Eindsymposium Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt

advertisement
Eindsymposium
Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt (OBW)
“Biodiversiteit werkt!”
8 december 2016
Artis, Amsterdam
Eindsymposium OBW 8 december 2016
Sinds 2010 zijn binnen het Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt (OBW) 14
wetenschappelijke onderzoeksprojecten en 4 toepassingsprojecten gefinancierd. Op
8 december 2016 wordt het eindsymposium van het programma gehouden.
Één van de doelen was het samenwerken met stakeholders/gebruikers bij de
uitvoering van wetenschappelijke onderzoeksprojecten, opdat de verkregen kennis
toegepast zal worden in de praktijk.
Op het eindsymposium van het Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt zullen
de onderzoekers en stakeholders in een gezamenlijk voorbereide “pitch-presentatie”
de behaalde kennis en daaruit volgende toepassingen voor de stakeholders
presenteren. De pitch-presentaties zijn ingedeeld in drie sessies:
‘Gezonde bodem’, ‘Nuttige natuur’ en ‘Toekomstig landschap’.
Elke sessie heeft daarnaast twee overzichtspresentaties, van een wetenschapper en
een stakeholder/gebruiker.
Per onderzoeksproject wordt aan de hand van een poster, één powerpointdia of
video een pitch van 5 minuten gegeven die weergeeft wat de tot nu toe behaalde
resultaten betekenen voor de stakeholders:

wat zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten voor de stakeholders?

wat kunnen de stakeholders daar concreet mee?
Stakeholders, eindgebruikers, wetenschappers, overheid, bedrijfsleven, een ieder
die affiniteit heeft met de te presenteren onderwerpen is welkom om de dag bij te
wonen en te ervaren dat Biodiversiteit werkt!
De voertaal van het symposium is Nederlands.
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Gebied Aard- en Levenswetenschappen
Drs. Mirjam van het Groenewoud, secretaris (OBW)
Secretariaat Tineke Roeleveld / Anja Langeveld
http://www.nwo.nl/biodiversiteit
[email protected]
Eindsymposium Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt 8 december 2016
9.30
Ontvangst en koffie
10.00
Prof. Joop Schaminée (WUR &
voorzitter programmacommissie
Onderzoeksprogramma
Biodiversiteit werkt)
Woord van welkom door de dagvoorzitter
10.10
Dr. Coenraad Krijger (IUCN-NL)
Science for saving biodiversity - views from IUCN NL
Gezonde bodem
10.30
Prof. Wim van der Putten (NIOO)
Wat maakt een bodem gezond?
10.45
Drs. Amber Heijboer (WUR)
'De diversiteit aan bodem micro-organismen: Het
belang voor de koolstof- en stikstof kringloop'
10.50
Drs. Jasper Wubs (NIOO)
“Natuurherstel :De sturende rol van het bodemleven”
10.55
Drs. Ineke Roeling (UU)
Herstel van plantendiversiteit in graslanden: de rol van
planteneigenschappen bij competitie om N & P
11.00
Drs. Joana Frazão (WUR)
Regenwormen in akkers en akkerranden: speelt
landschap een rol?
11.05
Drs. Astra Ooms (VU)
Voorspellen van veranderingen in functionele
diversiteit: De eigenschappen-benadering
11.10
Drs. Joke de Geus (Eijkpunt,
Laboratorium voor grond-, gewasen milieuonderzoek en LTO Noord
akkerbouw)
En nu de praktijk
Nuttige natuur
11.25
Prof. David Kleijn (WUR)
De bijdrage van functionele biodiversiteit aan de
landbouw – een kort overzicht.
11.40
Dr. Willemien Geertsema (WUR)
Ontwerpen van agrarische landschappen voor
versterking van ecosysteemdiensten
11.45
Dr. Wim Ozinga (RU)
Functionele diversiteit in graslanden
11.50
Dr. Paul van Rijn (UvA)
‘Landschapscompletering voor een betere
plaagbeheersing’
11.55
Dr. Jeroen Scheper (WUR)
Grootte doet er wel toe: opschalen van lokale
maatregelen voor bestuivers naar effecten op
landschapsschaal.
12.00
Dr. Frank Dietz (PBL)
Nut van natuur: hoe bepalen we dat?
12.15
Biologische lunch en posters
Toekomstig landschap
13.30
Prof. Matthijs Schouten
(SBB/WUR)
Overzichtpresentatie Toekomstig Landschap
13.45
Drs. Sven Teurlincx (NIOO)
“Beheer van biodiversiteit in slootsystemen: naar beter
begrip van patronen en processen op landschapsschaal”
13.50
Drs. Caspar Hallmann (RU)
The resilience of birds to changes in climate and
landuse
13.55
Dr. Frans Sijtsma (RUG)
"De digitale toekomst van het landschap? Ervaringen
met het online verbinden van mensen en hun favoriete
natuur."
14.00
Drs. Bart Grutters (NIOO)
Ecosysteem functies van invasieve waterplanten
14.05
Dr. Mark Koetse (IVM-VU)
‘Crowdfunding voor natuur projecten’
14.10
Prof. Eric Luiten (Rijksadviseur
Landschap en Water)
"Van biodiversiteit naar biodifferentiatie"
14.25
Pauze
15.00
Dr. José Vogelezang (WUR,
Topsector Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen, NWA)
15.15
Paneldiscussie “de toekomst van Biodiversiteit” o.l.v. Rob Wolters (ECNC)
Naar weerbare productie-ecosystemen in de land- en
tuinbouw.
Panelleden zijn in- en uitleidende
Discussie met de zaal aan de hand van prikkelende
sprekers van de drie sessies en dr. stellingen of vragen vanuit de pitches verzameld door
Vogelezang
de pc leden i.c.m. stellingen van panelleden
16.15
16.30
Drs. Rob Wolters (ECNC &
voorzitter stuurgroep
Onderzoeksprogramma
Biodiversiteit werkt)
Conclusies Eindsymposium en reflecties over toekomst
biodiversiteitonderzoek
Gelegenheid tot een drankje met een hapje
Download