publicatieboek 2012 - UPC Sint

advertisement
PUBLICATIEBOEK 2012
Publicaties, Lezingen, Interne vormingen
In het UPC Sint Kamillus Bierbeek
1. PUBLICATIES
Cayenberghs Richard
-
Boekbespreking: [email protected] Een programma voor relationele en
seksuele vorming voor jongeren en volwassenen met autisme. Deel 2: Relaties /
Vermeulen Peter, Carette Sylvia (Red.) – Leuven-Den Haag : Acco, 2011. 143p. –
ISBN 978 90 334 8588 6. In: Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 7, 648-649.
Cornette Katrien
-
Ik benader mensen nooit uitsluitend vanuit hun ziekte. In: Jobat focus. Werken in
de zorgsector, 15.5.2012.
In balans. In: Augustinus. Over het gelukkige leven. Een uitgave van het
Augustijns Historisch Instituut Leuven, 2012, p. 45-64.
De Cort Paul
-
Welke rookstopmethode is nuttig bij niet stopklare rokers? In: Minerva 5, 2012/6.
Het belang van de familiale voorgeschiedenis bij het inschatten van het globale
cardiovasculaire risico. In: Minerva 10, 2012/12.
Dekeyzer Mathias
-
Boekbespreking: Living with voices: 50 stories of recovery / Romme Marius,
Escher Sandra, Dillon Jacqui, Corstens Dirk, Morris Mervyn (Ed,) - Ross-on-Wye
: PCCS Books in association with Birmingham City University, 2009, - 350p, ISBN 978 1906254223. In: Person-Centered & Experiential Psychotherapies,
2012/11:4, p. 335-337
Eneman Marc
-
Referaat. De relaties tussen suïcidaliteit, depressie en ziekte-inzicht bij
schizofrenie. In: Tijdschrift voor Psychiatrie 54, 2012/3.
Gewenste en ongewenste effecten bij het gebruik van atypische antipsychotica. In:
Psychiatrie & Verpleging, 2012/1.
Ethical Aspects of the Prevention of Suicide in Psychiatry. In: Ethical Psychology
and Psychiatry, Volume 14, Number 2, 2012.
Schepers Bart
-
Over cognitieve veroudering, dementie, en de zin (en onzin) van cognitieve
training. In: Psychiatrie & Verpleging, 2012/1.
Vanhee Lieve
-
Referaat. De relaties tussen suïcidaliteit, depressie en ziekte-inzicht bij
schizofrenie. In: Tijdschrift voor Psychiatrie 54, 2012/3.
Vanwezer Katrien
-
Gewenste en ongewenste effecten bij het gebruik van atypische antipsychotica. In:
Psychiatrie & Verpleging, 2012/1.
2. LEZINGEN
Cornette Katrien
-
In balans. Een reflectie over geluk in de dagelijkse werkelijkheid. 22.9.2012,
Heverlee, Augustijnen, Augustinusdag.
Wat goeds komt uit de psychiatrie? Een spiegel over de zingevingsvragen.
6.11.2012, Hasselt, Stadsschouwburg, Christenforum.
Bertrem Christophe
-
-
Dr. Guislain Colloquium: Lichamelijk onverklaarde klachten: wat nu?
Therapeutische benadering voor lichamelijk onverklaarde klachten in de
ambulante psychiatrische praktijk. 6.3.2012, Bierbeek, UPC Sint Kamillus.
Dr. Guislain Colloquium: Lichamelijk onverklaarde klachten: wat nu?
Therapeutische benadering voor lichamelijk onverklaarde klachten in de
ambulante psychiatrische praktijk. 13.3.2012, Gent, PC Dr. Guislain.
Cayenberghs Richard
-
-
Geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke handicap en/of autisme.
Supervisie. 3.5.2012, Kortenberg, Faculteit Psychologie & Pedagogische
Wetenschappen en Faculteit Geneeskunde.
Geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke handicap en/of autisme.
Supervisie. 24.5.2012, Kortenberg, Faculteit Psychologie & Pedagogische
Wetenschappen en Faculteit Geneeskunde.
