Document

advertisement
De verborgen epidemie
Late gevolgen kindermishandeling
Congres Krachtige kinderen in de Opvang
Federatie Opvang
29 oktober 2012
Centrum late Effecten
Vroegkinderlijke
chronische
Traumatisering
(CELEVT)
Martijne Rensen
Eigenaar
Stelling 1:
Ook als mishandeling door de
gigantische inzet van alle
betrokkenen ook ouders stopt is
de blijvende schade voor
gezondheid en maatschappelijk
functioneren al aangericht.
Stelling 2:
De gevolgen verdwijnen niet met
het ouder worden.
Ze nemen alleen maar toe.
Dit kost de nederlandse
maatschappij 2- 3 miljard per jaar.
Stelling 3:
Traumafocused Psychotherapie is
voor veel kinderen nodig.
De kosten zijn relatief laag, de
resultaten goed.
Dit bespaart veel persoonlijk leed
op latere leeftijd.
En hoge maatschappelijke kosten.
Dit verhaal gaat vooral
over cijfers van de late
gevolgen van
kindermishandeling op
volwassen leeftijd
Investeren in vroege
behandeling : Wat je nu
doet, verdien je later terug
Waarom cijfers?
• Schade aantoonbaar maken
• Maatschappelijke
verantwoordelijkheid aangeven
• Economisch gewin mag niet
overheersen bij persoonlijk leed
dat velen is aangedaan.
Kindermishandeling en
gezondheidsschade
daarvan is vergelijkbaar
met kanker (Putnam)
Maar wat in behandeling
van de gevolgen van
kindermishandeling
geinvesteerd wordt steekt
heel erg schraal af
Na kindermishandeling = ziektelast
2 a 3 maal hoger dan bij veilig
opgroeien
Hoge maatschappelijke kosten
(Felitti e.a.; walker e.a.; Tang e.a.;
Zanari e.a.)
Voor Nederland: 2 – 3 miljard per jaar
(Rensen n.a.v. ACE studies)
Kosten voor :
• Psychiatrische behandeling
• Medische behandeling
• Arbeidsuitval / werkloosheid
• Alcohol en drugsverslaving
• Criminaliteit / justitie
• Dakloosheid
• Herkent u iets?
Opvang cijfers 2007 :
• Vrouwenopvang
16.000
• Maatschappelijk opvang
56.000
• Kinderen t.m 17 jaar 8000
• Waarvan 1800 alleen
• Jongeren 18-22 jaar 7200
• Clienten in Opvang: elkaar versterkend
problemen:
•
GEWELD EN MISHANDELING
•
RELATIEPROBLEMEN
•
FINANCIELE PROBLEMEN
•
PSYCHISCHE PROBLEMEN
•
VERSLAVING
•
VERWAARLOZING
•
MISHANDELING
•
LET ACE onderzoek OP DE COMBINATIE
Luistert naar Felitti e.a. en weet: u heeft veel te winnen, u
heeft veel te doen in belangenbehartiging (w.o.
financiering)
Vooral vroege seksuele
traumatisering, emotionele
verwaarlozing en meervoudige
traumatisering dragen bij aan
ernstiger problematiek
(Langeland, van den Brink,
Draijer; Briere e.a.)
Hoe zwaarder en langer en hoe
vroeger begonnen hoe ernstiger
problemen en hoe lager
levenskwaliteit
Veelheid problemen: verschillende
levensgebieden
Verdwijnen niet bij ouder worden
Kosten nemen buitensporig toe bij
niet adequate c.q. ontbreken
behandeling
Vroege traumafocused
psychotherapie leidt tot
significante afname kosten
(Walker; Zanari) – KJTC 900 milj.
ACE Studies National centre for
Chronic Disease Prevention and
Health Promotion, Atlanta (Felitti,
Anda e.a.) : 17.337 verzekerden
Ook in Nederland: TNO 2010
Trimbos Nemesis (2007)
Zie:
www. Augeofoundation.nl – gratis
college Felitti e.a.
ACE Studies National centre for
Chronic Disease Prevention and
Health Promotion, Atlanta (Felitti,
Anda e.a.) : 17.337 verzekerden
Ook in Nederland: TNO 2010
Trimbos Nemesis (2007)
Zie:
www. Augeofoundation.nl – gratis
college Felitti e.a.
