Fiscale faciliteiten ondernemers 2016

advertisement
Fiscale faciliteiten IB ondernemers 2016
Zelfstandigenaftrek, jonger dan 65 jaar
Zelfstandigenaftrek € 7.280
Met startersaftrek € 9.403
De aftrek is beperkt tot de hoogte van de winst. Dit geldt niet voor starters.
Meewerkaftrek
Uren van
tot
% aftrek
525
874
1,25%
875
1.224
2,00%
1.225
1.749
3,00%
1.750
Ondernemersaftrek
4,00%
Aftrek Speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
Tenminste 500 uur Speur- en Ontwikkelingswerk
aftrek
€ 12.484
met startersaftrek € 18.729
Stakingsaftrek
Eénmalig € 3.630 bij staking hele onderneming, maar ten hoogste
Het bedrag van de stakingswinst.
Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
Dotatie 9,8% van de winst, maximaal € 8.774
De FOR is maximaal gelijk aan het eindvermogen.
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Van
Milieu-investeringsaftrek (MIA)
tot
% aftrek
2.301
0%
Categorie I
36%
2.301
56.025
28%
Categorie II
27%
56.025
103.749
€ 15.687
103.749
311.243
€ 15.687 minus
7,56% van het
deel van het
investeringsbedrag
boven
€ 103.748
0
311.243
0%
Meer dan € 2.500
Categorie III
% aftrek
13,5%
MKB-winstvrijstelling
14% van de winst na ondernemersaftrek.
Volgorde verwerking:
Winst uit onderneming
Investeringsaftrek
Willekeurige afschrijving
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Subtotaal
Van
Tot en met
% aftrek
2.501
120.000.000
58,0%
FOR
Winst voor ondernemersaftrek
Ondernemersaftrek
Winst voor mkb-vrijstelling
MKB-winstvrijstelling
Belastbare fiscale winst uit
onderneming
Laatste versie: januari 2016
Wij hebben de informatie in deze informatiebrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De verstrekte informatie is algemeen van
aard en heeft tot doel u kort en bondig op hoofdlijnen te informeren. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet
(meer) correct is. ideaa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden
informatie.
Download