Chaltin An
-
Empowerment. 8.6.2012. Bierbeek, UPC Sint Kamillus, Mobiele Teams GGZ arr.
Leuven en zorgregio Tervuren.
Christiaens Hilde
-
-
Ontwikkeling van een methodiek voor het voorkomen en terugdringen van
tabaksgebruik bij psychiatrische patiënten. 24.4.2012, Gent, Innovatiedag
Broeders van Liefde.
De toetsing van een rookstopmethodiek bij rokers met ernstige psychiatrische
problemen. 22.5.2012, Bierbeek, UPC Sint Kamillus.
Roken en psychiatrie: een paar apart?Werkwinkel. 19.9.2012, Antwerpen, VGG
Congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering.
Draaiboek rookstopbegeleiding voor psychiatrische patiënten. Workshop.
27.11.2012, Antwerpen, Expo, Dagen van de Tabacologie.
Cornette Katrien
-
Tohoe Wabohoe. Chaosbestendigheid in (de uitbouw van) goede spirituele zorg.
30.1.2012, Zenderen, Masterclass Spiritualiteit en Geestelijke Verzorging in de
Palliatieve Zorg.
-
Onderzoek en praktijk van spirituele zorg. 2.2.2012, Zenderen, Masterclass
Spiritualiteit en Geestelijke Verzorging in de Palliatieve Zorg.
Croes Luc
-
Heden en verleden in Sint Kamillus tegen de achtergrond van de ontwikkeling van
de hedendaagse psychiatrie. 24.5.2012, Bierbeek, vereniging 55 plussers.
De Bruyckere Els
-
De kracht van een team: kennis van je eigen gedragsstijl en die van je teamleden
als helpende voorwaarde bij de aansturing van veranderingsprocessen in een
team. 23.3.2012, Oostende, congres NVKVV.
De Cort Paul
-
De toetsing van een rookstopmethodiek bij rokers met ernstige psychiatrische
problemen. 22.5.2012, Bierbeek, UPC Sint Kamillus.
Decat Wouter
-
-
Symposium, Mental Health & Poverty, Medeorganisator vanuit de werkgroep
'armoede' van Caritas Vlaanderen. 9 en 10.7.2012, Leuven, Summer University
Caritas Europe.
Symposium, Mental Health & Poverty, Mental Health as a Risk Factor for Poverty
and Social Exclusion. 9.7.2012, Leuven, Summer University Caritas Europe.
Degrauwe Steven
-
Een inleiding in de psychose: hoe kunnen we psychose begrijpen? 17.4.2012,
Bierbeek, UPC Sint Kamillus.
De behandeling van psychose en het belang van medicatie, therapie, omgeving en
familie. 8.5.2012, Bierbeek, UPC Sint Kamillus.
Rehabilitatie in de forensische psychiatrie, een schijnbare tegenstrijdigheid: een
zicht op de visie van een forensisch-psychiatrische PVT. Symposium. 19.9.2012,
Antwerpen, VGG congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering.
Dekeyser Mathias
-
-
Interventies gericht op de zorgrelatie. 29.6.2012, Bierbeek, UPC Sint Kamillus,
Mobiele Teams GGZ arr. Leuven en zorgregio Tervuren.
Omgang met personen met psychische problemen. 13.9.2012, Leuven, CM Dienst
Maatschappelijk werk.
Beter worden doe je thuis… In Leuven-Tervuren. Anderhalf jaar 107-project op
weg naar vermaatschappelijking van zorg. Symposium. 19.9.2012, Antwerpen,
VGG congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering.
Lichaamsgerichte hulpverlening als hefboom tot een hechtere samenwerking in de
GGZ. 27.9.2012, Ieper, PZ Heilig Hart, Symposium Doe(l)gericht (Be)handelen.
-
Artikel 107: een praktijkvoorbeeld van samenwerking in de GGZ. 9.10.2012, Gent,
Het Pand, Drugscongres Politeia.
Delvaux Tom
-
De patiënt ontmoeten op de afdeling: nog van deze tijd?Mededeling. 18.9.2012,
Antwerpen, VGG congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering.
