TECHNISCHE INFORMATIE

advertisement
TECHNISCHE
INFORMATIE
344
INHOUD
346 Verlichtingsbedieningen
347 Dimmers
354 TV-stopcontacten
356 Elektronische thermostaten
361 Analoge muziekinstallatie
368 IDROBOX
373 Afmetingen
383 My home
389 Deurstations
392 Interne toestellen
394 Camera’s
395 Installatie toebehoren Audio-Video
345
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
396 DIN modules Audio-Video
VERLICHTINGSBEDIENINGEN
LAMPJE MET AUTOMATISCHE AANSLUITING
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4741/230
L4741/230V
L4741/230
L4741/230V
L4741/230
L4741/230V
L4741/230
L4741/230V
Lampje met automatische aansluiting
Installatie van de lamp
Met dit artikel kunnen schakelaars en drukknoppen veel eenvoudiger en sneller
van verlichting voorzien worden. De lamp hoeft alleen maar in de speciale
uitsparing van de bedieningstoestellen gestoken te worden en zowel de
plaatsing als de elektrische aansluiting zijn klaar.
Voor functies anders dan lokalisatielicht (bijvoorbeeld verklikkerlicht), of bij een
voeding van 12V of 24V kunnen de bedieningstoestellen worden verlicht met
lampjes ref.11250L, 11251L, 11252L.
L4741/230
L4741/230V
230V ws - 1,5mA
Verlichtingsbedieningen
Deze schema’s laten de realisatie toe van een identificatie verlichting met
verklikkerlichtjes op de basisschakelaars (enkelpolig,wisssel,kruis) voor het
volledig schakelgamma van BTicino (LIVING, LIGHT, LIGHT TECH, MAGIC).
Verklikkerlichtje
Om de bedrijfstoestand van de lampen die overzichtbaar zijn op de plaats
van de bediening weer te geven.
Lamp: 11250L
11250LV
Lamp: Lokalisatielampje
Om de bedieningstoets gemakkelijk in het donker te vinden.
Lamp:
L4741/230 L4741/230V
11250L
11250LV Lamp:
11250L
11250LV
Wissels
Enkelpolig
Lamp:
Enkelpolig
Wissels
Lamp:
L4741/230
L4741/230V
11250L
11250LV
11250L
11250LV
L4741/230
L4741/230V
11250L
11250LV
11250L - 11250LV
Wissel
Wissel
346
L4741/230
L4741/230V
11250L
11250LV SCHAKELMATERIAAL
Kruis
Wissel
Kruis
Wissel
Schema in geval van het sturen van een elektronisch apparaat of
een spaarlamp.
(vb: een compacte elektronische spaarlamp)
SCHAKELMATERIAAL
Dimmer
Dimmer Draai-dimmer
Toestel A
B
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
L4402
L4406
N4402
N4406
NT4402
NT4406
Met de dimmer ref. L/N/NT4402 kan men ohmse belasting regelen.
Men kan deze van op meerdere plaatsen in- of uitschakelen dankzij de
ingebouwde wisselschakelaar. Dit type dimmer kan dus een gewone
schakelaar of een wisselschakelaar vervangen, zonder dat er verdere
aanpassingen van de elektrische installatie nodig zijn. De dimmer is
beveiligd door een ingebouwde zekering type T2,5H 250V. Deze toestellen
voldoen aan norm IEC 669-2-1. Maximum 300W voor gebruik in ronde of
vierkante inbouwdoos en slechts 1 dimmer per inbouwdoos.
Technische gegevens
- voeding: 230V
- type belasting: ohmse belasting (enkel gloeilampen)
- vermogen: 60÷500W
Aansluitschema toestel “A”
Bediening vanaf 1 punt
�
Bediening vanaf 2 punten
�
�
��� ��� ��
�
��� ��� ��
L
L
N
N
Druk dimmer en PUSH-PUSH
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4413
L4403
N4413
N4403
NT4413
NT4403
A5703
—
Met een toetsdimmer kan men vanaf één of meer punten ohmse belastingen
en ferromagnetische transformators met een vermogen tussen 60VA en
250VA regelen. Deze dimmer is gebouwd met een nieuwe technologie
waardoor het toestel, zonder de toepassing van speciale spoelfilters, geheel
beantwoordt aan de normgeving op elektromagnetische ontstoring. Dankzij
deze eigenschap werkt het toestel volledig geruisloos, omdat het bekende
hinderlijke gezoem van de spoelen uit de weg is geruimd. Een korte
druk op de ingebouwde toets of op één van de aangesloten afzonderlijke
drukknoppen, schakelt de belasting in op het niveau van de laatst gekozen
regeling.
Een tweede korte druk schakelt het toestel uit. Door de toets lang ingedrukt
te houden kan men de belasting kleiner of groter regelen. De regeling
wordt onderbroken wanneer het minimum of het maximum bereikt is. Om
de regeling te hervatten moet men de toets eerst loslaten en dan nogmaals
indrukken. Wanneer het toestel wordt ingeschakeld, loopt de belasting
geleidelijk op naar de ingestelde lichtsterkte (soft start) zodat de ogen de
tijd hebben om aan de nieuwe omstandigheden te wennen. Ook bij het
uitschakelen dooft het licht geleidelijk. Deze dimmer is voorzien van een
ingebouwde automatische veiligheidsschakelaar tegen oververhitting en van
een ingebouwde zekering type T2,5H 250V tegen kortsluiting.
Technische gegevens
- voeding: 230Vws
- type belasting: ohmse belasting en ferro magnetische transformatoren
- vermogen: 60÷500 VA 60÷500 W
Aansluitschema
Bediening en regeling vanaf 1 punt
N
L
P L
N
230V ˜
L
Bediening en regeling vanaf 2 of meer punten
N
L
P L
max 50
N
230V ˜
L
347
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
Dimmer
DIMMER SLAVE
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
L4416
N4416
NT4416
Deze slave dimmer kan uitsluitend gebruikt worden in combinatie met de
dimmers L/N/NT4403 of L/N/NT4413 en dit om per slave de belasting met
500W te vergroten.
Technische gegevens
- voeding: 230V
- type belasting: ohmse belasting of ferro magnetische transformatoren
- vermogen: 60÷500 VA
Aansluitschema
MAX
N
N
L
L
P L
(2)
P L
(1)
MAX
500 W
MAX
500 W
N
(1) L/N/NT4403 - 4412 - 4413 230V~
L
(2) L/N/NT4416
DIMMER VOOR ELEKTRONISCHE TRANSFORMATOREN
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
L4407
N4407
NT4407
Met de push-push dimmer L/N/NT4407 kan men vanaf één of meer
punten alle types van elektronische transformatoren regelen met een
vermogen tussen 60 en de 250W. Deze dimmer is gebouwd met een
nieuwe technologie waardoor het toestel, zonder de toepassing van speciale
spoelfilters, geheel beantwoordt aan de normgeving op elektromagnetische
ontstoring. Dankzij deze eigenschap werkt het toestel volledig geruisloos,
omdat het bekende hinderlijke gezoem van de spoelen uit de weg is
geruimd. Een korte druk op de draaiknop of op één van de aangesloten
afzonderlijke drukknoppen, schakelt de belasting in op het niveau van de
laatst gekozen regeling. Een tweede korte druk schakelt het toestel uit.
Door op de draaitoets te drukken en te draaien kan men de lichtsterkte
regelen. Deze dimmer is voorzien van een ingebouwde automatische
veiligheidsschakelaar tegen oververhitting en van een ingebouwde zekering
type T1,6H 250V tegen kortsluiting.
Nota:Voor een goede werking van de dimmer moet men met het volgende
punt rekening houden: te monteren in een inbouwdoos zonder andere
warmtebronnen (dimmer,thermostaat enz...).
Technische gegevens
- voeding 230V
- type belasting: voor elektronische transformatoren
- vermogen: 60÷250 VA
Aansluitschema
N
P L
(1)
N
N
230V~
SCHAKELMATERIAAL
Bediening en
regeling vanaf 2
of meer punten
MAX
50m
N
(1) elektronische transfo
L
L
P L
(1)
348
Bediening en
regeling vanaf
1 punt
L
230V~
L
SCHAKELMATERIAAL
Elektronische transformatoren
Toestel A
B
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
L4405/60
L4405/105
L4405/60
L4405/105
L4405/60
L4405/105
Deze elektronische transformator geeft de mogelijkheid om laagspanning
halogeenlampen te voeden met een belasting van 20W tot 60W (ref.
L4405/60) en van 35W tot 150W (ref. L4405/105). Deze transfo’s kunnen
ook aangesloten worden op dimmer ref. L/N/NT4407. De aansluiting
is voorzien voor 3 lampen van 20W (.../60) en voor 3 lampen van 35W
(.../105). Deze transfo’s zijn voor montage bij de lampen op het vals plafond.
Deze toestellen zijn conform de Europese richtlijnen EN 60742.
Technische gegevens
- voeding: 230V
- secundaire spanning:12V
- type belasting: ohmse belasting
- vermogen toestel“A”: 10÷60W
- vermogen toestel“B”: 35÷105W
- werk temperatuur: 0÷50 °C
- aansluitklemmen: 2,5 mm2
Aansluitschema
230V
L
N
1
2
1
2
3
4
5
6
5
6
DIMMER
MAGIC
5361
5364
Aansluit schema
Schema met wissel art. 5361
art. 5361
De regeling verloopt lineair met een draaiknop op de voorzijde van het
toestel.
L
art. 5364
De knop op de voorkant vervult twee functies:
- als de knop wordt ingedrukt wordt de wisselschakelaar bediend die een
onderbreking veroorzaakt.
- door de knop te draaien kan de lichtsterkte continu worden geregeld.
N
(1)
art.
5361
(1)
Schema met wissel art. 5364
Technische gegevens
L
- voeding: 230V 50Hz (1)
- type belasting : ohmse belasting
- vermogen: 100÷500 W
(1)
art. 5364
L1 L2
N
349
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
(1) 5003
Elektronische
bedieningen
IR afstandsbediening
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
L4425
L4426
4482/7
4482/16
N4425
N4426
4482/7
4482/16
NT4425
NT4426
4482/7
4482/16
Met de infrarood afstandsbediening kan men elektrische toestellen in- of
uitschakelen, of elektrische luiken, gordijnen, enz. op afstand bedienen.
De elektrische veiligheid is bij deze bedieningswijze groter dan bij andere,
doordat er geen elektrische aansluiting is tussen het bedieningstoestel
(afstandsbediening) en het bediende toestel. Dankzij deze eigenschap
is de infrarood afstandsbediening bijzonder geschikt op plaatsen waar
de veiligheid zo groot mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld omwille van
gehandicapte personen en in gevallen waar het onmogelijk is om een
toestel elektrisch te verbinden met een bedieningstoestel.
