Examenvragen Oncobiologie

advertisement
Examenvragen Oncobiologie
Juni 2010
1) Wat zijn TSG? Hoe functie in kanker? Welke mechanismen kunnen hiertoe leiden? Zijn
TSG dankbare eiwitten voor doelgerichte therapie, waarom wel/niet?
2) Proteasoom-inhibitor op de markt, welke cellulaire processen worden beïnvloed?
3) Tekst over PARP-inhibitor als therapie bij BRCA-deficientie(synthetic lethality)
Leg tekst uit.
Juni 2011
1. Bespreek de verschillende vormen van preventie. Welke maligne aandoeningen ken je die
onder preventie kunnen vallen. Welk voor soort preventie is "preventieve screening"? Aan
welke voorwaarden moeten hier dan voldaan zijn.
2. Tumor-supressor genen. Alle TSG's bespreken die in de les gezien geweest zijn, wat hun
functie en mechanismen zijn. Welke mechanismen lijden tot inactivatie of abberant gedrag
van deze TSG's? Som alle ziekten op die verband houden met problemen bij de TSG's
3. Leg het farmacologisch principe van "Synthetic lethality uit". Geef de rationale voor dit
principe. Hoe kan je dit fenomeen onderzoeken? Geef ook alle voorbeelden die je kent van
dit "Synthetic lethality" en hun rationale.
Juni 2009
1) Bespreek DNA methylatie in gewone en tumoraal weefsel, belang voor diagnose en
therapie.
2) Welke klasse(n) van genen veroorzaken familiale kankers en waarom. geef al voorbeelden
die je kent.
3) stuk uit het artikel: welke hallmark is dit en schets alle onderliggende pathways en hun
verbanden die in dit fragment voorkomen (het was over ongevoelig worden voor groei
inheberende signalen)
Juni 2007
- volgens onderzoek blijkt dat een jaarlijkse CAT scan vroegtijdig een bronchuscarinoom kan
opsporen. Zou u hierdoor de bevolking preventief screenen?
- metastasering uitleggen, experimentele opzet hiervoor, en factoren die het
uitzaaiingsproces beinvloeden
- proteasoom inhibitoren als nieuwe therapie, waar komt dat tss?
- stukje tekst bespreken
-parameters kankerrisico
-welke soort genen spelen een rol in familiale kankersyndromen, welke vbn ken je...
-hallmarks of cancer+ klinische manifestatie
-artikel over experiment met telomerase
Download