Lesplanformulier Amerikaanse Revolutie

advertisement
Lesplanformulier
naam student
: Stefan Fennema
naam school
opleiding
:Docent Geschiedenis
coach
jaar
:1
klas
:NHL Hogeschool
: Koos Romkes
: G1B
datum van de les:19 Maart 2012
Lesonderwerp
Amerikaanse Revolutie (Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog)
Beginsituatie (Leerlingen, jijzelf, omgeving):
Leerlingen zitten normaal in de busopstelling
Leerlingen hoeven verder (nog) geen kennis over het onderwerp te hebben, dit is gewoon
een les om een beetje inzicht in het onderwerp te krijgen.
algemene doelstellingen van deze les
begrippen:
 Boston Tea Party
 George Washington
 Onafhankelijkheidsoorlog
 Democratische Revolutie
vaardigheden:
 Oorzaak en gevolg zien
Concrete lesdoelen
doel 1: De leerling kan de oorzaak en gevolg noemen van de onrust die in de dertien
kolonien aanwezig waren.
doel 2: De leerling kan het keerpunt in de Onafhankelijkheidsoorlog noemen en waarom
dat het keerpunt was.
doel 3: De leerling kan uitleggen hoe de Onafhankelijkheidsoorlog stopte en wat er toen
met de dertien koloniën gebeurde.
doel 4: De leerling kan uitleggen wie George Washington was voor de
Onafhankelijkheidsoorlog, wat hij tijdens de oorlog deed en wat hij na de
Onafhankelijkheidsoorlog deed.
eigen leerdoelen van de student:
doel
1:
doel
2:
1
geplande lesdoel
tijd
nr.
1 a 2 min.
10 min.
lesinhoud (lesstof)
Introductie van het onderwerp
1,2,3,4
Vertellen over oorzaak van de
Onafhankelijkheidsoorlog,
verloop ervan en hoe het
eindigde. Verder vertel ik over
de slag bij Bunker Hill en over
George Washington en de
Amerikaanse grondwet.
14 min
Filmpje over begin
Onafhankelijkheidsoorlog.
Filmpje komt uit America: The
Story of the US van History
Channel. Ze krijgen aflevering
Rebels te zien, scene 4 en 5
10 a 15
min.
Opdrachten maken aan de
hand van de theorie en film.
Ze krijgen vragen als van
waarneer tot waarneer was de
Amerikaanse Revolutie ? Wat
houdt het begrip Revolutie in ?
Noem plaats de jaartallen bij
deze gebeurtenis en wie was
George Washington, waarneer
tot waarneer leefde hij en wat
betekende hij voor de
Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog ?
didactische werkvormen
hulpmiddelen
leeractiviteit:
wat doet de leerling?
Luisteren
onderwijsactiviteit:
wat doe ik?
Vertellen waar deze les
overgaat, wat de leerlingen
gaan doen.
Luisteren, vragen stellen en
aantekeningen maken.
Theorie uitleggen, vragen
beantwoorden.
Powerpoint.
Kijken en luisteren en ze
moeten een paar dingen
opschrijven die ze van mij
moeten noteren.
Opdrachten geven van te
voren.
Film
De leerling maakt opdrachten
in tweetallen aan de hand
van de theorie die besproken
is en aan de hand van het
filmpje wat ze hebben gezien.
Leerlingen helpen als ze
vragen hebben en orde
houden
Opdrachtenformulier.
Powerpoint.
2
Feedback coach
Reflectie student
3
Download