Het IR systeem bestaat uit:
- draagbare afstandsbediening met 7 of 16 kanalen
- ontvanger met 1 kanaal
- ontvanger met 2 kanalen (de contacten van de relais kunnen niet
tegelijkertijd gesloten zijn)
- ontvanger met dimmer.
Eigenschappen van de draagbare afstandsbediening.
Aan de bovenzijde van het toestel bevinden zich de infraroodzender en de
toetsen, voor 7/16 kanalen. Het toestel met 8 bedieningstoetsen is voorzien
van een switch om 2 maal 8 kanalen te kunnen bedienen.
Eigenschappen van de ontvangers.
De ontvangers zijn beschikbaar in uitvoeringen met 1 kanaal of 2
kanalen. Ze zijn voorzien van een bedieningsrelais en bedieningstoetsen
voor de besturing van één of twee circuits. Met de microschakelaars
achter het verwijderbare voorpaneel kan men het volgende kiezen: het
ontvangstkanaal en de schakelwijze van het relais: cyclisch of monostabiel
(functie als schakelaar of als drukknop).
Technische gegevens L/N/NT 4425 ONTVANGER 1 KANAAL
- voeding: 230V
- type belasting:
6A ohmse belasting of gloeilampen
2A cosj0,5 Neon lampen of inductieve kringen
- relais: monostabiel of cyclisch
- ontvanger 1 kanaal
Technische gegevens L/N/NT 4426
- voeding: 230V
- type belasting:
4A ohmse belasting of gloeilampen
750W motoren
- relais: n° 2 – onderling geblokkeerd
- ontvanger: 2 kanaals
350
SCHAKELMATERIAAL
Aansluitschema L/N/NT 4425
P NO C
L
N
L
N
P NO C
L
N
L
N
(1)
P
LN
230 V
LN
230 V
(1) L/N/NT4413 - 4432 - 4461
Aansluitschema L/N/NT 4426
L
N
N L
C1
L
P1
C1
L
P1
C2
N
P2
C2
N
P2
SCHAKELMATERIAAL
Passieve infraroodschakelaar
Toestel LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4431
L4432
N4431
N4432
NT4431
NT4432
A5752
A
B
De passieve infrarood schakelaar schept nieuwe vooruitzichten in de
automatisering, door de mogelijkheid om toestellen in te schakelen
wanneer de detector door beweging geactiveerd wordt. Om de werking
te optimaliseren, is de interventiedrempel van het toestel instelbaar,
zodat het kan worden aangepast aan de intensiteit van het daglicht in zijn
omgeving. Ook de uitschakelvertraging na de laatst waargenomen beweging
is instelbaar. De actieradius kan worden vergroot door meerdere toestellen
met parallel geschakelde uitgangen te plaatsen op verschillende punten.
Drie lagen stralenbundels, A, B en C, gericht onder een hoek van +2, -6 en
-30 graden ten opzichte van de richting van het toestel, zorgen voor een
ruimtelijke dekking met een bereik van 6 meter.
Voeding: 230V
- type belasting:
2A inductieve kringen en tl - verlichting
6A ohmse belasting,gloeilampen en ferro magnetische transformatoren
- instelling schakeltijd :van 30 seconden tot 10 minuten
- instelling van de interventiedrempel bij schemering van 5 lux tot oneindig
- te bedienen met afzonderlijke drukknoppen
- (respectievelijk voor automatische werking en handbediening met drukknoppen,
alleen handbediening met drukknoppen of altijd aan) Bestreken ruimte
Basis aansluitschema
105ϒ
h = 1,20 m
2,00
m
A
+2ϒ
A 0ϒ
1,20
B -6ϒ
C -30ϒ
0
1
2
3
Technische gegevens toestel “B”
B
A
A
B
B
A
B
A
B
A
4
2
C
A
1,20
B -6ϒ
-30ϒ
L
N
C C
P NO C
105ϒ
h=2m
2,00
N
4
m
4
+2ϒ
A 0ϒ
L
4
m
B
A
B A B A B
L N
A
B
A
Aansluitschema met drukknoppen (IR + timer)
3
C
C C
C
m
0
1
2
3
4
Technische gegevens “A”
P NO C
- voeding: 230V
- type belasting:
2A ohmse belasting,gloeilampen en ferro magnetische transformatoren
2A cosj0,5 inductieve belasting
- instelling schakeltijd :van 30 seconden tot 10 minuten
- instelling van de interventiedrempel bij schemering van 5 lux tot oneindig.
L
N
L
N
L N
Aansluitschema
L
230V
N
N
L
351
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
N L L1
Elektronische
bedieningen
CODEKLAVIER
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
L4531
L4532
L4531
L4532
L4531
L4532
Dit bedieningstoestel met het toetsenbord laat toe een elektrische belasting
te bedienen door een geheime code van 4 cijfers die enkel door de
bevoegde personen bekend is.
Het is van toepassing in openbare plaatsen zoals burelen, ziekenhuizen,
scholen enz. Ze kunnen gebruikt worden voor de bediening van deursloten
om daarmee een eerste toegangscontrole te verwezenlijken.
Technische gegevens
- voeding: 230V
- type belastingen:
250Vws - 6A - cosj=1; 35V gs 8A
- het toestel kan zwaardere vermogens sturen door middel van een externe relais
- werk temperatuur: 0-40 °C
- aansluitklemmen max : 2,5 mm2
- In geval van spanningsuitval blijft de code behouden voor een periode van 10
jaar
Aansluitschema
Belasting
L
230V
N
352
SCHAKELMATERIAAL
SCHAKELMATERIAAL
Stopcontacten
Veiligheidsstopcontacten
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
In de veiligheidsstopcontacten zijn de onder spanning staande delen enkel
met de gepaste stekker bereikbaar, die de contacten sluit als zij volledig is
ingeduwd.
Speciale spiraalvormige veren zorgen voor een behoorlijke druk op de
contacten
MAGIC
Belangrijkste proeven op stopcontacten
- proefspanning: 2000V – 50Hz geleidelijk stijgend gedurende 1 minuut.
- isolatie weerstand bij 500V: >5 MΩ
- onderbrekingsvermogen: 100 maal in- en uittrekken van de stekker bij 275 V
cosj 0.6 – 12.5A (voor stopcontacten van 10A) –20A (voor stopcontacten van 16A)
- duurproef: 10.000 maal de stekker in- en uittrekken bij 250V cosj 0.6 en nominale stroom.
Alle stopcontacten van dit type hebben een beschermingsgraad van 2.1
Nominale kenmerken en classificatie van de stopcontacten (volgens normen CEI 23-16 en CEI 23-5 voor de UNEL types)
Toesteltype
Aantal
polen
Stopcontact met 2P+A
afgeschermde
bussen
Stopcontact met 2P+A
afgeschermde
bussen
Stopcontact met 2P+A
randaarde
Stopcontact 2P+A
voor 2 stekkers
met verschillende as afstanden tussen de pennen
Aftak-
methode
Omkeerbaar
Beschermings-
graad tegen rechtstreekse
contacten
2.1
Referentie-
code
P11
Stroomsoort
50Hz
Nominale
spanning
250 V Type
toestel
Modulair
Plaats van
de klemmen
Achteraan
Max.
sectie van
de geleiders
Omkeerbaar
2.1
P17
50Hz
250 V Modulair
Achteraan
2x4mm2
Omkeerbaar
2.1
P30
50Hz
250 V Modulair
Achteraan
2x4mm2
Omkeerbaar
2.1
P17/11
50Hz
250 V Modulair
Achteraan
2x4mm2
2x4mm2
SCHEERSTOPCONTACT
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4177
N4177
NT4177
A5460
De transformator is voorzien van een schakeltoets (1) om onnodig
stroomverbruik, warmteproductie en gezoem te voorkomen. De ingebouwde
beveiliging tegen oververhitting onderbreekt de primaire spanning wanneer
de transformator meer dan 20VA opneemt. De aansluiting wordt automatisch
hersteld zodra de beveiliging voldoende is afgekoeld. Scheerstopcontacten
worden vooral gebruikt in hotels, pensions en dergelijke, zowel voor de
veiligheid van de gasten als om misbruik van de elektrische voorziening in
de badkamer te voorkomen.
Technische gegevens
Transformator van 20VA:
- primaire 230V ± 10% 50Hz
- 2 secondaire van 115V of 230V ws. Keuzemogelijkheid d.m.v. een omschakelaar.
- max doorsnede van de geleiders: 2,5 mm2
Aansluitschema
115V
230Va.c.
230V
353
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
( 1,5
( 500
TV
( 1,5
TV-stopcontacten
dB
Zo
Ad
( 1,5
Zo
120-470
MHz
MHz
B1
FM
40-68
MHz
87,5-108
MHz
VHF
14 ± 1
120-470
MHz
950-2250 2150-2400
MHz
MHz
SAT IF
TV
470-862 950-2150 2150-2400
MHz
MHz
MHz
(2
Ap
( 11,5
( 1,5
Ad
dB
B1
FM
VHF
22
47-68
87,5-108
120-470
470-862
KHz
MHz
MHz
MHz
MHz
1,7 - 0,5
0,5 - 3,5
(1
TV
RD
950-2050 2150-2400
MHz
MHz
2 - 0,7
500
Zo
dB
B1
FM
VHF
UHF
40-68
87,5-108
120-470
470-862
MHz
MHz
MHz
MHz
Ad
L/N/NT4202P
5173P
A5173P
SAT IF
UHF
1,5 - 2,5
SAT
SAT IF
950-2250 2150-2400
MHz
MHz
14 ± 1
Ap
(2
75
L/N/NT4202PT
5173PT
A5173PT
Ad
( 11,5
Ap
OPMERKING:
Ap = doorgangsdemping
Zo = karakteristieke impedantie
Ad = aftakdemping
Zo
Ad
OUT
L/N/NT4211D
354
75
Ad
TV
mA
75
MHz
UHF
SAT IF
( 500 75
OUT
L/N/NT4210D
A/AM5173SAT
470-862
87,5-108
75 Ad
L/N/NT4202DC
5173DC
A5473DC
UHF
MHz
Ap
L/N/NT4202D
5173D
A5473D
VHF
40-68
22 / 0,6
KHz / V
V/mA
dB
FM
TV
Ad
B1
TV
Zo
Eigenschappen
dB
SCHAKELMATERIAAL
TV
RD
B1
FM
VHF
47-68
87,5-108
120-470
470-862
MHz
MHz
MHz
MHz
2 + 0,2
0,2 + 1,5
( 0,5
1,5 + 3,5
UHF
SCHAKELMATERIAAL
Elektronische
regelapparatuur
Trappenhuisschakelaar
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4461
N4461
NT4461
A5761
Deze elektronische trappenhuisschakelaar schakelt uit met een instelbare
vertraging. Dit type toestel wordt voornamelijk toegepast voor de bediening
van trappenhuisverlichting, afzuiginstallatie, enz. De trappenhuisschakelaar
kan bediend worden via drukknoppen of schakelaars. De vertragingstijd gaat
in bij de opening van het contact van de drukknop of schakelaar.
