introductiecursus - kunstgeschiedenis

advertisement
INTRODUCTIECURSUS - KUNSTGESCHIEDENIS
Ontwikkeling van kunsthistorisch besef werkt vaak inspirerend en bevruchtend voor mensen die
graag met enige kennis en begrip “onderweg” willen zijn.
Deze overzichtscursus biedt een inleiding in de West-Europese geschiedenis van de Kunst en
Architectuur van de Griekse Oudheid tot Heden.
Ter informatie schets ik in het kort het doel van deze cursus.
Wat betreft aanpak, bedoeling en inhoud zal ik je kennis te laten maken met de Kunstgeschiedenis
door middel van een chronologisch overzicht met de belangrijkste kunsthistorische stromingen.
Door middel van o.a. dia-projekties leer je kijken en vergelijken zodat je aan het eind van de cursus
zelf kunst kunt dateren en de verschillende stijlen van elkaar kunt onderscheiden.
In de lessen zal ik de algemene kenmerken van een stijl behandelen, maar ook zal ruimschoots
aandacht worden besteed aan afzonderlijke kunstenaars en kunstwerken. De kunstgeschiedenis
wordt daarbij in een culturele, sociale en historische context geplaatst.
In deze cursus worden de volgende perioden uit de Westerse Kunstgeschiedenis behandeld,
opgedeeld in vier semesters/blokken:
Egyptische Kunst * Griekse Kunst* Romeinse Kunst* Vroegchristelijke en Byzantijnse Kunst*
Romaanse Kunst* Gotiek* Renaissance* Barok en Rococo* Neoclassicisme en Romantiek*
Impressionisme* Post-Impressionisme* Symbolisme* en Kunst van de Twintigste Eeuw.
Het boek “Eeuwige Schoonheid”, inleiding tot de kunstgeschiedenis, van Prof. Sir E.H. Gombrich
(ISBN-90.6017694.4/CIP) zal als richtlijn worden gebruikt. Participatie en interactie vormen een
belangrijk houvast, hetgeen in de voorbereiding enige tijd van je vraagt.
De cursus start in de eerste week van oktober, week 40, bestaat uit tien bijeenkomsten, inclusief
één excursie, en duurt tot ca. half december.
Er zijn drie mogelijke tijdstippen ; maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur,
dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur en dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen er groepen geformeerd worden en data worden
vastgesteld. Hierover krijg je tijdig bericht.
Lokatie : Museum Huize Keizer, in het Koetshuis, Kerkplein 2, Denekamp.
Cursusgeld voor het eerste semester/ Najaarsblok : 180,-- Euro .
Aanmelding deelname en/of eventuele vragen ;
Telefoon:
E-mail :
0541-534384 of 0639840943
[email protected]
Graag tot ziens,
Anne-Marie Kamphuis
Download