijderd. De henna moet eruit groeien en dat duurt zes
maanden. Houd hier rekening mee.
De Azteken waren een machtige volk dat van de
13e tot de 16e eeuw in Mexico aan de macht was en
vele stammen overheersten. Ze werden uiteindelijk
door de Spanjaarden verslagen. Hun vele goden
waren heel belangrijk voor ze. Veel handelingen in
het dagelijks leven waren bedoeld om de goden te
eren en te behagen. Dat deden ze onder andere door
veelvuldige mensenoffers. Zij offerden mensen aan
allerlei goden, waarvan de zonnegod er één was.
Ze deden dit op wrede manieren. Vooral voor de
oorlogs- en zonnegod Huitzilopochtli werden op
grote schaal mensen (vaak krijgsgevangenen) op de
offersteen gelegd. Een veel voorkomend deel van de
offerhandeling was levende hartuitsnijding en vaak
ook onthoofding.
Tezcatlipoca, de god van het bedrog en de duisternis, haalde de jonge Quetzalcoatl over om in de
spiegel te kijken waarin hij zichzelf in de toekomst
kon zien. Quetzalcoatl schrok toen hij zichzelf zag
als een oude bleke man met een lange witte baard.
Huitzilopochtli, de oorlogs- en zonnegod met uitstekende
tong
Hun belangrijkste god was Quetzalcoatl wat
‘gevederde slang’ betekent. Deze god stond voor het
goede in de mens en was een van de weinige belangrijke goden aan wie geen mensen werd geofferd.
Mozaïekmasker van Tezcatlipoca, 15-16e eeuw.
Quetzalcoatl, de goede slangengod
Het lukte Tezcatlipoca om Quetzalcoatl dronken te
voeren en hem gemeenschap met zijn eigen zus te
laten hebben. Nadat hij weer nuchter was en besefte
wat hij had gedaan wierp hij zichzelf in het vuur.
Hierna veranderde zijn as in een vlucht prachtige
vogels. Zijn hart steeg op naar de hemel waar het als
de morgenster (Venus) bleef staan.
Cultuur 23
De tatoeages van de Azteken
Cultuur 24
De quetzal is een Midden-Amerikaanse vogel en sterk
verbonden met Quetzalcoatl, wiens naam ‘gevederde slang’
betekent. Bij de Azteken stond de quetzal hoog in aanzien als
symbool voor vrijheid omdat de quetzal altijd sterft in gevangenschap! Op het doden van een quetzal stond de doodstraf.
Volgens de legendes zou de quetzal tijdens de komst van de
Spaanse veroveraars de rode borst hebben gekregen. Toen de
Spanjaarden de Azteken versloegen, zouden de quetzals op de
bebloede azteken zijn geland om hen te beschermen. Door het
bloed kleurde de borst van de quetzal helderrood.
Quetzalcoatl en Tezcatlipoca
zijn aartsrivalen
Quetzalcoatls vader was gedood door Tezcatlipoca.
Quetzalcoatl wilde zijn vader wreken en Quetzalcoatl en Tezcatlipoca werden elkaars vijanden.
Quetzalcoatl strijdt met Tezcatlipoca
Quetzalcoatl was de heerser van de stad Tollan.
Tezcatlipoca besloot daarom de stad te vernietigen.
Door zich te vermommen en gebruik te maken van
misleiding, lukte het hem om veel inwoners te doden.
Hierna richtte hij zijn wraak op Quetzalcoatl. Deze
zette uit wanhoop de stad in brand en vluchtte naar
de afgelegen bergen bij zee. Tezcatlipoca achtervolgde hem en ontnam hem steeds meer talenten en
schatten. Toen Quetzalcoatl bij de kust was aangekomen, was hij al zijn magische krachten kwijt. Hij
vluchtte op een vlot van in elkaar gevlochten slangen
de zee op naar het oosten.
De Azteken waren ervan overtuigd dat Quetzalcoatl
ooit zou terugkomen. Wanneer Quetzalcoatl terugkwam werd hij meteen heerser van hun rijk. Hij zou
zorgen voor een mooier en rijker leven. De Azteken
stelden Quetzalcoatl voor als een blanke god met
een baard. In 1519 landde de Spaanse veroveraar
Hernán Cortés met zijn troepen op de oostkust
van Mexico. De toen heersende koning Montezuma
zou in hem de god Quetzalcoatl gezien hebben. De
op goud beluste Spanjaarden zorgden in 1521 voor
het einde van de Azteekse beschaving en deden de
profetie uitkomen.
Tatoeëren speelde een belangrijke rol in de Azteekse cultuur. Ook kinderen werden getatoeëerd. De
oude Azteekse tatoeageontwerpen werden niet alleen
ontworpen om het lichaam te versieren maar vooral
ook om godsdienstige redenen. Zo werden tijdens
rituelen tatoeages aangebracht als eerbewijs aan een
specifieke god. Maar de tatoeageontwerpen werden
ook gebruikt om onderscheid tussen de verschillende
stammen te maken. En ze werden gebruikt om iemands status aan te geven. De rang en prestaties van
een krijger werden hierdoor zichtbaar.
