Informatie gemeente Westland - WMO eigen bijdrage

advertisement
Wmo-cliënten met een inkomen tot 130% van het wettelijk minimumloon (Wml) betalen geen eigen
bijdrage.
Voor bijna alle individuele Wmo-voorzieningen geldt een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is
afhankelijk van uw leeftijd, de samenstelling van uw huishouden, uw vermogen en uw inkomen. Wmo-cliënten
met een inkomen tot 130% van het wettelijk minimumloon (Wml) betalen geen eigen bijdrage. Deze maatregel
is in 2015 in Westland ingevoerd ter compensatie van het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer).
Spaargeld of opbrengsten van beleggingen tellen bijvoorbeeld ook mee bij het berekenen van de eigen bijdrage
voor Wmo- of AWBZ-voorzieningen. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u via
‘Bereken uw eigen bijdrage’ een proefberekening maken. Het CAK bepaalt en stelt aan de hand van uw
gegevens uw maximale periodebijdrage vast. De vrijstelling van eigen bijdrage voor inkomens tot 130% Wml is
niet in de proefberekening meegenomen.
Bron: website gemeente Westland
Een collectieve aanvullende (zorg)verzekering (CAV)-Westland.
Hebt u een bijstandsuitkering? Of een ander inkomen dat lager is dan 110% van een bijstandsuitkering? Dan is
er voor u de CAV-Westland. De gemeente Westland biedt, samen met DSW Zorgverzekeraar, twee extra
aanvullende verzekeringen aan.
Wat is CAV-Westland?
De CAV-Westland is een extra aanvullende verzekering van de gemeente. U krijgt extra vergoedingen voor de
meest voorkomende kosten zoals een bril, lenzen, hoortoestellen of tandartskosten. De CAV heeft twee
pakketten: de CAV-standaard en de CAV-Top.
De CAV-Standaard:
•is speciaal voor Westlanders met een laag inkomen
•bestaat uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering van DSW en het uitgebreide pakket van de
collectieve aanvullende verzekering van de gemeente Westland (CAV-Westland)
•biedt een uitgebreide dekking voor medische kosten
•vergoedt daar bovenop extra kosten voor bijvoorbeeld een bril en een aanvulling op tandartskosten
•biedt een vergoeding van medische kosten die de gemeente niet via de bijzondere bijstand vergoedt en die u
anders zelf moet betalen
De CAV-Top:
•is speciaal voor Westlanders met een laag inkomen en hogere medische kosten, bijvoorbeeld door een
chronische ziekte of handicap
•bestaat uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering van DSW en het uitgebreide pakket van de
collectieve aanvullende verzekering van de gemeente Westland (CAV-Westland)
•biedt bovenop de uitgebreide dekking van de CAV-Standaard, nog eens extra vergoedingen voor medische
kosten zoals personenalarmering, de eigen bijdrage voor geneesmiddelen of huidtherapie
•biedt een vergoeding van medische kosten die niet via de bijzondere bijstand worden vergoed worden en die
u anders zelf moet betalen.
Op gezondverzekerd kunt u de vergoedingenlijsten van de CAV-Standaard en CAV-Top van de gemeente
Westland bekijken.
https://www.gemeentewestland.nl/nc/digitaal-loket/inhoud/-717a53bbd8/
Download