Eurofins Info Nieuwsbrief - MWG

advertisement
Eurofins Food BV
www.eurofins.com
www.analytico.com
whttp://publicanalysts.eurofins.co.uk
Editie 43
passie voor kwaliteit
12 juni 2008
Hierbij ontvangt u de Eurofins Info Nieuwsbrief: een selectie uit het voedselveiligheids- en wetgevingsnieuws
van de afgelopen week:
VOEDSELVEILIGHEID & -KWALITEIT
1. FOOD : US: FDA warns consumers nationwide not to eat certain types of raw red tomatoes
2. FOOD : EFSA publishes EU-wide survey on Salmonella levels in slaugthered pigs
3. VOEDING : Nieuw middel voorkomt bacteriële besmetting van gesneden groenten
4. VOEDING : Moderne mens vervreemd van zijn eten
5. EU RAPID ALERT SYSTEM : Meldingen voedingsmiddelen door/uit Nederland - Week 23
Bij elke link in dit document kan de toetscombinatie CTRL-klik gebruikt worden om direct naar de artikelen te
springen. Bij ingekorte artikelen kan op dezelfde wijze worden doorgeklikt naar de originele website.
VOEDSELVEILIGHEID & -KWALITEIT
1. FOOD :
tomatoes
US: FDA warns consumers nationwide not to eat certain types of raw red
The Food and Drug Administration is expanding its warning to consumers nationwide that a salmonellosis
outbreak has been linked to consumption of certain raw red plum, red Roma, and red round tomatoes, and
products containing these raw, red tomatoes.
FDA recommends that consumers not eat raw red Roma, raw red plum, raw red round tomatoes, or products
that contain these types of raw red tomatoes unless the tomatoes are from the sources listed below. If unsure
of where tomatoes are grown or harvested, consumers are encouraged to contact the store where the tomato
purchase was made. Consumers should continue to eat cherry tomatoes, grape tomatoes, and tomatoes sold
with the vine still attached, or tomatoes grown at home.
On June 5, using traceback and other distribution pattern information, FDA published a list of states, territories,
and countries where tomatoes are grown and harvested which have not been associated with this outbreak.
This updated list includes: Arkansas, California, Georgia, Hawaii, North Carolina, South Carolina, Tennessee,
Texas, Belgium, Canada, Dominican Republic, Guatemala, Israel, Netherlands, and Puerto Rico. The list is
available at www.fda.gov/oc/opacom/hottopics/tomatoes.html#retailers. This list will be updated as more
information becomes available. FDAs recommendation does not apply to the following tomatoes from any
source: cherry, grape, and tomatoes sold with the vine still attached. FDA recommends that retailers,
restaurateurs, and food service operators not offer for sale and service raw red Roma, raw red plum, and raw
Eurofins Info – Eurofins Food
pag. 1 van 5
red round tomatoes unless they are from the sources listed above. Cherry tomatoes, grape tomatoes, and
tomatoes sold with the vine still attached, may continue to be offered from any source.
Since mid April, there have been 145 reported cases of salmonellosis caused by Salmonella Saintpaul
nationwide, including at least 23 hospitalizations. States reporting illnesses linked to the outbreak include:
Arizona, California, Colorado, Connecticut, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, New Mexico, Oklahoma, Oregon,
Texas, Utah, Virginia, Washington, and Wisconsin. Salmonella Saintpaul is an uncommon type of Salmonella.
Salmonella can cause serious and sometimes fatal infections particularly in young children, frail or elderly
people, and those with weakened immune systems. Healthy persons often experience fever, diarrhea (which
may be bloody), nausea, vomiting, and abdominal pain. In rare circumstances, the organism can get into the
bloodstream and produce more severe illnesses. Consumers who have recently eaten raw tomatoes or foods
containing raw tomatoes and are experiencing any of these symptoms should contact their health care
provider. All Salmonella infections should be reported to state or local health authorities.
FDA recognizes that the source of the contaminated tomatoes may be limited to a single grower or packer or
tomatoes from a specific geographic area. FDA also recognizes that there are many tomato crops across the
country and in foreign countries that will be ready for harvest or will become ready in the coming months. In
order to ensure that consumers can continue to enjoy tomatoes that are safe to eat, FDA is working diligently
with the states, the Centers for Disease Control and Prevention, the Indian Health Service, and various food
industry trade associations to quickly determine the source of the tomatoes associated with the outbreak.
FDA is taking these actions while the agency continues to investigate this outbreak with state and federal
partners. Such actions are a key component of FDAs Food Protection Plan, a scientific and risk-based
approach to strengthen and protect the nations food supply. FDA will continue to issue updates as more
specific information becomes available.
