PowerPoint-presentatie - Provincie West

advertisement
Workshop 1: Centra Algemeen
Welzijnswerk
Centra Algemeen Welzijnswerk
Centra Algemeen Welzijnswerk
Centra Algemeen Welzijnswerk
Centra Algemeen Welzijnswerk
Onthaal
 Het onthaal van het CAW is een plek waar
iedereen terecht kan met elke vraag of
probleem. Het onthaal is altijd en overal
gratis.
Centra Algemeen Welzijnswerk
Onthaal
Centra Algemeen Welzijnswerk
Onthaal
 Vraagverheldering
 Directe hulp, informatie en/of advies
 Verwijzen en toeleiden
 Intern
 Extern
 Praktische dienstverlening (televestiaire,
vrijwilligerswerking, …)
Centra Algemeen Welzijnswerk
Onthaal







Volwassen Onthaal
Jongeren Onthaal
Crisisonthaal
Onthaal gedetineerden en naastbestaanden
1712
Onhaal slachtofferhulp
Aangepast onthaal vb. doven en slechthorigen
Centra Algemeen Welzijnswerk
Ontmoeting
 Inloopcentra
Samenwerkingsinitiatief Stad en OCMW
Ontmoeting
Vrij in- en uitlopen
Voor mensen in kansarmoede
Gezellige babbel, broodmaaltijd, was- en
douchegelegenheid, drankjes, voedselpakketten, …
 Gratis of tegen betaalbare prijzen
 Altijd begeleider aanwezig





Centra Algemeen Welzijnswerk
Begeleiding






Ambulante begeleiding en contextbegeleiding
Bemiddeling in familiezaken
Woonbegeleiding
Trajectbegeleiding
Gerechtelijk opgelegde hulp
Bezoekruimte
Gratis
Centra Algemeen Welzijnswerk
Opvang






Jongerenopvang
Vrouwenopvang
Mannenopvang
Gezinsopvang
Crisisopvang
Studiowonen
Dagprijs
Centra Algemeen Welzijnswerk
Oog voor preventie
 Vorming en groepswerking
 Projecten en acties
 Sensibiliseren en signaleren
 Individuele preventie
 Samenwerkingsinitiatieven
Centra Algemeen Welzijnswerk
 Mogelijkheden om via intersectorale samenwerking in te
spelen op de vermaatschappelijking van de zorg
-
Situeren zich (voor ons) vooral in RTH
Bestaande goede praktijken
Complementariteit
Goesting
Opmaken ondersteuningsplannen = ?
Centra Algemeen Welzijnswerk
 Beperkingen om via intersectorale samenwerking in te
spelen op de vermaatschappelijking van de zorg
-
Groeiende druk op 1e lijn
Beperkt aanbod (4%)
1e lijn = vaak laatste lijn
Grote bezorgdheid voor de meest kwetsbare doelgroep
Gedeelde visie op vermaatschappelijking nodig
Download