Reuma

advertisement
REUMA
INFORMATIEVAARDIGHEDEN
Thomas Ramaen
WAT IS REUMA?

Definitie: pijnklacht of pijnlijk klachtenpatroon
Medici spreken liever van reumatische aandoeningen
i.p.v. reuma
 200 aandoeningen vallen onder de term reuma
 Allemaal eigen oorzaak, symptomen en gevolgen voor
het bewegen

REUMATISCHE AANDOENING?

= alle aandoeningen van het bewegingsapparaat
die niet het gevolg zijn van een:
Traumatische oorzaak: bv. Letsel na ongeval
 Neurologische oorzaak: letsel gelegen in zenuwstelsel
 Aangeboren oorzaak: letsel vanaf de geboorte
aanwezig

HOE WORDT REUMA VERZORGD?

De oorzaak van vele reumatische aandoeningen
is nog gevonden

Symptomatische behandeling
Alleen de verschijnselen bv. pijn worden behandeld
 Patiënten genezen niet, maar de klachten worden verlicht


= palliatieve behandeling
INDELING VAN REUMATISCHE
AANDOENINGEN

De reumatische aandoeningen zijn niet onder één
noemer onder te verdelen

Worden in twee groepen onderverdeeld
Gewrichtsreuma
 Wekedelenreuma
 Andere mogelijke indelingen

GEWRICHTSREUMA
Aandoeningen met oorsprong in de gewrichten
 Drie oorzaken

Artritis: ontsteking van het gewricht
 Artrose: slijtage van het gewricht
 Artralgie: pijn zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak

WEKEDELENREUMA

Oorzaak ligt buiten de gewrichten, bv. in:
Gewrichtskapsel
 Spieren
 Pezen

ANDER MOGELIJKE INDELINGEN
Indeling naar oorzaak
 Indeling naar duur van de gewrichtsaandoening
 Indeling naar het aantal aangedane gewrichten
 Indeling naar soort verschijnselen

INDELING NAAR OORZAAK
Infectie ontstaan door bacterie, schimmel of virus
 Postinfectieus


Aandoening nadat er een infectie is geweest
Acuut reuma
 Afwijking in de stofwisseling



Mechanisch geweld of degeneratie


Bv.: sclerodermie: aandoening van het bindweefsel
Bv.: sporters
Gewrichtsafwijkingen ten gevolge van een andere
ziekte

Bv.: tumor of een bloedingsziekte
INDELING NAAR DUUR VAN DE
GEWRICHTSAANDOENING

Acuut


Subacuut


Maximum van de klachten bereikt in 24 uur
6 weken na ontstaan tekenen van verbetering
Chronisch

Klachten duren langer dan 6 weken en er zijn geen
tekenen van verbetering
INDELING NAAR HET AANTAL AANGEDANE
GEWRICHTEN

Monoarticulaire aandoening


Oligoarticulaire aandoening


1 gewricht is aangedaan
2 tot 4 gewrichten zijn aangedaan
Polyarticulaire aandoening

Meer dan 5 gewrichten zijn aangedaan
INDELING NAAR SOORT VERSCHIJNSELEN

Artritis

Gewrichtsontsteking gepaard met normale
ontstekingsverschijnselen


Artralgie


Roodheid, zwelling, pijn, warmte…
Pijnlijk maar geen objectieve afwijkingen bij
onderzoek
Artrose

Degeneratie zonder ontstekingsverschijnselen, maar
met bewegingsverschijnselen
ZIN VAN DEZE INDELINGEN?

Optimalisatie van de communicatie tussen
medici
TOEKOMST VOOR DE MENSEN MET REUMA?

Bij het diagnosticeren van reuma volgt een
schrikreactie
Door associatie met pijn, invaliditeit,
misvormingen…
 Meestal ongegrond
 Slecht 10% van reumapatiënten worden
geconfronteerd met bovenstaande zaken

GEWRICHT

Eerst goed het gewricht kennen vooraleer we
doorgaan op de reumatische aandoeningen
Soorten gewrichten
 Synoviaal gewricht

SOORTEN GEWRICHTEN

Naar bouw
Onbeweeglijke of weinig beweeglijke gewrichten
 Beweeglijke gewrichten


Naar type bewegingsmogelijkheid
Bewegingen kunnen plaatsvinden in een vlak
 Bewegingen kunnen plaatsvinden in twee vlakken
 Bewegingen kunnen plaatsvinden in drie vlakken

FUNCTIE VAN SYNOVIA
Vervoeren van voedingstoffen voor het hyalien
kraakbeen
 Smeert het gewricht

ANDERE STRUCTUREN ROND EEN
GEWRICHT
Spieren en pezen
 Slijmbeurs of bursa
 Peesomhulsels of peesscheden

Download