Depaz Annemie
- Doorstroom vanuit arbeidszorg (DAZ). 28.8.2012, Gent, GTB Oost-Vlaanderen
Eneman Marc
-
-
-
Verlies, herstel en zin bij het lijden onder schizofrenie. 7.3.2012, Brugge, OLV
Ziekenhuis, LOK Psychiatrie.
‘Evidence Based Practice’ in de psychiatrie?Naar een ethisch concept van
‘systematische reflectie’ in de zorg. Mededeling. 18.9.2012, Antwerpen, VGG
congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering.
Informatie uitwisselen in team of netwerk? Een ethisch pleidooi voor een
voorwaardelijk gedeeld beroepsgeheim. Mededeling. 18.9.2012, Antwerpen, VGG
congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering.
De wet op de bescherming van de persoon van de geesteszieke. 2.10.2012,
Kortenberg, Artsen Assistent Psychiatrie.
Frequent voorkomende psychiatrische ziektebeelden bij geïnterneerden.
10.10.2012, Gent, PC Dr. Guislain.
Psychotische beelden. 6.11.2012, Heverlee, Sociale school, Vorming Banaba
GGZ.
Genezen met een ziekte? Humane zorg bij het lijden onder een psychiatrische
aandoening. 13.12.2012, Brugge, OLV Ziekenhuis.
Froidcoeur Stéphane
-
Langdurige psychiatrische problematiek en de Mobiele Teams. 28.3.2012, Leuven,
Tele-Onthaal, bijscholing vrijwilligers.
Garcet Bie
-
De patiënt ontmoeten op de afdeling: nog van deze tijd? Mededeling. 18.9.2012,
Antwerpen, VGG congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering.
Herbots Jo
-
-
Empirisch onderzoek naar het zelfconcept van psychiatrische patiënten met een
verstandelijke beperking. Poster. 19.9.2012, Antwerpen, VGG congres: Macht en
Kracht. Zorgrelaties in verandering.
Is categoriale diagnostiek relevant bij personen met een verstandelijke beperking
en comorbide psychiatrische aandoeningen? Poster. 19.9.2012, Antwerpen, VGG
congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering.
Janssens Christine
-
-
Personeelsvorming Lubumbashi: Gesprekstechnieken, inleiding
communicatietheorie, systeemtheoretische concepten. 16 tot 26.1.2012,
Lubumbashi, Guislain Ziekenhuis.
Reisverslag bezoek Guislain Ziekenhuis Lubumbashi. 1.3.2012, Bierbeek, UPC
Sint Kamillus.
Koevoets Matthias
- Geestelijke gezondheidszorg ontmoet gehandicaptenzorg. Het natuurlijke netwerk
rond de cliënt. 20.11.2012, Brussel, Studiedag FOD Volksgezondheid.
Ledoux Marc
-
10 Jaar Maldiney. Institutionele Psychotherapie. Seminariereeks. Academiejaar
2012, Bierbeek, UPC Sint Kamillus.
Lorent Guy
-
-
-
-
-
Beleving en dwang in de psychiatrie. 20.3.2012, Bierbeek, UPC Sint Kamillus.
Dwang de baas! Implementatie van een verbeterproject in het psychiatrisch
ziekenhuis. Werkwinkel. 19.9.2012, Antwerpen, VGG congres: Macht en Kracht.
Zorgrelaties in verandering.
Why adolescents are perfect candidates for adventure therapy: a developmental
neuropsychological insight in adolescence. 29.9.2012, Hruboskalsko, Tsjechië, 6th
International Adventure Therapy Conference.
Aanpak syndroom van Korsakov. 17.6.2012, Brussel, WZC Arcus.
De ziekte van Korsakoff. 19.6.2012, Dendermonde, Studiedag De Meander.
Atypische vormen van dementie. Asse, Vorming ECD Vlaanderen.
Communicatie bij dementerenden. 18.10.2012, Hasselt, PHL.
Hulpverlening bij NAH. 3.2.2012, Gent, PC Dr. Guislain.
Adventure therapie bij NAH. 30.3.2012, Melle, Vorming hippotherapie Pegasus.
