Uitwerking 1: Een rooster maken

advertisement
Uitwerking 1: Een rooster maken
Als eerste het gewoon tellen van de aanmeldingen, is geen verdere uitleg voor nodig.
Wees hier precies in.
Soort les
Yoga
Aantal inschrijvingen
15
Cardio
13
Sterke spieren
8
Bommen
10
Als we naar de 4 stappen gaan die we in het begin behandeld hebben zal je merken
dat een aantal stappen al voor je genomen zijn.
Stap 1: Lees de opdracht goed door en markeer de informatie die nodig is
om de planning te kunnen maken.
In deze opdracht maak jij het rooster voor de lessen in de fitnessruimte voor de open
dag. Het is de bedoeling dat je zo weinig mogelijk mensen die zich ingeschreven
hebben, hoeft af te zeggen.
Je moet rekening houden met de volgende gegevens:
− Bij te veel inschrijvingen geldt de volgorde van inschrijven voor het
deelnemen aan de activiteit.
− Maximaal zes personen kunnen tegelijk deelnemen aan yoga.
− Maximaal vijf personen kunnen tegelijk deelnemen aan het
bommen.
− Voor de demonstratielessen sterke spieren en cardiofitness geldt
geen maximum aantal deelnemers; je moet deze
demonstratielessen wel inroosteren.
De instructeurs:
− Esther kan de les bewegen op muziek geven. Zij is beschikbaar
vanaf 15.00 uur en kan meerdere lessen achtereen geven.
− Piet geeft een demonstratieles cardio en een demonstratieles sterke
spieren. Hij is tot 13.00 uur beschikbaar en tussen twee lessen wil
hij één uur vrij hebben.
− Klaas is de hele dag beschikbaar. Hij kan yoga en bommen geven.
Omdat hij pas ziek geweest is, zal hij op de open dag maar twee
lessen geven.
Stap 2: Maar een tabel met het juiste aantal kolommen en rijen (dit bepaal
je aan de hand van de informatie die je al hebt).
Tijdens dit examen was deze tabel al voor je gemaakt.
Tijd
Welke les
Instructeur
Aantal
deelnemers
Inschrijfnummers
van de
deelnemers
Ochtenddeel
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
Pauze
Middagdeel
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
Stap 3: Zet de bekende informatie netjes in de tabel (ga nog geen
antwoorden geven, alleen de informatie die bekend is gebruiken).
Ook dit is al voor je gedaan tijdens dit examen.
Stap 4: Neem de opdracht nog eens door en vraag jezelf af wat er nou
eigenlijk van je gevraagd wordt. Vul het schema in!
Tijd
Ochtenddeel
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
Pauze
Middagdeel
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
Welke les
Instructeur
Aantal
deelnemers
Inschrijfnummers
van de deelnemers
Cardio
Yoga
Sterke
spieren
Piet
Klaas
Piet
13
6**
8
3,8,12,15,17,19,24
24,1,5,9,19*
2,18,20,22,23
Yoga
Bommen
Bommen
Klaas
Esther
Esther
6**
5**
5**
14,16,22*
4,7,10,11
13,15,21,25
* Bij de yogalessen zijn verschillende opties mogelijk wat betreft de groepsindeling
maar in elk geval neemt inschrijfnummer 24 om 11.00 uur deel en in elk geval
nemen de inschrijfnummers 6 en 25 NIET deel; de nummers 1, 5, 9, 19, 14, 16, 22
en 24 nemen WEL deel
** Bij het yoga en het bommen gaat het om een maximum aantal deelnemers. Bij
het bommen zijn er verschillende combinaties mogelijk van inschrijfnummers, zolang
het aantal deelnemers maar niet over het maximum aantal gaat.
Uitleg waarom personen zijn ingedeeld zoals ze nu staan.
Piet: Kan maar tot 13:00 (10-11, 11-12 en 12-13 zijn de enige mogelijkheden) en wil
tussen 2 lessen 1 uur pauze hebben (11-12 valt dan weg, 10-11 en 12-13 blijft over).
Esther: Kan bewegen op muziek geven vanaf 15:00 (15-16 en 16-17 zijn de enige
mogelijkheden) en kan meerdere lessen achter elkaar geven.
Klaas: Hele dag beschikbaar maar niet meer dan 2 lessen (11-12 moet Klaas geven
omdat Esther er nog niet is en Piet een pauze wil, 14-15 moet hij ook geven omdat
Piet er niet meer is en Esther er nog niet is).
En tot slot. Wie moeten er afgezegd worden?
Dhr. Van Kessel 2 personen yoga Dhr. Bromet 1 persoon yoga
Dit omdat er een maximum is voor het aantal deelnemers voor Yoga en het op
volgorde van inschrijving gaat.
Voor
-
het rooster waren 6 punten te behalen.
Voor alle lessen is het juiste aantal inschrijvingen berekend (1).
Voor alle lessen zijn de juiste nummers van de deelnemers genoemd (1).
Rooster correct ingevuld (2 punten), niet correct (0 punten).
Juiste mensen voor de juiste les afgezegd (2 punten, -1 bij een fout).
Download