ons zoute DNA - Het Scheepvaartmuseum

advertisement
Ontdek
ons zoute DNA
Zonder de scheepvaart
geen Nederland
voortgezet onderwijs 2016/2017
Welkom in het
scheepvaartmuseum
amsterdam
Het Scheepvaartmuseum is een pakhuis vol verhalen
waar leerlingen op een spannende manier kennismaken met de Nederlandse maritieme geschiedenis. In
verrassende tentoonstellingen ontdekken zij hoe de
zee en de scheepvaart onze cultuur hebben bepaald.
De tentoonstellingen (Zie je in de Gouden Eeuw en Haven 24/7) zijn prikkelende virtuele en multimediale ontdekkingstochten. En de geschiedenis komt natuurlijk
helemaal tot leven aan boord van ons icoon het VOCschip Amsterdam.
De educatieve programma’s van Het Scheepvaartmuseum geven de tentoonstellingen extra diepte. Met
opdrachten worden leerlingen uitgedaagd om zelfstandig te leren en ervaren en om creatief en kritisch te
reflecteren. Leerlingen worden aangesproken op hun
eigen niveau. Zo is er een speciaal ‘doe’- programma
voor het vmbo.
Leerlingen worden altijd begeleid door professionele
museumdocenten. Zij zorgen ervoor dat een programma
precies is afgestemd op het niveau en de samenstelling
van de groep.
bekijk
programma
Onderwijs
aanbod
voortgezet
onderwijs
2016/2017
Maak je eigen Gouden
Eeuw journaal
1-3 havo/vwo
Stel er was televisie in de Gouden Eeuw, hoe zou het
nieuws er dan uitgezien hebben? De leerlingen zijn voor
even journalist in deze interessante tijd. In de tentoonstelling filmen zij in groepjes een eigen nieuwsbericht
over bijvoorbeeld zeeheld Michiel de Ruyter. Alle items
kunnen later in de klas worden bekeken. Het bezoek
aan het VOC-schip Amsterdam maakt het programma
helemaal af.
Doen
Bezoek tentoonstelling Zie je in de Gouden Eeuw
In kleine groepjes een nieuwsbericht filmen
Bezoek VOC-schip Amsterdam
Haven promotieteam
Klas 1-4 vmbo
En… actie! We gaan reclamefilmpjes maken voor Zeehavens Amsterdam. De leerlingen bezoeken de tentoonstelling Haven 24/7 en gebruiken dit als decor voor
hun filmpjes. Hoe werkt het in de Amsterdamse haven?
Welke beroepen zijn er? De leerlingen bepalen zelf wat
zij willen laten zien in hun filmpjes.
Doen
Bezoek tentoonstelling Haven 24/7
Tekst en beeld bepalen voor de opnames
Filmen
Doelstellingen
Ervaren hoe het is om te leven in de Gouden Eeuw
Leren dat er zonder scheepvaart geen Gouden Eeuw
zou zijn geweest
Samenwerken
Doelstellingen
Leren hoe het werkt bij Zeehavens Amsterdam en hoe
belangrijk de Amsterdamse haven is
Leerlingen enthousiast maken voor een baan in de
haven
Samenwerken
Reclame maken
Kerndoelen 1, 6, 7, 9, 36, 37, 40
Periodelaagseizoen
Duur
120 min.
Prijs
1-15 leerlingen € 90,
16-30 leerlingen € 180,-
Kerndoelen
Periode
Duur
Prijs
Het Scheepvaartmuseum | Programma’s voor het VO | 2016-2017
1, 5, 6, 7, 10, 42, 52
hoog- en laagseizoen
90/120 min.
1-15 leerlingen € 90,16-30 leerlingen € 180,-
Kom aan boord
in de Gouden Eeuw
Alle leerjaren
Zonder de scheepvaart geen Gouden Eeuw! Dat is het
motto van dit programma waarbij de leerlingen in de
tentoonstelling Zie je in de Gouden Eeuw luisteren naar
de verhalen van mensen uit deze periode zoals zeeheld
Michiel de Ruyter. Het is een tijd van macht en rijkdom,
van uitbuiting en slavernij. En hoe zou het zijn geweest
aan boord van een enorm VOC-schip? Eén ding is zeker:
zonder de scheepvaart had Nederland geen Gouden
Eeuw gekend.
Doen
Bezoek tentoonstelling Zie je in de Gouden Eeuw
Interactieve rondleiding onder leiding van een
museumdocent
Bezoek VOC-schip Amsterdam
Doelstellingen
Beeld geven van de Gouden Eeuw aan de hand
van originele objecten
Leren dat er zonder scheepvaart geen Gouden Eeuw
zou zijn geweest
Beeld geven van leven en werken aan boord
van een VOC-schip
Kerndoelen
Periode
Duur
Prijs
Zout DNA
Klas 4-6 havo/vwo
Wat is de Nederlandse identiteit en welke rol speelt
de zee daarin? Nederland is al eeuwen nauw verbonden met de zee. De zee als manier om geld mee te verdienen, om andere werelden mee te verkennen en als
inspiratie voor kunstenaars! De collectie en het VOCschip stimuleren de leerlingen om samen te onderzoeken hoe zout ons DNA nou eigenlijk is. Een programma
dat mooi past bij het vak maatschappijleer.
Doelstellingen
Leerlingen laten nadenken over de Nederlandse
(maritieme) identiteit
Stilstaan bij wat de zee ons heeft opgeleverd
De zee zien vanuit de ogen van een kunstenaar
Kerndoelenn.v.t.
Periode
hoog- en laagseizoen
Duur
90/120 min.
Prijs
1-15 leerlingen € 90,
16-30 leerlingen € 180,-
1, 36,37, 40
hoog- en laagseizoen
90/120 min.
1-15 leerlingen € 90,16-30 leerlingen € 180,-
Het Scheepvaartmuseum | Programma’s voor het VO | 2016-2017
Reserveren & contact
VOC-schip
Amsterdam
Alle leerjaren
Kom aan boord van het VOC-schip Amsterdam! Neem
een kijkje in de schippershut, de kombuis en de ruimtes voor de bemanning. Ontdek hoe de zeelieden leefden en werkten in de Gouden Eeuw. Hoe werd zo’n reis
voorbereid? Hoe kon je aan boord samenleven met zo
veel mensen zo dicht op elkaar?
Doen
Bezoek VOC-schip Amsterdam
Interactieve rondleiding onder leiding van een
museumdocent
Doelstellingen
Beeld geven van leven en werken aan boord van een
VOC-schip
Kennis opdoen van de Nederlandse handelsrelaties
in de Oost
Kerndoelen
Periode
Duur
Prijs
1, 36, 37, 40
hoog- en laagseizoen
60 min.
1-15 leerlingen € 45,16-30 leerlingen € 90,-
Om u goed van dienst te kunnen zijn, ontvangen wij uw
boeking graag per e-mail of via het online reserveringsformulier uiterlijk twee weken voor het bezoek. Boekt
u later, dan is Het Scheepvaartmuseum genoodzaakt
extra administratiekosten in rekening te brengen.
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
T+31 (0)20 - 523 23 00 (maandag t/m
donderdag tussen 13:00 en 17:00 uur)
[email protected]
www.hetscheepvaartmuseum.nl
Het Scheepvaartmuseum is dagelijks van
9:00 – 17:00 uur geopend.
Prijs- en programmawijzigingen voorbehouden.
Zie voor meer informatie onze huisregels onderwijsgroepen.
www.hetscheepvaartmuseum.nl/bezoek/onderwijs
Download