PowerPoint-presentatie

advertisement
Informatiesessie
Oriëntatie- en Afstudeerrichtingen
25 februari 2015
Prof. Dr. Daam Van Reeth
Programmadirecteur Handelswetenschappen
Waarom infosessie ?
- Na de algemene brede vorming die voor alle
studenten bijna identiek was, is het tijd om stilaan ‘je
eigen pad’ te gaan uitstippelen en een zekere
specialisatie na te streven
- Gebeurt voor de schakelstudenten direct via de
keuze van de afstudeerrichting in het masterjaar
- Gebeurt voor de reguliere studenten HW via eerst
de keuze van de oriëntatierichting (in de 3de
opleidingsfase) en vervolgens de keuze van de
afstudeerrichting (in het masterjaar)
Master
Schakelprogramma
Professionele bachelor
Academische bachelor
2e opleidingsfase
Hoe specifiek is ‘je eigen pad’?
- 3de opleidingfase via oriëntatierichting: 20% (12 van
de 60 studiepunten)
- masterjaar via afstudeerrichting: 50% (30 van de 60
studiepunten)
- masterjaar via je masterproef: 30% (15+3 van de 60
studiepunten)
 Beslissing is mede bepalend voor je latere
beroepsleven en de carrière die je voor ogen hebt, dus
gebeurt best weloverwogen!
Hoe je informeren?
- Infosessie vandaag volgen is goede eerste beslissing
- Baseer je (voor zoverre mogelijk) op de vakken die je al
gekregen hebt (persoonlijke interessesfeer)
- Bekijk of download de uitgebreide brochure op
http://feb.kuleuven.be/brussel/studenten/3begeleiding/trajectbegeleiding/hw-afstudeerrichting-kiezen
voor zéér gedetailleerde informatie mbt programmaopbouw, toekomstmogelijkheden en tewerkstelling, enz.
Zoek via Campus Brussel > Studie- en trajectbegeleiding in
de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen >
Handelswetenschappen (schakel) > Een oriëntatie of
afstudeerrichting kiezen.
- Leg verder ook je oor te luister bij hogerejaar-studenten
(ervaringsdeskundigen)  kan ook vandaag !
Handelswetenschappen (dag)
Toegang tot iedere afstudeerrichting (AR) ongeacht de gekozen oriëntatierichting (OR)
(eventueel mits zelfstudie bepaalde vakken)
Master in de handelswetenschappen
BedrijfsHuman
management Resources
en
Management
Ondernemerschap
Marketing
Management
Accountancy
2 Opties
Alg. accountancy
Revisoraat
Fiscale
Wetenschappen
Internationale
Betrekkingen
Finance
&
Risk
Management
Business
Information
Management
OOD AR:ENGELS!
Algemeen + MP: NL
Bachelor in de handelswetenschappen
Alg. Mgmt.
3 Opties
HRM-Marketing-Bedrijfsmgmt & Ondern.sch.
Acc.-Fisc.
2 Opties
Accountancy
Fiscaliteit
Internationale
Betrekkingen
2e Opleidingsfase
1e Opleidingsfase
Finance &
Risk Mgmt.
Bus. Inform.
Management
OOD OR: ENGELS !
Algemene OOD: NL
Handelswetenschappen (avond)
Master in de handelswetenschappen
Bedrijfsmanagement
en
Ondernemerschap
Accountancy
(inclusief voorbereiding revisoraat)
Bachelor in de
handelswetenschappen
Accountancy
Bedrijfsmanagement
en
Ondernemerschap
2e Opleidingsfase
1e Opleidingsfase
Keuzerichtingen voor studenten schakelprogramma
Toegang tot iedere afstudeerrichting ongeacht de gevolgde professionele bachelor
(eventueel mits zelfstudie van bepaalde vakken uit de oriëntatie 3OF HW)
Master in de handelswetenschappen
Human
BedrijfsResources
management
Management
en
Ondernemerschap
Marketing
Accountancy
Management
Fiscale
Wetenschappen
Internationale
Betrekkingen
Finance
Business
&
Information
Risk
Management
Management
OOD AR:ENGELS!
Algemeen + MP: NL
Schakelprogramma
Engelstalige opleiding?
Mogelijkheid om masterjaar in het Engels te volgen
• MBA - International Business Management
• MBA - Business Information Management
• MBA - International Relations
 Alle opleidingsonderdelen (algemeen + afstudeerrichtingspecifiek + masterproef) in het Engels!
Eventuele voorbereiding al in 3de opleidingsfase:
enkele vakken of volledige Engelstalige oriëntatie
• Info bij Krista Van Winkel – T’Serclaes – A01/07
• Respecteren specifieke afspraken onderwijsregeling
Verder verloop van de avond
Vanaf 18u00: Infosessies per afstudeerrichting
• 7 Nederlandstalige afstudeerrichtingen
o
o
inclusief info oriëntatierichtingen in 3de opl.fase HW
Infosessies in het Nederlands (18u00 / 18u45 / 19u30)
Uitz. Internationale Betrekkingen (18u in het Engels)
• 3 Engelstalige afstudeerrichtingen
o
o
inclusief info oriëntatierichtingen in 3de opl.fase BBA
Infosessies in het Engels (18u00 / 18u45 / 19u30)
Uitz.: International Relations (18u45 en 19u30 in het NL)
• Inhoud van infosessie:
o
o
Toelichting van het programma door verantwoordelijke docent uit de
opleiding & algemene informatie mbt de afstudeerrichting
Toelichting door oud-student met verwijzingen naar hun ervaringen
en het voordeel van de gevolgde afstudeerrichting. Zij werken nu bij
Deloitte, Decatlon, KPMG, Caterpillar, Makro, …
Verder verloop van de avond
Belangrijk voor een goed verloop:
Niet switchen tijdens sessies aub !
Is sessie vroeger afgelopen, dan is er als alternatief:
Doorlopend tot 21u00: Infostands masterstudenten
• Foyer Polyvalent zaal (2215)
• Informele gesprekken + cursusmateriaal
• Eerst algemene infosessies volgen!
Lokaalverdeling
4215
4109
4218
4115
4118
4112
(zie ook folder/deuren lokalen)
Bedrijfsmanagement & Ondernemerschap
Marketing Management
Human Resources Management
Accountancy
Fiscale Wetenschappen
Finance & Risk Management
4207 Internationale Betrekkingen / International Relations
4204 Engelstalig Business Information Management
4107 Engelstalig International Business Management
Foyer 2215 Infostandjes masterstudenten
Wij wensen je veel succes
bij het maken van de juiste keuze!
Download