Aansluitschema
P NO C
Nominale eigenschappen ref. L/N/NT4461
- voeding 230V ± 10% 50/60Hz
- uitgangscontact: 6A 230V cosj 1
- bediening op afstand met aangesloten drukknoppen of rechtstreeks met de
ingebouwde toets van het toestel
- verklikker (gele LED) die oplicht wanneer het contact gesloten is
- maximumdoorsnede geleiders: 2x2,5 mm2
- programmeerbare vertraging: van 1 tot 12 minuten
- 2 modules.
L
N
L
N
1
P NO C
L N 230V
230V
L
N
L
N
2
LN
1 - De lamp gaat branden wanneer de knop wordt ingedrukt; de lamp
dooft zodra de ingestelde tijd is verstreken.
2 - De lamp en de motor gaan aan wanneer men de schakelaar sluit.
Zodra de schakelaar opent dooft de lamp, maar blijft de motor
gedurende de ingestelde tijd werken.
Kamerthermostaten
Toestel
A
B
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4441
L4442
N4441
N4442
NT4441
NT4442
A5711
A5712
Deze thermostaten regelen de kamertemperatuur door middel van een
elektronische sensor die een uitgangsrelais
bedient.
Aan de voorkant van het toestel zijn aanwezig:
- een toets voor de instelling van de gewenste temperatuur
- controlelampjes die de bedrijfstoestand toelichten
- omschakelaar “winter/zomer”
Aansluitschema voor ref. L/N/NT4441
L
L
NC NO C
NC NO C
Gemeenschappelijke eigenschappen
- voeding 230V ± 10% 50-60Hz 0,6W
- uitgangscontacten 2A 250V
- bereik ingestelde temperatuur: van 5 tot 30°C
- aanbevolen plaatsing: 1,5m boven de vloer, beschermd tegen warmtebronnen
en tocht.
- maximumdoorsnede geleiders: 2x2,5 mm2
- voor verwarming en/of airconditioning (CV-ketels, hete luchtverwarming, airconditioning, fan-coil groepen, enz.)
- omvang 2 modules.
N
N
Gemeenschappelijk
Verwarming
Airconditioning
230V
230V
Aansluitschema voor ref. L/N/NT4442
Eigenschappen ref. L/N/NT4441
L
L
N
N
- voorzien van aansluiting voor een omschakelaar “winter/zomer”
- uitgangscontact NO/NG.
NO
NO
Eigenschappen ref. L/N/NT4442 Circulatiepomp,
Ventilatiegroep, enz
230V
230V
355
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
- ingebouwde omschakelaar “winter/zomer”
- uitgangscontact NO.
Elektronische
regelapparatuur
Elektronische kamerthermostaat 230 WS
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
L4448
N4448
NT4448
De programmeerbare thermostaat uit de serie L/N/NT heeft een modulaire
omvang van 3 modules, zodat men deze kan samenvoegen met andere
toestellen (die geen warmte veroorzaken). Geschikt voor de vervanging
van alle typen oude thermostaten, op voorwaarde dat er netspanning 230V
10
1
9
2
11
8
3
7
6
5
4
Technische eigenschappen
- 4 programma’s: MAN, P1, P2, P3
- handbediening
- mogelijkheid om twee verschillende temperaturen te programmeren
- op het LCD scherm is er altijd weergave van het uur, de dag van de week, de
kamertemperatuur, het gekozen programma en de toestand van de uitgang van
het toestel
- autonomie: 30 dagen
- minimale tussentijd tussen twee geprogrammeerde schakelingen: 1 minuut temperatuurbereik: van 7 tot 35°C (met stappen van minstens 1 graad)
- bedrijfsspanning: 230V 50Hz
- spanningvrij uitgangscontact 5A cosj 1 - 2A cosj0,5
- maximumdoorsnede v.d. geleiders: 2x2,5 mm2 voor verwarming en airconditioning (CV-ketels, fan-coil groepen, airconditioning, heteluchtverwarming)
- voorzien van aansluiting voor een gescheiden winter/ zomer omschakelaar
- 3 modules
356
SCHAKELMATERIAAL
beschikbaar is op de plaats van installatie. De uitgang met relaisgestuurde
omschakelaar is volledig gescheiden en onafhankelijk van het programmeeren regelcircuit.
Toetsen
+ vooruit (ingedrukt houden = snel vooruit)
-
achteruit (ingedrukt houden = snel achteruit)
M geheugenopslag
P begin programmering
S programmakeuze
P+M geheugen wissen (reset)
Waarneming op LCD
1 dag van de week
2 ingestelde temperatuur
3 kamertemperatuur
4 in programmering
5 kopiëren van het programma
6 programma (MAN, P1, P2, P3)
7 instelling van de tijd (uren, minuten, dag)
8 stand van het uitgangscontact
9 uren - minuten
10 programmeerfase (ON1, OFF, ON2, OFF2, enz.)
11 vorst beveiliging
Aansluitschema
NC C NO
L
N
NC C NO
230V~
CV ketel
circulatiepomp
L
N
230V~
Airconditioning
ventilator, enz.
SCHAKELMATERIAAL
Elektronische kamerthermostaat 3V (met batterijen)
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4449
N4449
N4449
A5719
De kamerthermostaat art. L/N4449, die kan worden gebruikt voor
verwarmings- en airconditioninginstallaties, maakt het mogelijk om door
middel van verschillende programmeringsmogelijkheden, de temperatuur te
regelen voor elk uur van de dag, en voor elke dag van de week.
Men kan gebruik maken van een standaardprogramma (dat reeds is
opgeslagen maar kan worden aangepast in functie van de behoeften van
de gebruiker) of een nieuw programma creëren aan de hand van een
Digitaal display
Eigenschappen
- minimum tijdspanne tussen een geprogrammeerde handeling en de volgende:
15 minuten
- maximaal aantal temperatuurwijzigingen op een dag: 8 (4 cycli ON/OFF)
- temperatuurinterval weergegeven op het display: 5°C - 45°C
- instelbare temperatuurwaarden: 7°C – 35°C (met een minimum interval van
0,5°C)
- nauwkeurigheid van de gecontroleerde temperatuur: ca. 0,5°C
- voeding : alkaline batterijen 1,5V type LR67AA n° 2
- levensduur van de batterijen niet hoger dan 2 jaar
- programmabeveiliging bij vervanging batterijen: 2 minuten
- inbouw- of wandinstallatie met de inbouwdozen en dragers van de series Living
International, Light en Light Tech
- capaciteit van de uitgangscontacten vrij van spanning: 1A
- mogelijkheid tot aansluiten van een externe sonde voor de temperatuur NTC
R25°C = 100kΩ - de maximale lengte van de aansluiting bedraagt 5 meter)
- mogelijkheid om de kamerthermostaat vanop afstand te activeren (bijvoorbeeld
met een telefoontje met behulp van een PBX-centrale of relais F461/2).
Toetsen voor terugkerende functies
P
-
eenvoudig programmeringprocedures. Op een groot uitleesvenster kunnen
ten allen tijde de ingestelde programma’s, de toestand van de installatie en
de omgevingstemperatuur worden weergegeven.
De kamerthermostaat bestaat uit een basis voor de elektrische aansluitingen
op de installatie, die op de dragers voor de reeks L/N kan worden
gemonteerd, en een afneembaar deel met de bedieningstoetsen en het
grote uitleesvenster.
AUTO
DAY 1234567
MAN
TOT COUNT +1h
PARTY
HOLIDAY
OFF
COPY
+
TIME
TEMP3
TEMP2
TEMP1
T*
0 . 2 . 4 . 6 . 8 . 10 . 12 . 14 . 16 . 18 . 20 . 22 .
T
AUTO
DAY 1234567
MAN
TOT COUNT +1h
PARTY
HOLIDAY
OFF
COPY
+
0 . 2 . 4 . 6 . 8 . 10 . 12 . 14 . 16 . 18 . 20 . 22 .
Digitaal display
Geeft voortdurend de omgevingstemperatuur weer.
Door op de T-toets te drukken visualiseert het cyclisch.
TEMP3 – TEMP2 – TEMP1, UUR
TEMPERATUUR ANTIVRIES
In de programmeringsfase worden de verschillende in te stellen
parameters weergegeven.
Andere weergaven
TIME
- mode om huidige uur en dag in te stellen of weer te
geven
+ 1u
- zomertijd
- symbool batterij – aanduiding lege batterijen
COPY
- kopiëren van de dagprogrammering
Aansluitschema
Maximale doorsnede
van de geleiders:
2 x 2,5mm2
Capaciteit van de
contacten: 1A
+
NA C NC
P selectie functioneringswijze
T tijdelijke visualisering van de temperatuurwaarden of
van het huidige uur
+ -instellen van de temperatuur- en uurparameters: +
vooruit – terug (door de toets ingedrukt te houden kan
men sneller vooruit of terug gaan)
Toetsen voor de programmering
PROG
RES
SYS
M/h/g
CR
1/7
TIME
TEMP3
TEMP2
TEMP1
T*
om toegang te krijgen tot de programmering
reset van het apparaat
selectie zomer- / winterwerking
instelling van huidige uur en dag, instelling van zomer- /wintertijd
berekening functioneringsuren van de installatie (verwarming of
airconditioning)
selectie van de programma’s (P1 – P7) in AUTO mode
Remote
Te besturen
belastingen
ext NTC
Aansluiting externe sonde
(NTC R 25°C = 100kΩ,
maximale lengte 5 meter)
Activering van op afstand
Gesloten contact = manueel programma met antivries mode
Open contact = automatisch programma (laatst geselecteerde)
357
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
Elektronische regel en
controle apparatuur
Schakelklok (programmator) L/N/NT4466
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4466
N4466
NT4466
A5766
Met deze programmeerbare elektronische schakelklok met dag/week cyclus
kan men een toestel met een stroomopname van maximaal 8A cosj 1, op
ingestelde tijdstippen in- of uitschakelen.
Aansluitschema
Algemene eigenschappen
- dag/week cyclus met 4 in- en uitschakelingen per dag
- voeding: 230V
- spanningvrij omschakelcontact
- 2A inductief
- 4A tl verlichting
- 6A gloeilampen en ferro magnetische transfo
- 8A ohmse belasting
- minimale pauze tussen twee geprogrammeerde schakelingen: 1 minuut
- autonomie: 30 dagen
- LCD scherm met voortdurende weergave van het uur, de dag van de week en
aanduiding van de toestand van het contact
- naar keuze, weergave van het ingevoerde programma
- handbediening
- 3 modules.
NC C NO
L
N
al carico
230V ~
Maximale doorsnede van de geleiders:2 x 2,5mm2.
