verminderen van bestrijdingsmiddelen - EYES e

advertisement
Zowel particulieren als landbouwers kunnen hun steentje bijdragen aan het verminderen
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Hier volgen een aantal tips :
Minder bestrijdingsmiddelen in huis en tuin
Heel wat tuinliefhebbers strijden permanent tegen wat vaak als “ongedierte” en “onkruid” wordt
bestempeld. Binnenshuis bestrijden we, vooral tijdens de zomermaanden, vliegen, muggen en
aanverwante boosdoeners.
Buiten het huis zijn vliegen nochtans prima opruimers van afval. Vliegen en muggen zijn bovendien
een belangrijke voedselbron voor vogels en vleermuizen, wespen jagen veel op rupsen,...
Wij wapenen ons tegen dit zogenaamde vervelende ongedierte steeds meer met chemische
bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, pesticiden of biociden.
Die chemicaliën houden altijd een zeker risico in, omdat ze gemaakt zijn om te doden, om leven
“kapot” te krijgen: of dat nu planten, insecten, slakken, schimmels, mijten, mossen, aaltjes of andere
levensvormen betreft.
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet zonder risico's. Elk tuinseizoen vinden deze
giftige stoffen hun weg naar het bodemwater. En dat terwijl er voor heel wat ziekten en plagen een
aantal alternatieve middelen bestaan die ons milieu veel minder belasten.
Wil je meer meten over bestrijdingsmiddelen? Ken je de gevolgen van het overmatig gebruik van
chemische onkruid- en insectenverdelgers voor het milieu en de gezondheid?
Wist je dat je ongewenste planten en diertjes ook op een andere manier uit je tuin kan houden?
De brochure “Bestrijdingsmiddelen in en om het huis - Alternatieven voor biocidengebruik-“ , een
uitgave van Stichting Leefmilieu vzw, vertelt je er meer over. Ze pleit voor een meer duurzame
aanpak. De gratis brochure is verkrijgbaar bij de duurzaamheidsambtenaar.
Een meer milieuvriendelijke groententuin
Je kan ook zonder chemische bestrijdingsmiddelen zelf je groenten kweken. We geven je enkele tips:
- Een gezonde bodem en een evenwichtige plantenvoeding verkrijg je door het inwerken van
compost.
- Teel liever geen kwetsbare groentensoorten. Zo zijn bij aardappelen de Bintjes veel
gevoeliger voor de aardappelenziekte dan bijvoorbeeld de cultivar “Charlotte”.
- Denk bij het teeltplan aan vruchtwisseling: teel niet elk jaar opnieuw dezelfde of een nauw
verwante groente op hetzelfde; zulks werkt plagen in de hand.
- Zorg voor goede en mijd slechte combinaties. Goede combinaties bevorderen de groei en
houden plagen (insecten) weg.
- Aardappelen met erwten houden Coloradokevers weg.
- Afrikaantjes zijn effectief tegen aaltjes bij aardappelen of bij rozen.
- Oost-Indische kers bij appelbomen maakt deze laatste minder aantrekkelijk voor bloedluis.
Ongenode gasten
Ook met een natuur- en milieuvriendelijke tuin kunnen we in en om het huis ongewenste gasten
hebben.
Hier volgt een reeks milieuvriendelijke tips die ertoe bijdragen om zonder chemische
bestrijdingsmiddelen van die ongewenste bezoekers verlost te geraken.
- Bladluizen
Biologische of ecologische tuiniers gebruiken aftreksels van alsem, brandnetel of
boerenwormenkruid om op de aangetaste planten te spuiten.
Kakkerlakken
Stofzuigen (de stofzak in een goed gesloten plastic zak weggooien)en een schoonmaakbeurt met
stoom kunnen helpen om kakkerlakken te verwijderen.
In grootwarenhuizen, doe-het-zelfzaken en drogisterijen zijn ook speciale vallen (met
lokmiddelen) voor kakkerlakken te koop. De vallen moeten minstens 24 uur op dezelfde plaats
blijven staan, langs plinten of bij spleten.
- Mieren
Mieren worden sterk aangetrokken door zoetigheid. Mieren die in tuinen leven, kunnen relatief
gemakkelijk buitenshuis gehouden worden door alle zoetigheid zorgvuldig en luchtdicht (in glazen
-
-
-
potten of plastic dozen) op te bergen. Het paadje dat de mieren volgen om binnen te komen kan
bestrooid worden met witte peper of ingesmeerd met knoflook. Verder hebben mieren een hekel
aan verse houtskool, houtzaagsel, koffiedik, keukenzout, tomatenplanten, afrikaantjes en
goudbloemen.
Motten
Veel stoffen zijn nu al met motwerende producten behandeld. Motten kunnen echter nog wel
(handgesponnen) wollen kledingstukken aantasten. Dit soort kleding liefst in luchtdicht afgesloten
plastic zakken bewaren en/of regelmatig in de zon verluchten. Motten hebben een hekel aan
bedrukt krantenpapier en de geur van tabak, rozemarijn of lavendel.
Slakken
Slakken worden aangetrokken door ingegraven potjes of glazen die voor de helft gevuld zijn met
zoet, bruin bier. Ze kruipen erin en verdrinken.
Vliegen en muggen
Om vliegen te vermijden is het nodig om keukenafval in hermetisch sluitende vuilnisbakken op te
bergen. Om geen vliegen aan te trekken kan u best lege limonadeflessen en jampotjes altijd
zorgvuldig uitspoelen. Goede, degelijke vliegenramen of horren en een vliegengordijn of
kralengordijn voor de deur zijn zeer nuttig om vliegen en muggen buiten te houden. Zorg er altijd
voor dat een vliegengordijn voor een keukendeur aan de onderkant geen opening laat. Vliegen en
muggen houden ook niet van een sterke tocht. Als ze binnen zijn, helpt het om ramen en deuren
tegenover elkaar open te zetten zodat een flinke tocht ontstaat.
Muggenlarven ontwikkelen zich in (kleine) plasjes water. Het is heel belangrijk om na te gaan of
er geen plasjes water in kelders, in kruipkelders, op daken en in goten, in schalen, tonnen,
emmers of potten op het terras blijven staan, want hier komen de muggen vandaan. Eventueel
kan vloeibare paraffine op een waterplasje worden gegoten. De muggenlarven sterven dan door
zuurstofgebrek.
Een ouderwetse vliegenmepper of een kleverige vliegenvanger kunnen ook nog altijd goede
diensten bewijzen. Sommige bomen en planten houden vliegen op afstand. Een vlierstruik of
notenboom bij deur of raam houdt vliegen weg.
Download