Document

advertisement
SymforaMeander
Regionaal Psychiatrisch Centrum voor
specialistische zorg
1
Disclosure belangen spreker
(potentiële) Belangenverstrengeling
Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met
Geen
Sponsoring of onderzoeksgeld2
Honorarium of andere (financiële) vergoeding3
Aandeelhouder4
Andere relatie, namelijk …5
Geen
23/7/17
2
Met hart en ziel voor lichaam en geest
SymforaMeander
Vanaf oktober 2011 oprichting van de VOF vanuit MeanderMc
en GGZ Centraal.
SymforaMeander werkt met 4 behandelprogramma’s:
- Spoedeisende psychiatrie
- Ouderenpsychiatrie
- Stemming- en angst
- Ziekenhuispsychiatrie
SymforaMeander
met hart en ziel voor lichaam en geest
de verbinding ?
Acute psychiatrie en SEH/HAP en het algemene ziekenhuis
Ziekenhuispsychiatrie en MPU
Ouderenpsychiatrie
Stemmings-en angststoornissen
23/7/17
5
Psychiatrie en somatiek verbonden binnen een mens
patiënten met ernstige psychiatrische en somatische
comorbiditeit
patiënten met lichamelijk onverklaarde klachten
patiënten met een psychisch ingrijpende somatische
aandoening/gebeurtenis
23/7/17
6
MPU
Diagnostiek zowel somatisch als psychiatrische ziekten
Kortdurende klinische behandeling open/gesloten
Overname bij onbeheersbaar risicolvol gedrag bij zowel
somatisch als psychiatrische ziekte
Somatoform/anorexia/detox/psyche en soma/destructief
gedrag vanuit psychiatrie
Toewerken naar geïntegreerde zorgeenheid.
23/7/17
7
SymforaMeander; nu twee jaar oud
Zichtbaarheid psychiatrie binnen het ziekenhuis
Geheugenpoli, duizeligheidspoli; morbide obesitas;
polyfarmacie; zuurbranden eci; pijn; perioperatief delier
preventie; pop etc.
De praktijk: de verwijzer is tevreden
En toch
23/7/17
8
Nieuwe psychiatrie
Van geschiedenis naar heden
“Specialistische psychiatrie voor alle psychiatrische zorg
binnen het ziekenhuis destigmatiseert en past in het huidige
tijdsgewricht.”
23/7/17
9
Met hart en ziel voor lichaam en geest
Dank voor uw aandacht
SEH
1. Auto-intoxicatie met drugs of abuse
2. Tentamen suïcide
3. Accidentele auto-intoxicatie (geen bekende psychiatrie)
Na somatische beoordeling psychiatrie in consult wanneer
patiënt voldoende aanspreekbaar is.
Opname bij suïcidaliteit/ bij onvoldoende beoordelingļƒ  IC/MPU
23/7/17
12
Observatorium hoofdbehandelaar medisch specialist
Maximaal 1 nacht
Geen gedragsstoornissen en geen suïcidaliteit
Psychiatrische beoordeling voor 9.00
23/7/17
13
MPU hoofdbehandelaar specialist symforameander
Auto-intoxicatie en suïcidaliteit als risico (somatisch geen
MC/IC)
Auto-intoxicatie en gedragsproblemen voortkomend uit de
psychiatrische stoornis
Alcoholintoxicanten
GHB detoxificatie
Somatische reden voor opname alleen wegens hun
psychiatrisch beeld niet naar een somatische afdeling.
23/7/17
14
MC/IC hoofdbehandelaar medisch specialist Meander
Autointoxicatie met ritme bewaking en/of hemodynamisch
instabiel en/of comateus.
Acute dialyse noodzaak
23/7/17
15
Somatisch verpleegafdeling
Accidentele autointoxicatie geen suïcidaal risico geen
psychiatrie onderliggend geen ritme bewaking wel observatie
langer dan 1 dag.
23/7/17
16
Consultatieve functie psychiatrie
Psychiatrie in consult SEH/observatorium en andere
afdelingen.
Bij delier die niet verbleekt en waarbij gedragsproblemen
voorkomen dat klinisch psychiatrische behandeling een
meerwaarde kan hebben kan opname MPU overwogen
worden.
23/7/17
17
Consultatieve functie medisch specialisten Meander
Interne geneeskunde en/of andere somatisch medisch
specialisten komen in consult op de MPU. Bij toename aan
somatische zorg dat buiten de deskundigheid valt van de
psychiatrische en verpleegkundige zorg kan overname
geschieden naar een van de afdelingen binnen het
MeanderMc.
23/7/17
18
23/7/17
19
Download