Wekker
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4470
N4470
NT4470
A5770
De wekker ref. L/N/NT4470 heeft een verlicht LCD scherm, werkt op
netspanning en kan 1 maand zelfstandig functioneren dankzij de ingebouwde
back-up batterij. De display toont de tijd in uren en minuten, de dag van
de week en het symbool “wekker ingeschakeld”. Het geluidssignaal
wordt geleverd door een ingebouwde elektronische bel die kan worden
uitgeschakeld door te drukken op een willekeurige toets; indien er geen toets
wordt ingedrukt stopt het geluidssignaal automatisch na een minuut.
Algemene eigenschappen
- uurwerk en wekker met ingebouwde zoemer
- voeding: 230V 50/60 Hz
- spanningvrij omschakelcontact
- verlicht scherm
- autonomie: 30 dagen
- LCD scherm met voortdurende weergave van het uur, de dag van de week en
aanduiding van de toestand van de wekker
- 3 modules
Aansluitschema
L
230V 50/60Hz
358
SCHAKELMATERIAAL
N
SCHAKELMATERIAAL
Signalisatietoestellen
Elektronische bel L/N/NT4355/12
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4355/12
N4355/12
NT4355/12
A5755/12
De elektronische bel geeft 3 verschillende geluiden, continu en
intermitterend, bediend vanuit 3 verschillende oproeppunten.
De geluidssterkte is in te stellen met de volumeregelaar aan de voorzijde
van het toestel. Opgenomen vermogen: 15mA (150 mA in bedrijf).
Aansluitschema
Technische gegevens
- voeding 12V ws/gs ±15% 50/60Hz
- opgenomen vermogen:
150mA in bedrijf
15mA in rust
Uitneembare Noodverlichting L/N/NT4380
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4380
N4380
NT4380
A5779
Dit toestel bestaat uit een basis met elektrische lader en een lamp met
oplaadbare batterijen. De lamp gaat automatisch aan wanneer de stroom
uitvalt.
De ‘lichtgroep’ is uitneembaar, zodat deze dienst kan doen als looplamp met
oplaadbare batterijen.
De lichtgroep is voorzien van twee controlelampjes (led) die de
bedrijfstoestand aangeven, ze zijn eveneens uitgerust met een
schuifschakelaar voor het in- en uitschakelen van het toestel (om te
voorkomen dat de lamp gaat branden bij vrijwillige stroomonderbrekingen).
Wanneer het toestel uitgeschakeld is, en de rode led brandt dan, is het
opladen van de batterijen ook onderbroken. De lichtgroep kan worden
bevestigd met de speciale schroef aan de achterkant van het toestel, zodat
deze niet meer kan worden uitgenomen.
Nominale eigenschappen
- houder met afgeschermde aansluiting
- lenslamp: 2,2V - 0,25A
- oplaadbare batterijen: Ni-NH zonder geheugen
- 0,5Ah
- autonomie: ongeveer 2 uur
- totale oplaadtijd: ongeveer 36 uur
- elektronische batterijlader: buffer
- voeding: 230V ± 10% 50Hz
- max. doorsnede geleiders: 2,5mm2
- omvang: 2 modules.
Aansluitschema
L
230Va.c.
N
359
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
Noodverlichting
Noodverlichting
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4384/...
L4386/...
L4784/...
L4786/...
L4384/...
L4386/...
L4784/...
L4786/...
L4384/...
L4386/...
L4784/...
L4786/...
A5774/...
A5776/...
L4784/...
L4786/...
Noodverlichting en omgevingsverlichting
De nieuwe noodlampen met hoge lichtefficiëntie en met lange levensduur
zijn beschikbaar in twee versies: noodlampen die enkel dienst doen
als evacuatieverlichting en lampen die zowel de functie vervullen van
evacuatieverlichting als van permanente omgevingsverlichting.
De eerste soort springt automatisch aan wanneer de stroom uitvalt en dooft
wanneer de stroom terugkeert.
De tweede soort is een evacuatieverlichting die permanent brandt en die
wordt gebruikt om ruimtes te verlichten die 24u op 24 kunstlicht vereisen,
bijvoorbeeld in interne gangen of trappenhuizen zonder vensters.
Aansluitschema
P = TEST drukknop (zelf voorzien)
1 2
L N
L N
P
L
Besturingsfuncties
Elke lamp is uitgerust met een Led die aangeeft of er al dan niet spanning
aanwezig is en met een drukknop die het mogelijk maakt de lamp uit
te schakelen voor haar evacuatie verlichtingsfunctie om te vermijden
dat de batterijen onnodig zouden leeglopen wanneer, bijvoorbeeld, de
hoofdschakelaar vrijwillig zou zijn afgezet voor het elektrisch onderhoud
van de installatie Indien er verschillende noodlampen zijn, kan men ervoor
kiezen ze collectief af te sluiten met behulp van een afgelegen schakelaar.
1 2
230 Va.c.
50 Hz
N
Brandende LED = aanwezigheid van spanning en opladen van batterijen
S=uitschakeldrukknop bij noodverlichting
P=NG drukkop voor test(zelf te voorzien)
(1): l = 20m max - 1,5mm2
(2): max 5 x L4384/… - L4386/… - A5774/… - A5776/…
Vervangbatterijen
De lampen worden geleverd met batterijen die aan de achterzijde bevestigd
zijn op een plaats die gemakkelijk toegankelijk is voor eventuele vervanging
van de batterijen. De vervangbatterijen zijn afzonderlijk beschikbaar.
S
(1)
(2)
230 V
50 Hz
L
(2)
1 2
1 2
L N
L N
P
N
Eigenschappen
Cos �
(Im)
Noodverlichting
Noodverlichting +
omgevingsverlichting
Artikel
batterijen
Aantal
modules
Autonomie
(u)
Lampvermogen
(W)
L4386/1L
L4386/3L
L4784/1
L4784/3
L4786/1
L4786/3
L4786/1
L4786/3
4
4
6
6
6
6
1
3
1
3
1
3
1
1
1,3
1,3
1,3
1,3
L4384/1
L4384/3
L4386/1
L4386/3
360
SCHAKELMATERIAAL
Verbruik
(mA)
13
30
10
12
25
25
0,2
0,3
0,35
0,35
0,5
0,5
230V
230V
8
8
22
22
22
22
27
27
SCHAKELMATERIAAL
Muziekdistributie
Muziekdistributie: basistoestellen L/N/NT4481/4485
Beknopte beschrijving
De basisuitvoering van de centrale installatie voor muziekdistributie Living/
Light/Light Tech is samengesteld uit de volgende basisonderdelen:
- een voeding, te installeren in het verdeelbord van de woning
- een ingangsvoorversterker, te installeren in de buurt van de geluidsbron
- meerdere luistergroepen, bestaande uit een lokale versterker en 1 of
2 luidsprekers, te installeren in de vertrekken waar men het geluid wil
weergeven
- er kunnen maximum 12 luidsprekers worden geïnstalleerd (uit te breiden
tot 48 met gebruik van een speciale module en 4 voedingen).
De geschakelde voeding voorziet alle andere onderdelen van het systeem
van een veilige voedingsstroom 24V gs 1A; dit toestel is modulair zodat deze
in het verdeelbord van de woning kan worden geïnstalleerd.
De ingangsvoorversterker heeft aan de voorzijde een jackaansluiting
Ø 3,5 mm voor de verbinding met alle soorten geluidsbronnen via snoer
ref. L4753. Dit toestel past het signaal van de geluidsbron aan, aan de
eigenschappen van de installatie. Met de ingangsvoorversterker kan ook een
monostabiel relais (ref. L/N/NT4499) worden bediend, voor het op afstand
in of uit schakelen van de geluidsbron, gelijktijdig met het inschakelen van
de gekozen luistergroepen.
De lokale versterker is er voor de afstelling van het volume van de
luidspreker(s). Wanneer dit toestel wordt ingeschakeld, zorgt het relais
voor de automatische inschakeling van de ingangsvoorversterker en de
geluidsbron.
De luidspreker voor de inbouwdoos 506E of opbouwdoos 506LP/NP is aan
de voorkant afgedekt door een rooster. De luidspreker past perfect bij de
lokale versterker, zodat de geluidskwaliteit optimaal is, ook wanneer er
twee luidsprekers parallel worden aangesloten op de lokale versterker voor
muziekweergave in ruimere vertrekken.
Ingangsvoorversterker
Aan/uit schakelaar
Ingang
voor jack
Ø 3,5 mm
Afstelling
gevoeligheid
v.d. ingang
Verklikkers
‘optimale afstelling’
Verklikker ‘ON/OFF’
Versterker
Aan/uit schakelaar
Volumeregelaar
Volumeregelaar
Verklikker ‘ON/OFF’
Schema basisinstallatie
230V
L N
S
L+
–
N4485
C A
S – L+
A
L4753
–
N4958
A
–
N4958
N4485
N4499
+
N4481
C
–
L+ R S –
A
S – L+
A
+
–
NO C
S
L+
–
+ +
361
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
E45/24DC
N4958
Muziekdistributie: ‘speciale toestellen’ L/N/NT4492
Wekkerradio
Dit toestel, dat dienst doet als wekkerradio, kan worden aangesloten op een
ingangsvoorversterker in installaties met 1 of 2 kanalen. Met de toetsen 6 en
7 kan het worden afgestemd op FM stations en er kunnen tot 5 kanalen in het
geheugen worden opgeslagen door middel van de toets CH (8), men kan door
drukknoppen elders op te stellen van op afstand een ander kanaal kiezen.
De radio kan worden aangezet met toets CH of met de eventuele aparte
drukknoppen (inschakeling op afstand). Weergave op de verlichte display van:
de frequentie van het ontvangen radiostation, klok, de ingestelde ontwaaktijd,
het gekozen kanaal en een aanwijzing of de wekker wel of niet ingeschakeld
is Een bufferaccu zorgt er bij stroomuitval voor dat de gemaakte instellingen
niet verloren gaan en dat de klok doorloopt, maar het display is dan niet
verlicht en de toetsen werken niet. Met de toetsen 2 en 3 kan men de
bovengrens van de geluidssterkte van de installatie regelen; de geluidssterkte
kan lokaal worden geregeld door de lokale versterker.
Eigenschappen
9
8
- voeding: 24Vgs
- opgenomen stroom: 150mA (radio ON)
30mA (radio OFF)
- uitgangssignaal: 4 Vpp over 10kΩ
- frequentiebereik PLL: 87,5 - 108 MHz
CH
ON
OFF
1
7
Toetsen
6
1
2/3
4
5
6/7
8
S
2
3
4
5
Module voor het opzoeken van personen. L/N/NT4488
9
-in/uit hoofdschakelaar
-regeling algemene bovengrens geluidssterkte
-keuze weergave wektijd, klok of radiofrequentie
-wekker in/uit schakelaar
-tijd of frequentie bijstellen
-radio aan of kanaal veranderen (parallel aan eventuele
uitwendige drukknoppen)
-klok of ontwaaktijd bijstellen
Aanduiding ON/OFF
Elektronische module met ingebouwde microfoon voor het opzoeken van
personen, manuele inschakeling van de geluidsdistributie – installatie en de
geluidsbron – voeding 24Vgs – 2 modules.