Bron: www.fda.gov, nieuwsbericht 8 juni 2008
`index
2. FOOD : EFSA publishes EU-wide survey on Salmonella levels in slaugthered pigs
The European Food Safety Authority (EFSA) has published a survey on Salmonella levels detected in
slaughtered pigs across the European Union in 2006-2007. Salmonella was estimated on average to be
present in one in ten pigs[1] slaughtered for human consumption (10.3%), according to an EU-wide report from
an EFSA Task Force[2]. Levels for Salmonella detected in pigs varied from 0% to 29% between Member
States[3]. Among all Salmonella detected, Salmonella Typhimurium and Salmonella Derby (which are two
common Salmonella types found in infection cases in humans) were detected in 4.7% and 2.1% of pigs
slaughtered for human consumption, respectively. Salmonella is the second most reported cause of food-borne
diseases in humans in Europe with 160,649 people suffering from Salmonella infections in
2006[4](approximately 35 people in every 100,000). These results will now help the European Commission in
setting targets[5] to reduce Salmonella in pigs across the EU.
Only one country reported no cases at all in their slaughtered pig populations for all Salmonella types while
others detected levels as high as 29%. In addition to Salmonella Typhimurium and Salmonella Derby, some
countries also reported high levels of other types of Salmonella.
Testing of slaughter pigs across the 25 Member States participating in this survey was based on a randomly
selected sample drawn from slaughterhouses representing 80% of the pigs slaughtered in each Member State.
Salmonella is the second most reported cause of food-borne diseases in humans in Europe. Infections can
range from a mild to severe gastroenteritis and in some vulnerable groups, such as children and the elderly,
can be fatal. Risks for consumers are typically from under-cooking of pig meat or cross-contamination to other
foods. Thorough cooking and strict kitchen hygiene will prevent or reduce the risk posed by Salmonella
contaminated pig meat.
Eurofins Info – Eurofins Food
pag. 2 van 5
EFSA has already published a series of other baseline surveys[6] on Salmonella and in the future will publish
further surveys on both Salmonella and Campylobacter in animal populations and food. In the case of
Salmonella, baseline surveys such as these will assist the European Commission in setting reduction targets.
Bron: efsa.europe.eu, nieuwsbericht 9 juni 2008
`index
3. VOEDING : Nieuw middel voorkomt bacteriële besmetting van gesneden groenten
Nieuw middel voorkomt bacteriële besmetting van gesneden groenten
De besmetting van gesneden groenten en fruit met bacteriën kan beperkt worden met een nieuwe methode die
het hechten van de bacteriën aan de groente voorkomt. Het Institute of Food Research in Norwich zegt dat ze
momenteel een middel patenteert dat het hechten van bacteriën aan sla en spinazie remt.
Projectleider Tim Brocklehurst wil de samenstelling van het middel nog niet onthullen. Het lijkt te gaan om een
soort coating die voorkomt dat de weefsels van de groente in contact komen met de bacteriën. In hoeverre het
middel al beschikbaar komt voor commerciële toepassing is ook onbekend.
Volgens Brocklehurst is wassen van groenten niet effectief. Bacteriën hebben voorkeur voor de snijvlakken van
het geoogste product. Daar vormen ze een dikke laag cellen. Salmonella bijvoorbeeld blijkt zich in enkele
minuten te hechten aan de groente en is dan zeer moeilijk weer te verwijderen. Om besmetting te beperken is
het voorkomen van het hechten heel belangrijk.
bron: Food Production Daily, 09/06/08
Bron: www.agriholland.nl, nieuwsbericht 9 juni 2008
`index
4. VOEDING : Moderne mens vervreemd van zijn eten
Voeding is voor de moderne, welvarende mens extreem dichtbij en ongelofelijk ver weg. Maar juist nu we zo
uitbundig door voeding zijn omringd, zijn we vervreemd geraakt van ons eten. Deze paradoxale constatering
doet het LEI, onderdeel van Wageningen UR in het essay 'Consumptie verplicht: een kleine sociologie van
consumeren tussen vreten en geweten'.
De voedingsmiddelen die wij aanschaffen zijn dusdanig bewerkt dat wij niet meer weten wat wij eten en hoe
het product tot stand komt. De veelbesproken Amerikaanse auteur Michael Pollan waarschuwt dan ook in zijn
boek In defense of food (vertaald als Een pleidooi voor echt eten): "eet niets dat door je overgrootmoeder niet
als voedsel zou worden herkend".
Consumptie 'verplicht' tot verantwoordelijkheid
Het LEI betoogt dat het verkleinen van de kloof tussen producent en consument niet alleen in het persoonlijke
belang is van de eter – ze eten met meer smaak en genot- maar ook kansen biedt om een bijdrage te leveren
aan een aantal publieke zaken. Als consumenten meer inzicht hebben in de productiewijze en zich bewust zijn
van hun rol in het gehele productieproces, zal dat leiden tot meer belangstelling, solidariteit en
verantwoordelijkheid voor de wijze waarop wordt omgegaan met landschap, natuur, mens en dier. Consumptie
‘verplicht’ tot verantwoordelijkheid.
