Vrije valbeweging

advertisement
Vrije valbeweging (met en zonder wrijving)
Inleiding
Wat valt sneller, een veer of een kogel met een massa van 100 kg?
Het veertje zal langzaam naar beneden dwarrelen (zie film Forrest Gump) terwijl de kogel rechtstreeks
naar beneden valt. Het veertje ondervindt een flinke wrijvingskracht, waardoor de valbeweging sterk
wordt afgeremd. Het veertje valt dus niet eenparig versneld. Kun je nu de wrijvingskracht uitschakelen,
dan blijkt echter …..
Kennismaking
1.
2.
3.
Je houdt een voorwerp in de lucht en laat het los. Onder invloed van welke kracht ondervindt
het voorwerp een valbeweging?
Sterke kernkracht
Zwaartekracht
Elektrische kracht
Hoe groter de valhoogte, des te
langer (langer)
korter
kan de zwaartekracht inwerken op het vallende voorwerp. Bij een grotere valhoogte landt het
voorwerp dus met een
kleinere(grotere) snelheid.
grotere snelheid.
Dit kun je eenvoudig met een pen uitproberen. Varieer maar eens de valhoogte!
De valbeweging is een eenparig versnelde beweging en heeft een grote van:
m/s.
Werken met het model
We zien in het model twee voorwerpen; een veertje en een kogel. De massa van de kogel is veel
groter dan de massa van het veertje. Klik op START. En kijk wat er gebeurt.
4.
De veer valt
sneller dan de kogel
langzamer dan de kogel (langzamer)
even snel als de kogel
5.
Deze situatie komt
wel overeen met de werkelijkheid (wel)
niet overeen met de werkelijkheid
Klik op RESET.
Onder aan de simulatie zie je de knop LUCHTWRIJVING zitten. Klik hierop. Je ziet nu het volgende:
Er was dus een luchtwrijving ingesteld, waardoor je bovengekregen antwoorden hebt gegeven (Tip:
controleer deze nog even). Klik nu op de knop zodat je geen luchtwrijving hebt. En vervolgens op OK.
Beantwoord nu weer dezelfde vragen:
Klik op START. En kijk wat er gebeurt.
6.
De veer valt
sneller dan de kogel
langzamer dan de kogel (langzamer)
even snel als de kogel
7.
Deze situatie komt
wel overeen met de werkelijkheid (wel)
niet overeen met de werkelijkheid
Deze antwoorden waren uiteraard te verwachten.
Download