Volume
regeling
Activatie
microfoon
Microfoon
Module voor akoestische bewaking. L/N/NT4489
ON/OFF
Module met ingebouwde microfoon, automatische inschakeling voor de
akoestische bewaking van de omgeving – inschakeling naargelang van het
geluidsniveau in de kamer met regelbare drempel – in te schakelen in een
muziekdistributie – installatie – voeding 24Vgs – 2 modules.
Aanduiding ON/OFF
Volume regeling
Regeling gevoeligheid
microfoon
Microfoon
Compacte lokale versterker. L/N/NT4486
Lokale versterker, te gebruiken met tuner L/N/NT4492. Voor het realiseren
van een klein muziekdistributiesysteem. Op het voor ingestelde uur start de
radio met het gekozen radio station, doorheen de compacte versterker naar
de luidsprekers. De volume regeling gebeurt op de tuner.
362
SCHAKELMATERIAAL
Aanduiding
microfoon
SCHAKELMATERIAAL
Beveiligingstoestellen
Beveiligingstoestellen
Toestel
A
B
LIVING
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4301/6
L4301/10
L4301/16
L4305/6
L4305/10
L4305/16
N4301/6
N4301/10
N4301/16
N4305/6
N4305/10
N4305/16
NT4301/6
NT4301/10
NT4301/16
NT4305/6
NT4305/10
NT4305/16
5206S
5210S
5216S
5246S
5250S
5256S
Automatische magnetothermische uitschakelaar (1 module)
Tweepolig, waarvan één beschermd.Breidt de toepassingsmogelijkheden
van deze toestellen uit tot enkelfasige stroomcircuits, waarvoor een
dubbelpolige onderbreking gewenst is.De stand van de contacten (open of
gesloten) is aangeduid door een rood/groen indicator.
10000
t(s)
Salvavita - magnetothermische uitschakelaar met differentiëel (2 modules)
Deze elektronische differentieelschakelaar, gevoed door een ingebouwde
gelijkrichter, is een betrouwbare extra beveiliging in geval van aanraking met
onderdelen onder spanning. De elektronica van dit toestel reageert op foutstromen
met continue componenten (differentieel type A
) en beperkt de kans
op onnodige tussenkomst van het toestel door storingen op het net. Nominale
lekstroom: 10mA De stand van de contacten (open of gesloten) is aangeduid door
een rood/groen indicator.
De Salvavita L/N/NT moet stroomafwaarts van een automatische magnetothermische
differentieël-schakelaar met I∆n = 30mA worden geïnstalleerd.
Nominale eigenschappen
1000
- nominale stroom: 6-10-16A
- nominale spanning: 230V 50Hz
- klemmen aan de achterkant
- max. doorsnede geleiders: 4mm2
- bescherming tegen overbelasting op de fase
- onderbrekingsvermogen: In 6A: 1500A 230V
In 10 - 16A: 3000A 230V
- interventie type C
- specifieke maximaal doorgelaten energie I2t (A2s)
In
onderbrekingsvermogen 6A
10A
1500A
7500
11000
3000A
28000
100
10
1
16A
13000
30000
0,1
0,01
230V
0,001
0,8
1
1,5
2
3
4
5
10
I/In
Net
N
N
L
L
Belasting
L
N
20
Interventiekarakteristiek van de automatische uitschakelaars, bij een
omgevingstemperatuur To = 20°C
I = gemeten stroom
In = nominale stroom van de uitschakelaar.
Zekeringhouder
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4231
N4231
NT4231
5088
Eigenschappen van de geïnstalleerde zekeringen
Referentie zekeringhouder L/N/NT4321
5088
Type zekering glaszekering
glaszekering
Afmetingen Nominale
zekering
spanning
5x20 mm
250V ws
6,3x32 mm
363
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
LIVING
Beveiligingstoestellen
Gasdetectors
LIGHT
LIGHT TECH
MAGIC
L4611/12
L4612/12
L4520
N4611/12
N4612/12
N4520
NT4611/12
NT4612/12
NT4520
A5731/12
A5732/12
A5730
Technische gegevens
- voeding: 12V ws/gs ± 10%
- opgenomen vermogen: max 2W
- bedrijfstemperatuur: van 5 tot 40°C
- geluidssterkte akoestisch alarm: 85dB(A) op 1 meter afstand
- activeringsdrempel: 10% van de laagste explosieve gasconcentratie
Het toestel heeft geen onderhoud nodig.
Aansluitschema
Voorbeeld van aansluiting van 1 gasdetector gekoppeld met een
signaalherhaler
L/N/NT4541
F91/12E
Signaal voor alarm en correcte werking
230Vws
Een gasalarm, een storing en een correcte elektrische voeding zijn
aangeduid door controlelampjes, geluidalarm en met symbolen die
volgens de normen zijn vastgelegd.
Bticino
METANO
2-
12Vgs/ws
12Vws
Bij een installatie met 3 toestellen gebruik de transformatie F91/12E
Voorbeeld van aansluiting van 1 gasdetector gekoppeld met een
signaalherhaler en een elektrische klep.
toestel defect
apparecchio
guasto
L/N 4511/12
L/N 4512/12
1-
alarm ==geluid
suono ++
3 - allarme
1
2
Installatie van de methaangasdetector
De installatie en de buitendienststelling van de gasdetector moet door
bevoegde persoon uitgevoerd worden.
De detector moet dicht bij het plafond geplaatst worden en beschermd
worden tegen tocht.
SCHAKELMATERIAAL
L4525/12NO
F91/12E
3
230V
364
L/N/NT4520
Het aanbod aan gasdetectors omvat:
- Methaandetector
- LPG detector
De Methaan- en LPG-detectoren voldoen aan de normgeving UNI CEI 70028
en aan het ontwerp van Europese Norm EN50194.
Alle detectoren zijn uitgerust met een sensor met halfgeleiders van
de laatste generatie. Daardoor reageert elke detector zeer selectief op
de aanwezigheid van gas waarvoor deze is ingesteld en is vals alarm
uitgesloten. De werking wordt bestuurd door een microprocessor en
alle toestellen signaleren automatisch eventuele storingen van de
elektronische onderdelen van de sensor en van de aansluitingen. Een serie
leds (controlelampjes) en een akoestisch alarm waarschuwen voor de
aanwezigheid van gas en duiden aan of de voeding en het toestel zelf in
orde zijn.
In overeenstemming met de normgeving, zijn alle gasdetectors gevoelig
voor slechts 1 type gas, en zijn op het toestel aangegeven: de naam van
de fabrikant, het type gas waar de detector voor bedoeld is, de aangeraden
datum van vervanging, de garantieperiode, enz. Alle gasdetectors hebben
een behuizing van 2 modules.
Alle gasdetectors kunnen worden aangesloten op signaalherhalers en dus
uitwendige lasten besturen zoals: elektrische kleppen, alarmen, enz.
L/N 4520
LIVING
L/N/NT 4511/12
L/N/NT 4512/12
12V
SCHAKELMATERIAAL
110 Btnet
De draden worden in de respectievelijke inkepingen geplaatst en vervolgens worden ze ingesneden met behulp van het daarvoor bestemde
werktuig, de ‘impact tool’.
Toolless Btnet
De draden worden in de respectievelijke inkepingen geplaatst en vervolgens ingesneden zonder gebruik van gereedschap, door eenvoudigweg
de twee achterste dekseltjes neer te drukken.
90ϒ
A
2 1B
8 7
4 5
A
6 3
B
K10
De draden worden ingevoerd in de respectievelijke gaatjes en vervolgens
door middel van een kwartdraai met een schroevendraaier ingesneden.
Toolless
De draden worden in de respectievelijke inkepingen geplaatst en vervolgens vastgemaakt zonder gebruik van gereedschap, door eenvoudigweg
het achterste dekseltje neer te drukken.
A
B
90ϒ
AMP barrel
De draden worden in de respectievelijke ‘barrels’ geplaatst en vervolgens
ingesneden door er een huisje over te schuiven.
B
2
Avaya (AT&T)
De draden worden in de respectievelijke inkepingen geplaatst en vervolgens vastgemaakt zonder gebruik van gereedschap, door het dekseltje er
op te klikken.
K!
1
A
CLAC
De bekabeling van de connectoren
Voor het gebruik van RJ-connectoren in telefooninstallaties die zijn aangesloten op een PBX-centrale, moet het telefoonaderpaar aangesloten worden op de
centrale klemmen van de connector, zoals weergegeven in het voorbeeld:
Paar 1
Paar 3
Paar 2
Paar 4
Connectie type
T568A
Connectie type
T568B
365
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
De aansluiting van de getwiste kabel met 4 paren op de RJ-connector gebeurt in overeenstemming met de ‘kleurcodes’ van de afzonderlijke geleiders,
waarbij ze op verschillende manieren worden aangesloten naargelang het type EDP-net. De geleiders, gebundeld in paren, hebben een conventionele kleur,
zoals is weergegeven in het schema. De paren worden onafhankelijk van het gebruikte type RJ-connector (type 110, AT&T, toolless) aangesloten. De meest
voorkomende connectie is T568B.
Relais, knipperrelais en
schemerschakelaar
Fotorelais 5325
Deze toestellen maken het mogelijk d.m.v. verlichte cijfers,de oproepen van
druktoetsen met 2NO contacten weer te geven. De lichtgevende indicatie is
vergrendeld omdat de lamp wordt gevoed via een fotoweerstand tot op het
moment dat men het geheel reset met een NG drukknop. De nummertjes
worden aangebracht door een speciaal genummerde film (ref. 300/.. of ref.
310...) .
De ingebouwde gloeilamp van 24V - 40mA (ref. 5325L) kan worden
vervangen. Maximale sectie van de geleiders: 2x1,5mm2.
Aansluitschema
5053
5053
24V ws/gs
3 1
3 1
5005/1
5042N
5
5
5325
5325
Knipperrelais 5329
Elektronisch toestel werkend op het principe lading- ontlading door
condensator om bedieningpulsen op te wekken voor een hulprelais voor de
bediening van lichtgevende of akoestische verklikkers
Technische gegevens
- voeding 24V ws of 24V gs
- onderbrekingsfrequentie:60cycli/min-12cycli/min
- onderbrekingsverhouding(1): 25%-40%
- sluittijd (ON) (2) ±0.25s-±0.20s
- openingstijd (OFF): ±0.75s-±0.30s
- bediend relais: monostabiel hulprelais 5323
- nominale spanning: 24Vgs
- weerstand van de wikkeling: 8000Ω
- kenmerken van de v contacten: 5A 250ws
- maximale sectie van de geleiders: 2x1,5mm2.
