Overzicht gedeclareerde kosten

advertisement
Overzicht gedeclareerde kosten
In onderstaand model dienen de te declareren kosten (excl. Btw) te worden gespecificeerd. Hieronder dient inzichtelijk te worden gemaakt welke kosten
zijn gemaakt en door wie.
Gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel
1. Subsidiabel zijn de loonkosten. De kosten worden berekend door de gewerkte uren te vermenigvuldigen met het uurtarief.
Plaatsen van personeel
2. Subsidiabel zijn de loonkosten. De kosten worden berekend door de gewerkte uren te vermenigvuldigen met het uurtarief.
3. Subsidiabel zijn de loonkosten van de begeleider, voor zover de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van artikel 28 lid 4 van de algemene
groepsvrijstellingsverordening. De kosten worden berekend door de begeleidingsuren te vermenigvuldigen met het uurtarief van de begeleider
van de organisatie waar de medewerker wordt geplaatst.
Promovendus
4. Subsidiabel zijn de loonkosten. De kosten worden berekend door de gewerkte uren te vermenigvuldigen met het uurtarief.
5. Indien de promovendus gedetacheerd is: worden deze kosten berekend door de gewerkte uren te vermenigvuldigen met het uurtarief van de
promovendus.
berekening uurtarief brutoloonkosten: de kosten berekend door het aantal aan het project bestede uren te vermenigvuldigen met een per medewerker
bepaald individueel uurtarief, berekend op basis van bruto jaarloon, vermeerderd met een opslag van 32% voor werkgeverslasten, waarna over
dat bedrag 15% aan overheadkosten wordt berekend en dat bedrag vervolgens door 1.720 uur op basis van een 40-urige werkweek wordt gedeeld.
Uitvoerder
Totaal:
Factuurnummer
Factuurdatum
Betaaldatum
Type kosten
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies
Kies
Kies
Kies
Kies
Kies
Kies
Kies
Kies
Kies
Kies
Kies
Kies
Kies
Kies
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
Begrote kosten in €
item.
item.
item.
item.
item.
item.
item.
item.
item.
item.
item.
item.
item.
item.
item.
€
Aan de hand van onderstaand model dient u aan te geven op welke wijze het uurtarief is berekend.
Uitvoerder
Bruto jaarloon
Werkgeverslasten
Overheadkosten
Uren per jaar
Uurtarief
Download