Adventure therapie. Workshop. 7.3.2012, Genk, C-mine, NAH-beurs Limburg.
Werken met waarden bij NAH. Workshop. 27.4.2012, Blankenberge, Congres
Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen.
Leren omgaan met frustraties, apathie, demotivatie, onveilig gevoel, faalangst.
Doe-sessie. 5.5.2012, Leuven, Eerste ontmoetingsdag in Vlaanderen voor mensen
met dementie op jonge leeftijd en hun omgeving.
Moeilijk hanteerbaar gedrag bij dementie. 16.3.2012, Oostende, vzw. MSI.
Omgaan met chronische pathologie en Gesprekstechnieken bij chronisch zieken.
20.9.2012, Gent, Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen, Opleiding
Parkinsonverpleegkundige.
Gedrag bij personen met NAH. 7.6.2012, Pellenberg, Belgische vereniging voor
Revalidatie Verpleegkunde.
Impulscontrolestoornissen bij personen met NAH. 3.4.2012, Heverlee, SIG.
Omgaan met gedrag bij NAH. 7.12.2012, Leuven, UZ Gasthuisberg, Afdeling
neurologie.
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag bij dementerenden. 14.4.2012,
Antwerpen, Expertise Centra Dementie Vlaanderen.
Lybeer Dries
-
Artikel 107: een praktijkvoorbeeld van samenwerking in de GGZ. 9.10.2012, Gent,
Het Pand, Drugscongres Politeia.
Marquant Thomas
-
Het forensisch outreachteam van het UPC Sint Kamillus Bierbeek. Symposium.
19.9.2012, Antwerpen, VGG congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties in
verandering.
Nevelsteen Wim
- Persoonlijkheidsstoornissen. 4.10.2012, Gent, PC Dr. Guislain.
Nissen Dirk
-
Beter worden doe je thuis… In Leuven-Tervuren. Anderhalf jaar 107-project op
weg naar vermaatschappelijking van de zorg. Symposium. 19.9.2012, Antwerpen,
VGG congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering.
Piot Isabel
-
Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbeldiagnose (verstandelijke
beperking in combinatie met psychiatrische problemen.) Mededeling. 18.9.2012,
Antwerpen, VGG congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering.
Raymaekers Jan
-
Artikel 107: een praktijkvoorbeeld van samenwerking in de GGZ. 9.10.2012, Gent,
Het Pand, Drugscongres Politeia.
Reusens Rudy
-
De zorgvisie en het zorgtraject voor de doelgroep forensische psychiatrie in het
UPC Sint Kamillus Bierbeek. Symposium. 19.9.2012, Antwerpen, VGG congres:
Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering.
Roevens Els
- Langdurige psychiatrische problematiek en de Mobiele Teams. 29.3.2012, Leuven,
Tele-Onthaal, Bijscholing vrijwilligers.
Schepers Bart
- Meeting of Minds for Youth: Korsakov. 12.1.2012, Blankenberge, Lezing
Breinwijzer.
- Onderzoek anterograde amnesia. 24.4.2012, Gent, Innovatiedag Broeders van
Liefde.
- Aanpak syndroom van Korsakov. 17.6.2012, Brussel, WZC Arcus.
- De ziekte van Korsakoff. Studiedag. 19.6.2012, Dendermonde, De Meander.
-
-
-
Dwang de baas! Implementatie van een verbeterproject in het psychiatrisch
ziekenhuis. Werkwinkel. 19.9.2012, Antwerpen, VGG congres: Macht en Kracht.
Zorgrelaties in verandering.
Nee bedankt, alles gaat prima! Over hulpverlening bij Korsakoffpatiënten.
Mededeling. 18.9.2012, Antwerpen, VGG congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties
in verandering.
Zonar Studievoormiddag. VAPH. Panelgesprek. 8.11.2012, Bierbeek, UPC Sint
Kamillus.
Schuermans Karel
- Personeelsvorming Lubumbashi: Gesprekstechnieken, inleiding
communicatietheorie, systeemtheoretische concepten. 16-26.1.2012, Lubumbashi,
Guislain Ziekenhuis.