Nota: (1) verhouding tussen de duur van de voeding van het hulprelais en de
totale duur van de cyclus
(2) voedingstijd van het hulprelais in elke cyclus.
Schemerschakelaar
De schemerschakelaar ref. 5309 wordt geleverd in een doos van gegoten
aluminium, die een beschermingsgraad IP44 waarborgt. Eenvoudig te
monteren met-of zonder bijgeleverde beugel. Deze schakelaar heeft een
schemer-interventiedrempel die kan ingesteld worden van 1 tot 50 lux. Men
kan een vertraging instellen van 20 seconden voor het activeren van de
belasting, om te vermijden dat de lamp dooft wanneer dat niet gewenst is
366
SCHAKELMATERIAAL
(bijvoorbeeld in geval dat de schakelaar tijdelijk wordt verblind).
Het is tijdens de montage raadzaam om het toestel te gebruiken zonder
de tijdschakeling, om het instellen van de schemer interventiedrempel te
vergemakkelijken.
De controle van de belasting geschiedt door middel van een tweepolig relais
met een nominale stroomsterkte van 10A.
SCHAKELMATERIAAL
Technische
kenmerken
Relais voor hulpcircuits – Kenmerken en classificaties – Bekrachtigingen
MAGIC
5853 - 5855 - 5854 - 5860 - 5864 - 5878 - 5882 - 5868 - 5877 - 5879 - 5884 - 5971 - 5972 - 5323
Techniche gegevens
Type Bistabiel relais (1)
Monostabiel relais
Hulprelais
Ref. 5853
5854
5864
5868
5855
5860
5878
5877-5879
5882
5884
Aard van de spanning Gelijkspanning Wisselspanning Gelijkspanning (5) Wisselspanning Nominale spanning aantrekken 24V
24V 50÷60Hz
24V
24V 50÷60Hz
afvallen 24V
24V 50÷60Hz
Spanningsgrenzen (3)
aantrekken 80 tot 110%
Vn 80 tot 110% Vn 80 tot 110% Vn 80 tot 110% afvallen 80 tot 110% Vn 80 tot 110% Vn
Afvalspanning (4)
—
—
—
5V gs
Opgenomen stroom op Vn aantrekken 110mA
110mA
50mA
65mA
afvallen 70mA
80mA
Nominaal gebruik aantrekken 2,6W
2,6VA
1,2W
1,55VA
afvallen
1,7W
1,9VA
Activatietijd aantrekken 15 ms
25 ms
18 ms
25 ms
Afvaltijd afvallen
15 ms
40 ms
10 ms
18 ms
Bedieningsfrequentie 1 bed. sec. 1 bed. sec. 10 bed. sec. 10 bed. sec. Aantal wikkelingen aantrekken 3000 3000 5500 4600 afvallen
1400 1100
Draaddiameter aantrekken 0,10 mm
0,10 mm
0,09 mm
0,10 mm
afvallen
0,063 mm
0,07 mm
Weerstand aantrekken 210 Ω
210 Ω
475 Ω
220 Ω
afvallen
310 Ω
200 Ω
Nominale isolatiespanning
75V
75V
75V
75V
wikkeling/massa
Serierelais (2)
Voor ref. Voor ref. 5853-5855
5854-5860
5971
5972
Speciaal relais
voor elektronische
controles
5323
Gelijkspanning 3V
Wisselspanning
4,5V 50÷60Hz
Gelijkspanning
24V
Vn 17,8 tot 3,8
tot 19 - 45V gs
5V ws
200mA
1V gs
150mA
2V ws
0,6W
0,7VA
0,70W
15 ms
20 ms
8 ms
8 ms
5 bed. sec. 1110 1110 20 ms
10 ms
10 bed. sec.
7000
0,224 mm
0,224 mm
0,08 mm
15,5 Ω
15,5 Ω
800 Ω
75V
75V
75V
Kenmerken van de contacten
Type Bistabiel relais, hulprelais, serierelais Materiaal van de contacten zilver Contactkracht ≥ 25 g
Mechanische duurzaamheid 20.000.000 bedieningen Nominale spanning 48V~
Nominale stroom 2A
Gemiddelde duurzaamheid bij nominale voorwaarden (aantal bedieningen) 1.500.000 bij 48V~ 2A cosϕ 1
Nominale isolatiespanning contact-contact 300V
Nominale isolatiespanning t.o.v. de massa 300V
Maximale sectie van de geleiders 1x1,5 mm2
Plaats van de klemmen achteraan N.B.: het bevestigingssysteem, de plaatsing en de beschermingsgraad hangen af van de gebruikte doos.
4) Waarde niet opgegeven voor de bistabiele relais, door het feit dat de
magnetische vergrendeling, die gebruik maakt van het gecombineerde
effect van een permanente magneet en het restmagnetisme, het relais
belet terug af te vallen, zelfs bij het wegvallen van de spanning.
5) In geval van voeding door middel van een gelijkrichter, is een residueel
wisselspanningscomponent van max. 6% in de gelijkstroom toegestaan.
367
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
Nota :
1) De bistabiele relais zijn van het type met magnetische vergrendeling :
er zijn dus twee verschillende wikkelingen : één voor het aantrekken en
één voor het afvallen.
2) Bestemd om in serie geschakeld te worden met een
bekrachtigingswikkeling (aantrekken) van de opgegeven bistabiele relais;
voor bedieningen of signalisaties die enkel moeten geactiveerd blijven
tijdens het drukken op de bedieningsknop.
3) Volgens de normen CEI 41-1 editie III 1975; overeenkomstig met klasse 1
volgens de publicatie IEC 225-1-0 (1975). Volgens dezelfde normen vallen
de relais bovendien in bedrijfsklasse a.
5323
zilver
≥ 25 g
20.000.000 bedieningen
250V~
5A
800.000 bij 250V~ 5A cosϕ 1
300V
300V
1x1,5 mm2
achteraan
IDROBOX
IP40 en IP55
Versie IP40
De dozen met beschermingsgraad IP40, conform aan de normen CEI 70-1,
bestaan uit een basis en een deksel waarin men de eventueel vooraf
aangesloten toestellen door inklikken langs achter kan monteren. Deze
reeks is zéér geschikt voor het gebruik op zolders, magazijnen, kelders enz.
Dankzij de hoge beschermingsgraad van deze dozen en hun eigenschappen
in verband met hun weerstand tegen abnormale temperaturen en brand,
zijn deze dozen bijzonder geschikt voor installaties op plaatsen met hoog
brandgevaar conform aan de norm CEI 64-8, deel 7. Men kan ze dus
gebruiken zowel in gebouwen die opgetrokken zijn in brandbare materialen
(houten huizen) als op plaatsen waar zich ontvlambare materialen of
brandstoffen bevinden met een ontstekingstemperatuur van meer dan 40°C
(thermische centrales, opslagplaatsen van hout, kolen, papier,enz.,...)
Versie IP55
De dozen met beschermingsgraad IP55, conform aan de CEI normen 70-1,
zijn voorzien van een waterdichte voorklep en zijn uitgerust met een soepel
omhulsel. De beschermingsgraad IP55 wordt verzekerd door een waterdicht
systeem met dubbele kamer tussen het deksel en de voorklep, waardoor
het niet nodig is om er een dichting tussen te plaatsen. Deze dozen zijn in
het bijzonder onmisbaar voor de uitvoering van elektrische installaties in
gebouwen waar klasse 3 explosiegevaar van kracht is (AD-FT conform de
CEI-norm 64-2).
Technische gegevens van de idrobox doos IP40/IP55
- materiaal doos IP40:ABS(basis en deksel)
- materiaal doos IP55:
ABS (basis), policarbonaat (kader van het deksel) en PVC (doorschijnend deksel)
- bedrijfstemperatuur: -5°/+40°C
- het isolatiemateriaal voldoet in ruime maten aan de brandveiligheidstesten,
voorgeschreven door de normen CEI 64-8 en 64-2 (abnormale temperatuur boven
70°C, gloeidraadproef boven 650 °C, volgens de modaliteiten voorgeschreven in
de normen IEC 670 (2de editie).
Nota: De beschermingsgraad IP55 is gewaarborgd bij de dozen 502E en
503E wanneer de klep gesloten is. Het is absoluut noodzakelijk dat de doos
ofwel ingewerkt is in een effen wand of ondoordringbaar gemaakt door
middel van een siliconen kit. De dichting kan slechts geringe onheffenheden
compenseren.
368
SCHAKELMATERIAAL
IDROBOX
IDROBOX
IP40 en IP55
Plaatsing van horizontale en verticale scheidingswanden
Door middel van deze scheidingswanden is het mogelijk een onderverdeling
in compartimenten te maken in de dozen.
Daardoor kan men werken met verschillende spanningen in dezelfde doos
(vb.220V-telefonie-netwerken-enz...)
Plaatsing van de scheidingswand
art. 25701V
Tabel
Referentie
Type
Aantal scheidingswanden
25701V
25404/2
1
25406
1
25408
1
25412
2
25416
3
25404/2V
1
25406V
2
24404/2
1
24406/6
1
25701
25408V
1
25412V
2
25508V
1
25512V
2
Aantal realiseerbare
compartimenten
2
2
2
2
4
2
3
2
2
2
3
2
3
Toebehoren voor het invoeren van kabels of buizen in de dozen IP40/IP55
art. 25701
Kabelinvoer
Buisinvoer
369
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
Voor het verbinden van kabels of buizen met de doos zijn specifieke toebehoren
voorzien.
- Soepele kabelinvoer IP55 voor buizen diameter van 5mm tot 14mm.
- Buisinvoer IP voor buizen diameter 16 en 20mm.
Deze toebehoren zijn eenvoudig te installeren door middel van de doordrukbare
ingangen.
Elektronische bedieningen in
semi hermetische uitvoeringen
Passieve IRbewegingsmelder art. 23972N
De passieve IR-bewegingsmelder schept nieuwe perspectieven in de
automatisering, door de mogelijkheid te bieden om toestellen in te
schakelen wanneer er voertuigen of personen voorbij komen (zo kan het
licht aan gaan, zonder dat er op een knop moet worden gedrukt). Om
de werking te optimaliseren, zodat deze kan worden aangepast aan de
intensiteit van het daglicht in de omgeving. Ook de uitschakelvertraging na
de laatst waargenomen beweging is afstelbaar. Het detectiebereik strekt
zich uit over een straal van 10 m. met een zeer brede invalshoek. Het is
bovendien mogelijk de detectierichting aan te passen door de bolvormige
kop te richten.
