Het bloedbad in onze kolonies.

advertisement
Je eigen krant
maken!
Druk je krant af
en deel hem uit!
Stuur je krant
door naar
anderen
3
2/3
4/5
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
1 november 1902| De Amsterdame dagelijks dagblad| Het laaste wereldnieuws
Onrust in de EU. kolonies
Zuid Afrika (1880-1903)
De laatste tijd is de lokale
bevolking erg onrustig, er
zijn protesten en rellen die
leiden tot gevechten met de
lokale politie.
Door Willem Jan de Goede
Zuid Afrika - De schending en
verzwakking van het Europese rijk
door de Tweede Wereldoorlog, heeft
een positief effect op de hervorming
van de positie van het Afrikaanse
volk. Maar wat zijn nu de
hoofdaanleidingen
naar
het
streven
onafhankelijkheid
van
verschillende landen?
van
de
Afrika word al sinds de 15e eeuw
bestuurd
door
Europa.
De
Europeanen beschouwen hun cultuur
als superieur en zijn vonden het hun
plicht om het te verspreiden in hun
kolonieen. Doordat ze dachten dat ze
"beter" waren beschouden ze de
lokale bevolking als minderwaardig,
de gevolgen hiervan was dat er veel
discriminatie was; de bevolking geen
enkel inspraak op het bestuur had en
ze geen enkele
belangrijke positie in het lokale
bstuur konden krijgen. Ze gebruiken
de lokale bevolking en houden ze in
bedwang met mooie beloftes en
leugens. Na de verzwakking van het
Europese Rijk zien de mensen die in
de kolonieen woonden hun kans
schoon om naar zelfstandigheid te
groeien. Nu zijn ze zover dat de
bevolking de grote armoede in hun
omgeving willen normaliseren; meer
inspraak willen hebben op het lokale
bestuur, maar het belangrijkste waar
ze naar streven is onafhankelijkheid
van van Europa.
De Europeanen tonen hiervoor geen
begrip en reageren met een felheid
zonder meedogen.Het Afrikaanse
volk organiseert prostesten om hun
doelen te bereiken, sommige zijn
geweldeloos, maar andere lopen uit
de hand, dit komt voornamelijk door
zelfbescherming omdat de politie er
keihard
tegen
optreedt.
Een
voorbeeld hiervan in Amritsar toen
de politie zonder enige waarschuwing
het vuur opende op een groep
protesterende mannen, vrouwen en
kinderen. Dit incident was het gevolg
van het protest
Franse genocide in Algerije
en de economische druk vanuit het
buitenland
van
de
nieuwe
grootmachten. Dit konden ze doen
omdat de machthebbers van de
kolonies er erg slecht voor staan. Er
worden nu constant oorlogen gevoerd
met verschillende rebbelen.
Het bloedbad
in onze
kolonies.
De mogelijke
gevolgen van
door Ruben van Oosten
door Raimundo Obispo
Algerije (1954 - 1962) De oorlog
voor
onafhankelijkheid van de
Frankrijk tussen guerillas en de
dappere Europese soldaten.
Zuid
Afrika
(1880-1903)
De
gevolgen van de eerste en tweede
boerenoorlog door de strijd tussen de
lokale en de Britten.
Het
winnen
van
de
eerste
boerenoorlog door de boeren was van
grote betekenis. Engeland nam na de
oorlog maatregelen, Op korte termijn
werd het Britse politieke beleid in
Afrika ingrijpend veranderd en het
kolonialisme kreeg een nieuwe
dimensie. Het belangrijkste wat deze
oorlog met ons heeft gedaan is het
creëren van een
samenhorigheids
gevoel, een stamgevoel onder de
Boeren. Dit werd nog eens versterkt
door de talloze sympathiebetuigingen
die we kregen vanuit bijvoorbeeld
Nederland en Vlaanderen. Een
Afrikaanse identiteit met een eigen
taal en cultuur was een feit. De
Engelsen konden de overwinning niet
accepteren,ze wouden wraak. Dus ze
wouden wat dratische veranderingen
in ke kolonies. Na de tweede
Wereldoorlog kwam de Vrede van
Vereniging.
De Boeren kregen politieke macht over twee
Boerenrepublieken. Er was zelfbestuur, maar geen
volledige onafhankelijkheid. De Boeren ontvingen
drie miljoen pond schadevergoeding. Op lang termijn
werden Engels en Afrikaans uitgeroepen tot de
officiële talen van Zuid-Afrika. In de nieuwe kolonies
kwam ook volledige handelsvrijheid, wat de
binnenlandse handel deed bloeien. Uiteindelijk kwam
op 31 mei 1910 de Unie van Zuid-Afrika tot
stand,waarbij de kolonies samen verder gingen onder
één regering.
De ideeën dat de zwarte bevolking minderwaardig
waren zijn nooit verdwenen en de nieuwe regering
baseerde zich op het idee van de Apartheid?. Het
doden antal aan de kant van de boeren: Van de meer
dan 87.000 burgers die aan deze oorlog mee deden
kwamen er 7000 om. De prijs was voor de Engelsen
het hoogst. Meer dan 20.000 militairen kwamen om
en velen keerden als invaliden terug naar huis.
Franse en Algerijnse
oorlogsslachtoffers
door Raimundo Obispo
Algerije - (1962) Tijdens de
Algerijnse
onafhankelijksoorlog
waren veel dappere soldaten en veel
onschuldige burgers slachtoffer.
Aan Franse kant kwamen 17.500
soldaten om het leven; bij het
guerrillas kwamen ongeveer 300.000
strijders om het leven. Over het
totaal aantal omgekomen Algerijnen
lopen de schattingen uiteen van
350.000 (Franse bronnen) tot 1,5
miljoen (Algerijnse bronnen).
Op 1 november 1954 begon het
F.L.N.(Front
de
Libération
Nationale), een vrijheids organistie
van de Algerijnse rebellen, de
onafhankelijkheidsoorlo g tegen de
Europeanen.
De
Egyptische
president Nasser steunde de
Algerijnse guerrilla actief; er
werden aanslagen gepleegd op de
Franse Algerijnen. In 1956 kwamen
Engelse
en
Franse
troepen
tussenbeide om het Suezkanaal te
heroveren. De Fransen en Engelsen
ondervonden
weinig
militaire
tegenwerking, maar werden door de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
teruggeroepen, die konden dat doen
vanwege de de verzwakte positie
van beide Europese grootmachten.
De Franse troepenmacht, waaronder
het Vreemdelingenlegioen bracht
grote delen van het land onder
controle. Het lukte Frankrijk echter
niet de guerilla strijders geheel uit
te schakelen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards