Opdracht - Economiehulp

advertisement
Werkblad
ROC Nijmegen
AMG2 – Module 3.3
Opdracht ‘De arbeidsovereenkomst’
Als toekomstig Vestigingsmanager in de Groothandel is één van jouw taken, het aannemen
van nieuwe medewerkers. Hierbij krijgen de medewerkers een arbeidscontract aangeboden.
Bij het beantwoorden van de volgende 9 vragen zie je wat er bij een dergelijk arbeidscontract
komt kijken. Lees in het theorieboek Algemeen Management Groothandel 2 de module 3.3 en
beantwoord vervolgens de vragen. Veel succes!
LET OP:
1.
2.
3.
Laat zien dat je goed over de vragen hebt nagedacht.
Het goed formuleren van een vraag is erg belangrijk bij de aanstaande
toetsing, dus zie dit als een leermoment.
Let op punt 1 en 2. ;-)
1. Wat is een arbeidsovereenkomst?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Noem één verschil en één overeenkomst tussen een arbeidsovereenkomst voor
vakantiewerkers en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
Verschil:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Overeenkomt:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
3. Welke arbeidsovereenkomsten (behalve die voor bepaalde tijd en vakantiewerkers)
zijn er nog meer?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Geef aan wat er minimaal op een arbeidsovereenkomst dient te staan (bekijk eventueel
ook je eigen stagecontract).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Wat is een CAO en wat is het belang ervan?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Z.O.Z. voor de vervolgvragen.
1
Werkblad
ROC Nijmegen
AMG2 – Module 3.3
Klik of zoek op de hier onder staande link die verwijst naar een YouTube film. Hierop is
een staking te zien van buschauffeurs in Drenthe. Bekijk eerst het filmpje en beantwoord
daarna de vragen 6 tot en met 9.
Klik op http://www.youtube.com/watch?v=f8z5F91KOVM, of zoek op www.youtube.nl
op de trefwoorden: ‘Geen bussen in Drenthe door staking’
6. Geef aan wie de werkgevers en wie de werknemers zijn in dit filmpje.
Werkgevers:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Werknemers:...………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7. Wat is het doel van de buschauffeurs om te gaan staken in Drenthe?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8. Na 26 seconden komt Piet Hulshof van de FNV aan het woord. Wat is de FNV voor
een organisatie en waarom is deze organisatie ook aanwezig bij deze staking?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9. Zou jij, als jij één van deze buschauffeurs zou zijn, ook in staking gaan? Lijkt jou dit
de juist aanpak voor een betere CAO? Beargumenteer waarom wel, of waarom niet:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Als je klaar bent met het beantwoorden van de vragen, kun je het antwoordformulier bij
de docent krijgen.
Bedankt voor je inzet!
2
Werkblad
ROC Nijmegen
AMG2 – Module 3.3
Antwoordblad 1
1. Wat is een arbeidsovereenkomst?
Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een
werkgever. Hierbij kan de werknemer naar keuze contractueel worden vastgelegd als
medewerker in de organisatie van de werkgever.
2. Noem één verschil en één overeenkomst tussen een arbeidsovereenkomst voor
vakantiewerkers en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
Verschil: Bij een overeenkomst voor vakantiewerk is gaat het om een
seizoensgebonden vraag naar een werknemer. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd
heeft dit andere redenen. Denk hierbij aan de opvullen van een zwangerschapsverlof,
of een zieke medewerker etc.
Overeenkomt: Het zijn alle twee overeenkomsten op tijdelijke basis.
3. Welke arbeidsovereenkomsten (behalve die voor bepaalde tijd en vakantiewerkers)
zijn er nog meer?
Arbeidsovereenkomsten voor noodhulpen.
Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
4. Geef aan wat er minimaal op een arbeidsovereenkomst dient te staan (bekijk
eventueel ook je eigen stagecontract).
 Naam van de werkgever en de werknemer.
 Datum van ingang en duur van de dienstbetrekking.
 Omvang van de dienstbetrekking.
 Aanduiding van de functie (functienaam).
 Werktijden.
 Brutoloon.
 Eventuele proeftijd.
 Het overige is ter beoordeling aan de docent.
5. Wat is een CAO en wat is het belang ervan?
Of: Een CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit houdt in dat (de
vertegenwoordigers van) werknemers afspraken maken met (vertegenwoordigers van)
werkgevers. (De CAO is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die
een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten).
Of: Werkgevers en werknemers sluiten secundaire arbeidsvoorwaarden centraal af.
6. Geef aan wie de werkgevers en wie de werknemers zijn in dit filmpje.
Werkgevers: Arriva en Connection
Werknemers: de chauffeurs van Arriva en Connection.
7. Wat is het doel van de buschauffeurs om te gaan staken in Drenthe?
Zij willen in de CAO geen 3% loonsverhoging, maar 3,5%.
Ook willen zij een eindejaarsbonus van 1,5%.
3
Werkblad
ROC Nijmegen
AMG2 – Module 3.3
8. Na 26 seconden komt Piet Hulshof van de FNV aan het woord. Wat is de FNV
voor een organisatie en waarom is deze organisatie ook aanwezig bij deze
staking?
De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is een bond die opkomt voor de
rechten van werknemers in een bepaald vakgebied. In dit geval busvervoer. Het is dus
een vakbond. De FNV is aanwezig omdat de chauffeurs, die aangesloten zijn bij de
vakbond, een betere CAO willen. Zij komen op voor de belangen van deze mensen.
9. Zou jij, als jij één van deze buschauffeurs zou zijn, ook in staking gaan? Lijkt jou
dit de juist aanpak voor een betere CAO? Beargumenteer waarom wel, of
waarom niet.
Ter beoordeling aan de docent.
4
Download