Reikwijdte van de bewegingsmelder 23972N
Schema voor automatische handbediening
°
°
°
230V
L
N
°
°
°
bruin
blauw
°
°
°
°
°
°
°
zwart
8°
Schema voor tweede bediening d.m.v. een trappenhuisautomaat
10m
230V
L
N
370
SCHAKELMATERIAAL
N
L1
L
zwart
art.
4425
L4461
N4461
blauw
- nominale spanning: 230V
- opgenomen vermogen: ≤ 1W
- maximumbelasting: 230V - 5A cosϕ 0,4
- sluitingstijd van het contact: regelbaar tussen de 0 tot 420sec.
- interventiedrempel: continuregelaar voor schemering
- detector: met hoge gevoeligheid door optisch systeem met Fresnel-lens
- sensor: geplaatst in een bolvormige oriënteerbare kop
- horizontaal detectieveld: 140°/10 m
- verticaal detectieveld : 8°/10 m
bruin
Technische kenmerken
IDROBOX
Elektronische bedieningen in
semi hermetische uitvoeringen
IR-bewegingsmelder art. 25550/180 art. 25550/270
Reikwijdte van de schakelaars art. 25550/180 en art. 25550/270
Technische kenmerken
- beschermingsklasse : IP54
- nominale spanning : 230V 50 Hz
- vermogen :
1000VA (fluorescentielampen)
2000VA (transformatoren en halogeenlampen)
2000W (weerstandsbelastingen)
- inschakeltijd: instelbaar tussen 12 seconden en 16 minuten
- helderheidsdrempel: instelbaar tussen 10 en 4000 lux
- detectie: met hoge dichtheid, aan de hand van een optisch systeem dat is uitgerust met een Fresnel lens
- sensor: geplaatst in zwenkbare bolvormige kop
- horizontale reikwijdte:
180°/16m (art. 25550/180)
270°/16m (art.25550/270)
- minimum installatiehoogte: 1,7m
180°
gebouw
art. 25550/180
2,4 m
Aansluitschema voor automatische bediening van een lamp
3m
8m
16 m
L
N
270°
gebouw
230V
L
N
art. 25550/270
2,4 m
Installatiemogelijkheden
8m
16 m
art. 25550/180
art. 25550/270
art. 25550/180
art. 25550/270
art. 25550/270
371
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
3m
Schemerschakelaar art. 29971
Een voortijdige werking door toevallige en korte belichting van het
fotogevoelige element wordt voorkomen door een inschakelvertraging.
De behuizing heeft een beschermingsgraad IP55 waardoor het toestel
dus rechtstreeks kan worden blootgesteld aan weersomstandigheden.
Technische gegevens
- voedingsspanning : 230V
- inschakelvertraging : ± 15sec.
- regelbare interventiedrempel : regelbaar van 1 tot 50 Lux
- omgevingstemperatuur : -20°C tot + 50°C
- capaciteit van de uitgangscontacten :
Bij 250V/8A cosϕ = 1
Bij 250V/2A cosϕ = 0,5
- ingebouwde bescherming tegen overspanningen
Het doorschijnende deksel is tegen UV-straling bestand zodat de
doorlaatbaarheid­skenmerken zelfs na lange blootstelling aan het zonlicht
bewaard blijven.
Aansluitschema
L
230V
N
M
L1
372
SCHAKELMATERIAAL
L N
Afmetingen
TOESTELHOUDERS
L4702
L4702G
L4703
L4732
L4704
L4732G
L4707
N4702
N4702G
N4732
N4732G
N4719GN
N4719
N4703
N4704N
N4707
N4958 - 4958 - NT4958
4070 - N4070 - NT4070
373
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
115
115
119
80
140
80
afdekplaten LIVING
L4802..
80
L4802/2..
L4802/3..
140
80
119
80
93
80
93
118
L4832/..
L4832/3..
119
127140
80
80
80
80
80
128
206
118
L4803..
L4826..
L4804..
127
80
80
128
206
118
L4807..
PLATEN, MODULEHOUDERS, DOOS VOOR PROFIELEN
127
60
51
53
26
128
29
131
11
122
131
11
80
124
36
150
36
36
80
80
36
60
6
ø 2,5
L4811PA
374
N4811PB
SCHAKELMATERIAAL
L4812PA
N4812PB
Met inbouwdoos
ø 2,5
Zonder inbouwdoos
Afdekplaten light, light tech
114
114
137
80
60
N4804..
NT4804..
115
N4803..
NT4803..
123
N4819..
NT4819..
80
80
115
74
114
80
128
202
120
N4826..
N4807..
NT4807..
N4802..
NT4802..
N4802/2..
NT4802/2..
N4832/2..
NT4832/2..
52
180
NT4826..
N4802/3..
NT4802/3..
N4832/3..
NT4832/3..
6
55
F91/12E
375
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
71
115
45
115
Afmetingen
afdekplaten magic
91
137
137
SCHAKELMATERIAAL
184
81
81
81
504/4/...
115
506/0/...
503/1/...
138
503/3/...
115
81
503/0/...
115
503/2/...
376
81
500/2/...
115
115
81
500/1/...
506/6/...
115
81
81
91
506L/6/...
IDROBOX
A
A
A
A
Opbouwdozen IP40
B
B
B
25401 - 24401
25402 - 24402
25403 - 24403 25404 - 24404 A
76
76
76
76
B
76
76
100
132
C
55
55
55
55
25404/2 - 24404/2
25406 - 24406
25408 25412
25416
A
76
76
76
76
76
B
132
188
227
331
434,5
C
55
55
55
55
55
CC
B
25404/2V
25406V
25408V 25412V
A
132
188
162
248
B
76
76
132
132
C
55
55
55
55
A
A
Opbouwdozen IP55
B
B
A
25501 - 24501
25502 - 24502
25503 - 24503
25504 - 24504
B
76
76
76
76
C
76
76
100
132
25508V
25512V
63
63
63
63
A
157
238
C
B
132
132
C
63
63
Deksel voor iP55
76
98
76
98
122
98,2
25
99,8
76
25602 - 25602S - 246022
24602S - 24602N - 24602L
81
27
25943
377
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
53
103
F
115
25603 - 25603S - 24603 24603S
- 24603L - 24603N
Afmetingen
IR bewegingsmelder
92
92
70
70
80
80
50
50
82
82
165
165
135
135
23972N
53
53
72
72
25550/180
25550/270
80
80
Houder voor 25550/270
Signalisatie/schemerschakelaar
A
B
Aftakdozen
A
C
58
C
Ø3
A
23986... 70
23985... 70
23971 70
B
84
84
84
C
58
58
58
D
53
53
53
23983
23984
cee 17 ip44 opbouw
A
94
142
D
82
D
82
Ø3
C
82
130
cee17 ip44 inbouw
115
A
B
54
C
378
103
D
82
Ø3
A
23987 70
23988 70
B
98
98
SCHAKELMATERIAAL
D
53
53
C
58
58
D
53
53
23989-23990
INBOUWDOZEN
Afmetingen
multifunctionele doos
Installatiekit
Doos
Frame
70
245
245
75
A
213
A
B
Referentie
16101
16102
16103
16104
16105
A
110
180
250
320
390
B
84
154
224
294
364
Referentie
wit
16101LT
16102LT
16103LT
16104LT
16105LT
Referentie
antracietgrijs
16101LTG
16102LTG
16103LTG
16104LTG
16105LTG
Referentie
Tech
16101LTH
16102LTH
16103LTH
16104LTH
16105LTH
A
130
200
270
340
410
DIN CENTRALE
A
22
245
75
Referentie
antracietgrijs
16143/10DF
16144/14DF
16145/18DF
Referentie
Tech
16143/10TH
16144/14TH
16145/18TH
A
270
340
410
379
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
Referentie
wit
16143/10D
16144/14D
16145/18D
Afmetingen
Toebehoren
Blinde plaat
Tussenstuk
30
33
61
70
33
Ref. 16100GO
210
210
39
39
61
34
Ref. 16100GV
34
33
33
Doos
Doos
16133
16133G
16133TH
4
Ref. 16100GV
4
Ref. 16100GO
Verdeeldozen
Doos
Scheidingswand
70
E
70
154
A
D
B
218
C
ref. 16206D
Referentie
16201
16202
16203
16204
16205
16206
16207
16208
16209
16211
380
SCHAKELMATERIAAL
ref. 16209D
Binnenafmetingen
(mm)
A
B
87
87
113
91
113
91
154
98
154
130
218
154
289
154
387
154
364
218
493
262
Buitenafmetingen
(mm)
C
D
E
97
97
45
126
105
50
126
105
70
167
113
70
170
145
70
243
180
70
305
180
70
342
180
70
390
243
70
520
289
70
inbouwdozen
INBOUWDOZEN VOOR LIVING, LIGHT EN TECH
Inbouwdozen
44
A
48
Referentie
502
A
80
64
60
500
502
114
C
7
80
Referentie A B C
503E
107 73 50
504E
130 71 52
B
A
503E - 504E
503EC
28
27
27
108
37
50
A
Referentie A B
506L
76 186
506E
117 106
506L - 506E
44
53
52
MAGIC
53
58 120
B
LIVING - LIGHT LIGHT TECH
510N
53
58
510L
53
58
B
Referentie A B
594
158 58
599
276 61
116
A
594 - 599
Inbouwdozen voor holle wand
57
PS564N
65
57
PS567N
51
124
60
65
68
65
57
PS562N
49
125
45
381
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
PS563N
66
63
83.5
Afmetingen
Opbouwdozen voor Living - Light
Opbouwdozen
124
120
50
80
81
45
503AP - 503BP
503P
A
46
A
114
136
61
Referentie
694A
699A
694A
699A
55
118
134
118
A
176
293
506LP-506NP
174
65
60
215
247
215
L4714 - N4714
382
A
93
120
140
503LP
502LP
504LP
503NP - 504NP
A
Referentie
502LP
503LP
504LP
80
Referentie
503NP
504NP
79
A
SCHAKELMATERIAAL
150418GR - 150418BA
Technische eigenschappen
actuatoren
AUTOMATISATIE (BEKABELD, BASIC EN RF)
Via onderstaande tabel kan een keuze gemaakt worden voor de te gebruiken
actuator. Dit is afhankelijk van de grootte en het type van belasting. De
onderstaande tabel is gebaseerd op een netspanning van 230V~.
Belastingstabel
Actuatoren Frequentie Type belasting
M
M
Resistieve Fluorescentie- Electronische Ferromagnetische Motoren voor
M Gloeilampen M
belastingen lampen 1) transformatoren transformatoren 2) rolluiken
L4671/1
50/60 Hz
6A
6A
0,65A
0,65A
2Acosϕ0,5
-
L
+
+
1400W +
1400W
150W
150W
500W
-
L1
A
PL
M
G1
G2
P
L
L4671/2
50/60 Hz
-
-
-
-
-
2A
-
-
-
-
-
500W
C
A
PL
M
G
NO
C NO
NO NO
P
L
A
PL
M
G1
G2
P
L
A
PL
M
G1
G2
P
L
383
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
A
PL
M
G1
G2
L/N/NT4672
50/60 Hz
10A
16A
4A
4A
4Acosϕ0,5
-
F412
2300W
3500W
1000W
1000W
1000W
-
L
L1
L4674
50 Hz
0,25÷2A
0,25÷2A
-
-
0,25÷2A
-
60÷500W
60÷500W
-
-
60÷500W
-
(met ref.