ACE Studies 1 bij ruim 17.300 personen:
Mishandeling:
Psychisch (ouders)
11 %
Fysiek (ouders)
28 %
Seksueel (ieder)
22 %
Verwaarlozing:
Emotioneel
15 %
Fysiek
10 %
ACE Studies 2:
Disfunctioneren thuissituatie:
Alcohol / drugs
27 %
Verlies ouder (onder 13)
23 %
Depressie of psychische ziekte 17 %
Geweld naar moeder
13 %
Ouder in gevangenis
6%
Adverse Childhood Experiences Score
Number of categories (not events) is summed…
ACE Score Prevalence
0
33%
1
25%
2
15%
3
10%
4
6%
5 or more 11%*
• Two out of three experienced at least one category of ACE.
• If any one ACE is present, there is an 87% chance at least one
other category of ACE is present.
* Women are 50% more likely than men to have a Score >5.
Mental Health
Childhood Experiences
Underlie Chronic Depression
% With a Lifetime History of
Depression
80
70
60
50
40
Women
Men
30
20
10
0
0
1
2
ACE Score
3
>=4
Mental Health
25
Childhood Experiences
Underlie Suicide Attempts
4+
% Attempting Suicide
20
15
3
10
2
5
0
1
0
ACE Score
Mental Health
ACE Score and Hallucinations
Ever Hallucinated* (%)
12
Abused
Alcohol
or Drugs
10
8
No
Yes
6
4
2
0
0
1
2
3
4
5
ACE Score
*Adjusted for age, sex, race, and education.
6
>=7
Health Risks
Adverse Childhood Experiences
vs. Smoking as an Adult
20
18
16
14
12
%
10
8
6
4
2
0
0
1
2
3
ACE Score
4-5
6 or more
p< .001
Health Risks
Childhood Experiences vs.
Adult Alcoholism
18
16
4+
% Alcoholic
14
12
3
10
2
8
6
4
2
1
0
0
ACE Score
Health Risks
ACE Score vs Injection Drug Use
% Have Injected Drugs
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
1
2
3
4 or more
ACE Score
p<0.001
Well-being
Childhood Experiences Underlie
Later
Being
Raped
35
% Reporting Rape
30
4
+
25
20
3
15
2
10
1
5
0
0
ACE Score
Social function
ACE Score and Indicators of
Impaired Worker Performance
25
ACE Score
20
0
1
2
3
4 or more
15
10
5
0
Absenteeism
(>2 days/month)
Serious
Financial
Problems
Serious
Problems
Performing job
Biomedical Disease
The ACE Score and the Prevalence of Liver
Disease (Hepatitis/Jaundice)
12
Percent (%)
10
8
6
4
2
0
0
1
2
AACE CE Score
ACE Score
3
>=4
Biomedical Disease
Perce nt with Proble m
ACE Score vs. COPD
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
ACE Score
0
1
2
3
4
Biomedical disease
ACEs Increase Likelihood of Heart Disease*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emotional abuse
Physical abuse
Sexual abuse
Domestic violence
Mental illness
Substance abuse
Household criminal
Emotional neglect
Physical neglect
1.7x
1.5x
1.4x
1.4x
1.4x
1.3x
1.7x
1.3x
1.4x
*After correction for age, race, education, and conventional risk factors like smoking and
diabetes. Circulation, Sept 2004.
A Public Health Paradox
What are conventionally viewed
as Public Health problems are often
personal solutions to long-concealed
adverse childhood experiences.
“It’s hard to give up something that almost works.”
Return on investement
Felitti:
op basis deze gegevens vaak preventie en
vroegsignalering. Maar juist psychotherapie is
dringend nodig
Arianne Struik:
Slapende honden? Wakker maken!
Gezondheidsraad onderzoek behandeling na KM:
nog veel te verbeteren (2011)
Return on investment
Artikel Reformatorisch dagblad
2007 (Rensen):
Een interdepertementaal onderzoek
is dringen nodig
Een overheid die hier niet in
investeert heeft oogkleppen op en
zorgt niet goed voor haar burgers
Return on investment
• Investeren in multidisciplinaire
traumafocused psychotherapie
getraumatiseerde kinderen
• Idem voor de ouders
• Er zijn goede behandelingen voorhanden
• Kennis vergroten: opleiden, trainen
• Behandelmogelijkheden vergroten
• Organisatie en samenwerking verbeteren
• Innoveren!
Verdere informatie
www.CELEVT.nl
(binnenkort)
www.sympopna.nl
(congres)
www.acestudy.org
(Felitti e.a.)
www.thenextpage.nl
(free colleges)
Tot slot
Dank voor de aandacht
en Succes!
Dank voor de aandacht
en Succes!
Download