Je bent wat je consumeert
Een tweede lezing van de titel verwijst naar de status van consumptie in de sociologie. Lange tijd was dat een
verwaarloosd terrein, nu is de studie van consumptie verplichte kost, omdat het in de huidige maatschappij van
overweldigend belang is. Zo verwijst de titel tevens naar de druk die op ons uitgeoefend wordt om te
Eurofins Info – Eurofins Food
pag. 3 van 5
consumeren: iemands persoonlijkheid, zijn sociale status en levensgeluk worden in toenemende mate
gedefinieerd aan de hand van de consumptieve keuzes die hij maakt.
Dit essay geeft een panoramisch overzicht van de wereld van fastfood tot en met slowfood. De variëteit van het
tegenwoordige voedingsland wordt gekoppeld aan de dynamiek van het sociologisch denken over consumptie
als een van de meest typerende verschijnselen van de huidige maatschappij.
Zie voor meer informatie het rapport Consumptie verplicht; Een kleine sociologie van consumeren tussen
vreten en geweten op de site van het LEI.
bron: LEI - Wageningen UR, 10/06/08
Bron: www.agriholland.nl, nieuwsbericht 12 juni 2008
`index
5. EU RAPID ALERT SYSTEM : Meldingen voedingsmiddelen door/uit Nederland - Week 23
- migration of cadmium (from rim 1.76 mg) and of lead (from rim 48.340 mg) from wine glass from China, via
the Netherlands (notified by Germany)
- migration of cadmium (from rim 0.31 mg) and of lead (from rim 3.34 mg) from wine glass from China, via the
Netherlands (notified by Germany)
- migration of cadmium (from rim 0.28 mg) and of lead (from rim 3.38 mg) from sparkling-wine glass from
China, via the Netherlands (notified by Germany)
- migration of lead (from rim 226 mg) from wine glass from China, via the Netherlands (notified by the
Netherlands)
- unauthorised substance doxylamine (3 g/kg) in sleeping syrup from the Netherlands (notified by Belgium)
- metal pieces (3 cm) in frozen french fries from the Netherlands (notified by Ireland)
- unauthorised placing on the market of herbal infusion containing Senna leaves from the Netherlands (notified
by Germany)
- unauthorised use of colour E 160b - annato/bixin/norbixin (from 20 to 200 mg/kg - ppm) in dried chilli powder
from Vietnam, dispatched from the Netherlands (notified by Denmark)
- carbofuran (2.9 mg/kg - ppm) in fresh coriander from Thailand (notified by the Netherlands)
- carbendazim (2.1 mg/kg - ppm) in yard long green beans from the Dominican Republic (notified by the
Netherlands)
- monocrotophos (1.9 mg/kg - ppm) in yard long green beans from the Dominican Republic (notified by the
Netherlands)
- carbofuran (0.13 mg/kg - ppm) in yard long green beans from Thailand (notified by the Netherlands)
- methamidophos (0.11 mg/kg - ppm) in cucumbers from Suriname (notified by the Netherlands)
- unauthorised novel food (Stevia rebaudiana) in dietetic smoothie from the United States, via the Netherlands
(notified by slovenia)
- omethoate (0.09 (mango); 0.02 (cucumber) mg/kg - ppm) and dimethoate (0.02 (mango); 0.04 (cucumber)
mg/kg - ppm) in mango and cucumber from Thailand (notified by the Nethelands)
- aflatoxins (B1 = 74.5; Tot. = 83.6 / B1 = 10.8; Tot. = 12.5 / B1 = 99.6; Tot. = 114.2 μg/kg - ppb) in groundnut
kernels from China (notified by the Netherlands)
- aflatoxins (B1 = 49.7; Tot. = 57.4 / B1 = 24.8; Tot. = 29.2 / B1 = 12.9; Tot. = 14.9 μg/kg - ppb) in groundnut
kernels from China (notified by the Netherlands)
- aflatoxins (B1 = 8.6; Tot. = 10.2 μg/kg - ppb) in blanched peanuts from Argentina (notified by the Netherlands)
- aflatoxins (B1 = 55.1; Tot. = 63 / B1 = 55.6; Tot. = 64.2 / B1 = 45.6; Tot. = 60.2 μg/kg - ppb) in groundnut
kernels from China (notified by the Netherlands)
- aflatoxins (B1 = 4.7 μg/kg - ppb) in peanuts from the United States (notified by the Netherlands)
Bron: EU Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
Eurofins Info – Eurofins Food
`index
pag. 4 van 5
© 2008 Eurofins Food BV Heerenveen 088-8310000
Eurofins Info – Eurofins Food
pag. 5 van 5
Download