(met ref.
(met ref.
L/N/NT4416)
L/N/NT4416)
L/N/NT4416)
L/N/NT4675
50/60 Hz
2A
2A
-
-
2Acosϕ0,5
-
500W
500W
-
-
500W
-
L
L1
3475
50/60 Hz
2A
2A
-
-
2Acosϕ0,5
-
3476
500W
500W
-
-
500W
-
L
L1
F411/1N
50/60 Hz
10A
16A
4A
4A
4Acosϕ0,5
-
L
2300W
3500W
1000W
1000W
1000W
-
L1
Belastingstabel
Actuatoren Frequentie Type belasting
M
M
Resistieve Fluorescentie- Electronische Ferromagnetische Motoren voor
M Gloeilampen M
belastingen lampen 1) transformatoren transformatoren 2) rolluiken
F411/2
50/60 Hz
6A
6A
0,65A
0,65A
2Acosϕ0,5
2A
+
+
1400W +
1400W
150W
150W
500W
500W
PL1
PL2
F411/4
50/60 Hz
2A
6A
0,3A
0,3A
2Acosϕ0,5
2A
500W
1400W
70W
70W
500W
500W
PL1 PL2 PL3 PL4
F414
50 Hz
0,25÷4A
0,25÷4A
-
-
0,25÷4A
-
60÷1000W
60÷1000W
-
-
60÷1000VA
-
F415
50 Hz
-
-
-
0,25÷1,7A
-
-
-
-
-
60÷400VA
-
-
F413
50/60 Hz
-
-
2,5A -
-
-
-
-
550W
-
-
-
MAX 4 ballasten
type T8
F470/1
50 Hz
6A
6A
0,65A
0,65A
2Acosϕ0,5
-
1400W
1400W
150W
150W
500W
-
C
NC NO
F470/2
50 Hz
2A
6A
0,3A
0,3A
2Acosϕ0,5
2A
500W
1400W
70W
70W
500W
500W
C
NO NO
OPMERKINGEN:
1) fluorescentielampen en spaarlampen.
2) Er moet rekening gehouden worden met het rendement van een transformator om de effectieve belasting te berkenen op de actuator.
384
SCHAKELMATERIAAL
AFMETINGEN
MODULAIRE TOESTELLEN
1 module
44
66
44
44
44
22
2 modules
3 modules
DIN TOESTELLEN
35
20
47
70
67
16
105
105
36
2 modules
4 modules
60
90
143
8 modules
BASIC TOESTELLEN
18
385
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
40,5
40,5
AFMETINGEN
BEVEILIGING
MODULARIRE TOESTELLEN
44
66
* Afmeting vanaf montageraam
24h
P
S
TEST
44
24h
S
AUX
AUX
2 modules
2
1
44
TEST PROG
PROG
3
4
P
3 modules
18*
sirene
128
115
44
115
300
220
4070 - N4070
4072L - 4072A
VOEDINGEN
143
90
60
E46ADCN - E47ADC
386
SCHAKELMATERIAAL
AFMETINGEN
BEVEILIGING
MAGNEETCONTACTEN
17
7
40
18
14
78
67
30
magneet
3511
59
3513
ø10
ø8
6 6 6
35
reed­
contact
3510
DRAADLOZE TOESTELLEN
30
90
toestel
sensor
32
C106
27
42
135
120
C117 - C118
13
20
OpBOUWDOZEN
92
78
20
56
86
502LPA
56
46
86
98
79
79
30
20
502PA
387
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
502NPA
AFMETINGEN
DIN TOESTELLEN
C
A
B
Ref. Afmetingen (mm) A
B
C
F461/2
52,5
90
60
F452
105
90
60
F452V
105
90
60
Aant. DIN
modules
3
6
6
CENTRALE BEVEILIGING EN KLIMAATREGELING
35
210
140
OK
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
MHSERVER
223
68
210
388
SCHAKELMATERIAAL
DEURSTATIONS
Afmetingen
INBOUWDOZEN + MODULEHOUDER SFERA MODULAIR
Doos
REGENBESChERMING SFERA MODULAIR
Regenbescherming
C
C
A
B
B
A
Afmetingen in mm
Referentie A 331110 117
331120 117
331130 117
B
123
214
306
Afmetingen in mm
Referentie A
331411
151
331421
151
331431
151
331441
290
331461
290
331491
430
C
43
43
43
B
151
242
334
242
334
334
C
50
50
50
50
50
50
OPBOUWDOOS SFERA MODULAIR
Opbouwdoos
C
B
A
Afmetingen in mm
Referentie A
331311
155
331321
155
331331
155
331341
290
331361
290
331391
430
B
160
255
360
255
360
360
C
92
92
92
92
92
92
FUNCTIEMODULE SFERA + UNIVERSELE LUIDSPREKERMODULE SFERA
90
100
24
55
Universele luidsprekermodule
389
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
Functiemodule
90
89
90
Afmetingen
SFERA MONOBLOK
Frontplaat monoblok
B
A
Afmetingen in mm
Aantal Modules A 1
140
2
140
3
140
B
142
233
325
SFERA FRONTPLAAT ANTIVANDALISME
SFERA FRONTPLAAT ANTIVANDALISME
Frontplaat monoblok video
Frontplaat monoblok audio
C
A
C
B
B
A
Afmetingen in mm
Referentie A
333914
150
390
DEURSTATIONS
B
284
C
4
Afmetingen in mm
Referentie
A
333714
150
B
198
C
4
DEURSTATIONS
OPBOUWDOOS MINISFERA
Doos
C
B
A
Afmetingen in mm
Referentie A
332711
99
B
245
C
16
FUNCTIEMODULE MINISFERA
AFWERKKADER MINISFERA
Functiemodule
Afwerkader
C
A
C
B
B
A
Afmetingen in mm
Referentie A
342702
100
342704
100
342708
100
B
245
245
245
C
21
21
21
Afmetingen in mm
Referentie
A
332721
100
B
237
C
18
DEURSTATION LINEA 2000
176
31
98
391
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
31
98
Deurstation video
176
Deurstation audio Afmetingen
PIVOT DEURTELEFOON EN VIDEOFOON
Deurtelefoon Videofoon
68,5
210
68,5
210
210
70
33400...
34403...
33410...
334122
34410...
34412...
PORTIERCENTRALE
Centrale Monitorgedeelte
68,5
2
3
5
6
7
8
9
0
210
1
4
46,5
140
210
140
CAL
344002
334402
335122
TELEFOON PIVOT
Telefoon Monitorgedeelte
68,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
335022
335023
335024
392
DEURSTATIONS
335032
335033
335034
46,5
140
210
140
210
70
CAL
334402
334403
334404
335122
335123
335124
INTERNE TOESTELLEN
SWING DEUTRTELEFOON EN VIDEOFOON
Deurtelefoon Videofoon
90
215
215
3
2
1
56
210
56
3
2
1
0
334702
344702
334802
344802
DEURTLEFOON EN VIDEOFOON SPRINT
Deurtelefoon Videofoon
95
67
,'
('&
200
'.&
334202
344202
344212
334342
9?JE<ED?
DEURTELEFOON HANDENVRIJ LIVING, LIGHT EN LIGHT TECH
Deurtelefoon
43
334512
334513
334514
393
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
48
43
CAMERA’S
Afmetingen
CAMERA’S
OBJECTIEVEN
Camera voor intern en extern
Objectief
50
150
C
B
391601
A
50
50
50
90
391635
87
110
26
50
50
50
391637
391616
391622
60
60
153
Afmetingen in mm
Referentie 391624
391625
391626
391627
391628
391629
391630
391631
391632
391633
A
50
43
58
50
75
31
31
31
40
46
B
33
33
35
30
65
31
31
31
30
38
391621
90
60
MODULAIRE INBOUWCAMERA
MODULAIRE INBOUWCAMERA DOME CAMERA
Camera
60
Camera modulair voor LIVING, LIGHT en LIGHT TECH
65
43
110
110
43
57
391617 - 391612
391618 - 391613
391619 - 391614
391615
CAMERA BEHUIZING EN HOUDER
Behuizing Houder
130
15
391803
394
230
125
125
360
391806
DEURSTATIONS
C
53
52
86
50
115
41
41
41
51
44
TOEBEHOREN
HOUDER VOOR WAND EN PLAFOND
monitor
Monitor
Houder
250
90
430
60
440
391808
391410
ZOEMER OPBOUW
installatie toebehoren
Zoemer
Signaalversterker en versterker SCART interface
35
22
52
336810
346840
346870
391469
395
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
TECHNISCHE
INFORMATIE
336910
15
52
80
30
283
80
INSTALLATIE TOEBEHOREN DIN MONTAGE
Afmetingen
INSTALLATIE TOEBEHOREN DIN MONTAGE
Modules DIN
C
A
B
Referentie 335818
335828
335910
335912
335913
335916
335918
335925
336000
336010
336200
336210
336220
336230
336802
336810
336820
336830
336842
336850
337320
346000
396
Afmetingen (mm) A
B
C
90
175
60
90
175
60
90
52,5
60
90
52,5
60
90
52,5
60
90
52,5
60
90
175
60
90
175
60
90
105
61
90
175
61
90
105
37
90
105
37
90
52,5
37
90
52,5
37
90
52,5
61
90
52,5
60
90
105
37
90
52,5
61
90
52,5
61
90
105
37
105
35
30
90
140
61
DEURSTATIONS
Aantal modules DIN
10
10
3
3
3
3
10
10
6
10
6
6
3
3
3
3
6
3
3
6
2
8
Referentie 346100
346120
346140
346150
346180
346190
346200
346230
346810
346820
346830
346960
346980
391467
391468
392100
C9412/5
E45/24DC
F441
F461/2
PLT1
Afmetingen (mm) A
B
C
90
105
37
90
105
37
90
105
37
90
105
61
90
105
37
90
105
37
90
72
61
105
35
30
90
52,5
37
90
105
37
105
35
30
90
105
37
90
105
37
90
105
37
90
105
37
90
105
61
90
105
37
90
105
61
90
105
30
90
52,5
60
105
35
31,5
Aantal modules DIN
6
6
6
6
6
6
4
2
3
6
2
6
6
6
6
6
6
6
6
3
2
Nota’s
397
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
Nota’s
398
NOTA’S
Nota’s
399
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007
Nota’s
400
NOTA’S
Download