operatie aan de plasbuis (urethrotomie)

advertisement
OPERATIE AAN DE PLASBUIS
(URETHROTOMIE)
FRANCISCUS VLIETLAND
Inleiding
Zoals u van de uroloog heeft vernomen, heeft u een
ringvormige vernauwing (urethrastrictuur) in uw plasbuis. In
overleg met uw arts zal dit worden verholpen middels een
operatieve verwijding, die 'urethrotomie' wordt genoemd. Uw
uroloog heeft u verteld wat u bij zo'n operatie kunt verwachten.
In deze folder staan aanwijzingen over de wijze waarop u zich
op de behandeling moet voorbereiden en vindt u informatie
over het verloop van de behandeling.
Andere vormen van behandeling
Naast de urethrotomie is het in een aantal gevallen mogelijk
om de vernauwing in de plasbuis met speciale instrumenten op
te rekken. Nadeel hiervan is dat de kans op terugkeren van de
vernauwing veel groter is en dat het oprekken vaker moet
gebeuren (pijnlijk). Bij vaak terugkeren van de vernauwing kan
zelfcatheterisatie aangeleerd worden om dit voor te zijn. In een
enkel geval is het noodzakelijk om de vernauwing van de
plasbuis door middel van een open operatie (urethraplastiek)
vanuit het kruis te behandelen. In uw geval is echter, in
onderling overleg, besloten tot een eenvoudige inwendige
ingreep via de plasbuis (urethrotomie).
De voorbereiding
U krijgt van het Opnamebureau een oproep. Voordat u
geopereerd wordt, vinden vaak enkele onderzoeken plaats
tijdens het Pre-operatief Spreekuur(POS), waarvoor u een
afspraak heeft ontvangen. Het onderzoek kan bestaan uit het
meten van uw bloeddruk, hartslag en gewicht. Een
anesthesioloog bespreekt met u:
 mogelijkheden van verdoven, algehele narcose of plaatselijke
verdoving door middel van een ruggenprik, eventueel
gecombineerd met een slaapmiddel op verzoek;
 uw gezondheidstoestand;
 eventueel aanvullende onderzoeken zoals een consult van de
internist, bloed- en urineonderzoek, het maken van een
hartfilm of een röntgenfoto van uw borstkas.
Belangrijk
Het is belangrijk dat u ruim van tevoren gestopt bent met het
gebruik van bloedverdunnende medicijnen, zoals ascal,
aspirine, marcoumar, sintrommitis, acenocoumarol, acetosal,
persantin, en dergelijke. Meestal is dit op de polikliniek en/of
opnamebureau al met u geregeld. Mocht dit vergeten zijn,
maakt u dit dan zo spoedig mogelijk kenbaar.
De opname
In het algemeen wordt u de ochtend van de ingreep nuchter
opgenomen. Afhankelijk van uw leeftijd en of conditie eerder.
De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling. Nog
enkele vragen worden aan u gesteld, en de gang van zaken
rond de ingreep wordt nog eens besproken. Mogelijk zijn er nog
enkele verpleegkundige voorbereidingen nodig en komt de arts
nog langs.
De operatie
Bij een urethrotomie wordt de ringvormige vernauwing gekliefd
via de plasbuis met een speciaal hiervoor ontwikkeld mesje. De
operatie wordt onder narcose of met een ruggeprik uitgevoerd.
Na de operatie
Na de operatie heeft u een catheter en een urinezak. Soms is er
om de penis een verband aangelegd. Dit alles om te
verhinderen dat een bloeduitstorting in de penis (plasbuis)
optreedt. Wanneer de catheter wordt verwijderd, is afhankelijk
van de ernst van de vernauwing. Nadat de catheter verwijderd
is, gaat het plassen aanvankelijk nog niet zo goed, omdat de
plasbuis van binnen nog opgezet is. De plas is schrijnend,
doordat de urine de wond in de plasbuis passeert. Dit gevoel
verdwijnt betrekkelijk snel, zeker wanneer u de eerste dagen
flink drinkt. In het begin zijn er vrijwel altijd nog wat bloed en
stolseltjes in de urine. Dit wordt geleidelijk minder. Toch kan
het vaak nog weken duren eer alle stolseltjes verdwenen zijn.
Ook kan het voorkomen dat een eenmaal heldere urine plots
weer bloedsporen vertoont (loskomen van wondkorstjes).
Wanneer u op zo'n dag wat extra drinkt, verdwijnt dit bloed
weer vanzelf.
Mogelijke risico’s en complicaties
Nabloeding
Een enkele keer komt het voor, dat er bloed uit de plasbuis
gaat stromen wanneer de catheter verwijderd is. Meestal is het
dan voldoende om weer een catheter voor één of twee dagen te
plaatsen.
Catheterproblemen
Het komt vrij regelmatig voor, dat de blaas wordt gehinderd
door het feit dat de catheter aanwezig is. Blaaskrampen
(pijnlijke aandrang) met lekkage langs de catheter kunnen
daarvan het gevolg zijn. Deze blaaskrampen zijn met
medicijnen goed te verhelpen. Als het verantwoord is, wordt de
catheter om deze reden soms wat eerder verwijderd dan
gebruikelijk.
Incontinentie
Incontinentie is maar zelden een gevolg van urethrotomie.
Meestal het gevolg van het feit dat de urine nu gemakkelijk
door de plasbuis kan passeren. Met enige oefeningen van de
sluitspier en de bekkenbodem is dit meestal snel te verhelpen.
Urineweginfectie
Deze infectie komt niet vaak voor en reageert goed op een
eenvoudige antibioticakuur.
Geen nadelig effect op de sexualiteit
Veel mannen verkeren in de mening dat ingrepen via de
plasbuis impotentie kunnen veroorzaken. Dat is beslist niet het
geval. Een urethrotomie heeft geen invloed op de erectie en het
sexuele leven. Wel komt het voor dat mannen door de operatie
psychisch geremd worden in hun sexualiteit, bijvoorbeeld
omdat zij de operatie als een wel erg duidelijk teken van
veroudering beschouwen.
Na ontslag
Afhankelijk van de ernst van de vernauwing gaat u met of
zonder catheter naar huis. Het is belangrijk, dat u goed blijft
drinken gedurende de eerste weken. Het is niet wenselijk de
eerste drie weken gebruik te maken van de fiets, motor, of
bromfiets. Het is eveneens niet verstandig om de eerste drie
weken sexuele gemeenschap te hebben. Daarna voorzichtig
zijn. Immers, de wond die zich binnen dicht bij het kruis
bevindt, moet de rust krijgen om te genezen. Het met mate
gebruiken van alcohol kan geen kwaad.
Controle
Bij ontslag krijgt u meestal een afspraak mee voor het eerste
polikliniekbezoek. Om te beoordelen hoe het plassen gaat,
wordt u verzocht om met een gevulde blaas te komen, zodat
een flowmetrie (urinestraalmeting) en onderzoek van de urine
kan volgen. Soms wordt met de echo gekeken of er urine in de
blaas achterblijft (residu). Zo nodig wordt dit onderzoek na 3
tot 6 maanden herhaald.
Niet vergeten
Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak
door bij de Inschrijfbalie op de begane grond.
Vragen
In deze folder hebben we alleen de meest belangrijke vragen
beantwoord. Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dit dan aan de
assistente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de
polikliniek Urologie via telefoon 010 - 893 0000.
Indien gewenst kan er een afspraak gemaakt worden voor een
aanvullend gesprek.
Juni 2010
6050241
Download