Tatoeages werden op bepaalde lichaamsplekken aangebracht want elke plek heeft een specifieke betekenis en werd als belangrijk beschouwd. Iedere Azteekse tatoeage had een bepaald symbolisch patroon,
afhankelijk van de god die werd vereerd.
De Azteekse tatoeage is een afspiegeling van het volk
en hun cultuur. Moderne Azteekse tatoeages volgen
dan ook de traditionele culturele stijlen afkomstig uit
het hoogtepunt van de macht van het Azteekse Rijk.
Veel Azteekse tatoeages zijn gebaseerd op de zon. De
zon werd door de Azteken als heilig beschouwd, omdat die werd gezien als de voorbode van het leven.
Ook de Azteekse kalender was gebaseerd op de zon
en deze werd afgebeeld met grimmige gelaatstrekken
en uitgestoken tong.
Huitzilopochtli, de oorlogs- en zonnegod.
Tezcatlipoca, de god van het bedrog en de duisternis.
Cultuur 25
Moderne Azteekse tatoeages
Cultuur 26
Moderne Azteekse tatoeages
U heeft nu kennis gemaakt met eenvoudige en
ingewikkelde ontwerpen. U kunt nu transfers maken
en ontwerpen aanpassen. Door veel te oefenen heeft
u de vaardigheid ontwikkeld om uit de vrije hand
te werken en u kent de technieken voor kleurverloop
en lijnwerk. Tel dit allemaal bij elkaar op en u bent
goed op weg om prachtige, complexe tatoeages te
maken, zoals deze Aziatische kolibrie. De stapsgewijze instructies laten zien hoe u dit complexe ontwerp
kunt maken met alle basis- en gevorderde vaardigheden die u tot nu toe hebt geleerd. In dit ontwerp
wordt jagua in zowel verf- als gelvorm gebruikt. Veel
plezier en succes met de uitvoering!
2
1
Nadat u de transfer heeft aangebracht, maakt u het lijnwerk
van het ontwerp met jagua-gel. Om hele dunne lijnen te maken,
prikt u het tuitje van de tube door met een naald of gebruikt
u een spuitzakje. Begin aan de linkerbovenkant (rechts als u
linkshandig bent) van het ontwerp en werk naar beneden om
vlekken te voorkomen.
Ga verder langs de hele lengte van het ontwerp en zorg ervoor
dat er genoeg ruimte is tussen de lijnen om later de verf aan te
brengen. Als u aan de puntjes van de veren werkt en blaasjes
wilt voorkomen, tekent u eerst de ene zijde van de veer, dan
stopt u en tekent u de andere zijde, die u aan het uiteinde met
de eerste verbindt.
Laat het lijnwerk drogen. Als de gel niet meer glanst, kunt u
met jagua verf de grijze kleur invullen. Doe een beetje verf op
uw penseel en breng een dun laagje aan op het gehele ontwerp.
Begin bovenaan zoals hiervoor.
Toepassing 47
Complexe kolibrie tatoeage
Toepassing 48
3
Na twee uur kunt u de jagua-producten weghalen. De verf
kunt u gewoon afwassen met water, maar u moet eerst de gel
van de huid trekken. Zorg ervoor dat u dit in de richting van de
haargroei doet, zodat u niet te hard hoeft te trekken.
4
Wanneer de gel is verwijderd, kunt u de restjes gel met koud
water of met een vochtig doekje afwassen (wrijf niet over de
tatoeages!). Dit wassen haalt tegelijkertijd de verf weg. De
tatoeage is nu nog vrijwel kleurloos, maar morgen zal deze er
geweldig uitzien!
5
1
Indien mogelijk, begint u te werken in de linkerbovenhoek
(rechts als u linkshandig bent). Vul uw penseel goed. Bij dit
ontwerp is het handig om eerst de ronde bloemblaadjes te doen.
2
Smeer de verf vanuit de ronde bloemblaadjes achterwaarts
naar het midden van de bloem door het penseel wat te kantelen
terwijl u verft. Houd de steel van de penseel laag terwijl u
verdergaat, zodat de rest van de verf vrijkomt.
3
Zodra u klaar bent met de eerste laag, gaat u terug naar uw
beginpunt en start u met de tweede laag. U hoeft de eerste laag
niet eerst te laten drogen. Breng de verf royaal aan zodat er
‘poeltjes’ ontstaan.
Toepassing 49
Aanbrengen van een bloemtatoeage
Toepassing 50
4
Gebruik het puntje van uw penseel om de verf als het ware over
het ontwerp te slepen. Dit zorgt ervoor dat de dunnere gebieden
van de eerste laag goed gevuld raken. Tijdens het werk vult u
alle gaatjes in die door luchtbellen zijn veroorzaakt.
5
Na drogen, afwassen en geduldig wachten: een prachtig
eindresultaat.
Download