Lesbrief Biesbosch onder Vuur

advertisement
Lesmateriaal
r
u
u
V
r
e
d
n
o
h
c
s
o
b
s
e
i
B
d
a
l
b
n
e
g
n
i
l
r
e
Le
Het verhaal
Tussen 1939 en 1945 vond de Tweede Wereldoorlog
plaats, een oorlog tussen Duitsland en de geallieerden.
Nederland werd tijdens deze oorlog bezet door de
Duitsers. Tegen het einde van de oorlog waren
sommige gebieden in Nederland nog steeds bezet,
terwijl andere al bevrijd waren. Biesbosch onder Vuur
vertelt het verhaal van Frank, die in het bezette
Werkendam woont. Hij waagt de overtocht naar het
bevrijde Drimmelen om medicijnen te halen voor zijn
zieke zus. Diep in de nacht trekt hij met een kano door
de Biesbosch, terwijl de Duitse soldaten overal op de
loer liggen. Hij komt daarna in aanraking met de
Liniecrossers die vaker de oversteek gemaakt hebben.
O pdracht I
voor de fil m
B egri ppen
Biesbosch onder Vuur vertelt een verhaal dat
zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Je hoort vast woorden voorbij komen die je
misschien niet kent. Lees voordat je de film gaat
kijken de volgende woorden en schrijf de
betekenis op. Weet je niet wat het betekent?
Opzoeken of vragen mag natuurlijk!
Moffen
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Offensief
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geallieerden
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Frontlinie
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Liniecrossers
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Deserteren
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bezet gebied
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazi’s
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
n
o
o
s
r
e
p
d
f
o
o
De h
Frank is 16 jaar en zijn zusje Elsa is een suikerpatiënt. Dat betekent dat ze insuline nodig heeft
om te overleven. Omdat de Duitsers Werkendam
bezet hebben, hebben ze ervoor gezorgd dat er
geen medicijnen het dorp binnen mogen. Frank
hoort van de dokter dat ze in het bevrijde
Drimmelen wél nog insuline hebben. Ook al is het
een levensgevaarlijke tocht, Frank besluit toch om
het erop te wagen en de oversteek door de
Biesbosch te maken.
s
r
e
s
s
o
r
c
e
i
n
i
De L
Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, rond november 1944, was het zuiden van Nederland voor het
grootste gedeelte bevrijd. Boven de rivieren was het land echter nog bezet door Duitsland. Tussen het
bezette en bevrijde gebied in lag het waterige doolhof van de Biesbosch.
Een groep dappere mannen, ook wel linecrossers of liniecrossers genoemd, besloot om een gevaarlijke taak
op zich te nemen: zij vervoerden piloten, agenten met geheime zenders, militaire berichten en allerlei spullen
heen en weer tussen de twee gebieden. In Biesbosch onder Vuur zie je een andere heel belangrijke taak van
de liniecrossers, ze brachten namelijk ook medicijnen naar het bezette gebied voor mensen die ziek waren.
In totaal hebben 21 liniecrossers ongeveer 370 'crossings' gemaakt. Ze deden dit vaak in koude donkere
nachten, zodat ze minder kans liepen ontdekt te worden door de Duitsers.
g
o
l
r
o
o
d
l
e
r
e
De Twe e de W
1 september
Duitsland valt
Polen binnen
6 november
De liniecrossers beginnen
met hun tochten
10 mei
Duitsland valt
Nederland binnen
1939 1940
1941
1942
3 september
Na april
Oorlogsverklaring
Veel onderduikers in de
aan Duitsland
Biesbosch. Mannen tussen 18 en
45 moesten zich melden om te
werken voor de Duitsers
1943 1944
5 mei
Nederland is
bevrijd!
1945
5 november
Drimmelen en Lage
Zwaluwe bevrijd
25 februari
Liniecrossers brengen 6,5 miljoen
eenheden insuline naar bezet gebied
O pdracht II
De Biesbos
ch
voor de fil m
De liniecrossers gingen in donkere koude nachten
met kano’s op en neer tussen het bevrijde
Drimmelen en het nog bezette Werkendam.
Informatie, mensen, medicijnen, alles werd stiekem
vervoerd door de dappere liniecrossers. Ze
maakten gebruik van twee verschillende routes.
Zoek op internet welke routes dat waren en teken
het in op de kaart. Zo weet je als je de film gaat
kijken precies waar de liniecrossers zich begeven.
Lage
e
w
u
l
a
Zw
Groning
en
F ries la
nd
Sl
t
h
c
e
r
d
ie
D
t
e
z
Be ed
i
b
e
G
n
e
l
e
m
rim
Werkendam
Bevri
j
d
Gebied
I
I
I
t
h
c
a
r
d
p
O
m
na de fil
Noord-
Hol lan
Drenthe
d
F l evola
nd
Overijs
se l
Ut recht
Zuid-Ho
l land
Ge l der
land
Biesbosch
Z e e land
Noord-
B rabant
Limburg
Het is 5 mei 1945, Nederland is bevrijd! Op die dag
verschijnt er een krant die bol staat van het goede
nieuws over de bevrijding, maar eindelijk kunnen
ook verhalen over de liniecrossers verteld worden
aan heel Nederland.
Je gaat met je klas een krant maken die gaat over
het einde van de oorlog. Denk goed na waar jij over
gaat schrijven en welk verhaal of onderwerp jij
heel belangrijk vindt om te melden aan iedereen.
Gebruik alles wat in de film voorbij komt als basis
voor je artikel.
De artikelen in de krant kunnen gaan over de
bezetting, maar ook over de bevrijding! Eerst
researchen mag natuurlijk, dat hoort bij je baan als
journalist!
Deze lesbrief is een uitgave van:
Rinus Rasenberg Kreatief
Download