- Reisverslag bezoek Guislain Ziekenhuis Lubumbashi. Middagseminarie. 1.3.2012,
Bierbeek, UPC Sint Kamillus.
Van Damme Tom
- Psychopathie. 18.9.2012, Gent, PC Dr. Guislain.
Van Look Ria
- Empirisch onderzoek naar het zelfconcept van psychiatrische patiënten met een
verstandelijke beperking. Poster. 19.9.2012, Antwerpen, VGG congres: Macht en
Kracht. Zorgrelaties in verandering.
Van Roie Lien
- Onderhandelen en samenwerken met familieleden van cliënten in residentiële
setting. 11 en 18.10.2012, Bierbeek, UPC Sint Kamillus.
Vandevoort Sean
- Geestelijke gezondheidszorg ontmoet gehandicaptenzorg. Gevalstudie vanuit de
outreachteams. 20.11.2012, Brussel, Studiedag FOD Volksgezondheid.
Vanhee Lieve
- De patiënt ontmoeten op de afdeling: nog van deze tijd?Mededeling. 18.9.2012,
Antwerpen, 18.9.2012, Antwerpen, VGG congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties
in verandering.
- Genezen met een ziekte? Humane zorg bij het lijden onder een psychiatrische
aandoening. 13.12.2012, Brugge, O.L. Vrouwziekenhuis.
Verelst Rudy
- Forensische psychiatrie in het UPC Sint Kamillus Bierbeek, anno 2012 en nieuwe
uitdagingen. Symposium. 19.9.2012, Antwerpen, VGG congres: Macht en Kracht.
Zorgrelaties in verandering.
Vervoort Lies
- De patiënt ontmoeten op de afdeling: nog van deze tijd? Mededeling. 18.9.2012,
Antwerpen, VGG congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering.
Weyts Eddy
- Agressie bij personen met een verstandelijke handicap. 19.4.2012, Kortenberg,
Faculteit Psychologie & Pedagogische wetenschappen en Faculteit Geneeskunde.
- Geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke handicap en/of autisme.
Supervisie. 3 en 24.5.en 14.6.2012, Kortenberg, Faculteit Psychologie &
Pedagogische wetenschappen en Faculteit Geneeskunde.
- Diagnostiek bij personen met een verstandelijke handicap aan de hand van een
casus van het MPI. 5.6.2012, Oosterloo, MPI.
- Geestelijke gezondheid met mensen met een verstandelijke handicap en/of autisme:
nieuwe permanente vormingsmodule met getuigschrift. Symposium. 18.9.2012,
Antwerpen, VGG congres: Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering.
- Studiedag SEN. Leiden van rondetafels rond de thematiek normaal/abnormaal
gedrag. 11.10.2012, Antwerpen, Mental Health and Intellectual Disability
Vlaanderen Nederland.
- Diagnostiek bij mensen met een verstandelijke handicap en problemen op vlak van
geestelijke gezondheid. 8.11. en 6.12. 2012, Kortenberg, Faculteit Psychologie &
Pedagogische wetenschappen en Faculteit Geneeskunde.
- Geestelijke gezondheidszorg ontmoet gehandicaptenzorg. Lezing en rondetafels
rond het thema spanning tussen emancipatorisch werken en verantwoordelijkheid.
20.11.2012, Brussel, Studiedag FOD Volksgezondheid.
- Geestelijke gezondheidszorg bij personen met een verstandelijke handicap.
4.12.2012, Heverlee, Sociale school, Banaba GGZ.
Willems Leen
- De forensische werking in het UPC Sint Kamillus Bierbeek. Werkcollege.
19.10.2012, Leuven, KUL Instituut voor Criminologie.
3. INTERNE VORMINGEN in het UPC SINT KAMILLUS
Calmeyn Godelinde
- DORG vorming
- Omgaan met stress en agressie. Theorie.
Cockx Koen
- Basiscursus Psychiatrie voor niet psychiatrisch geschoolde medewerkers.
(Persoonlijkheidsstoornissen)
Cox Jan
- Basiscursus Psychiatrie voor niet psychiatrisch geschoolde medewerkers.
(Verslaving)
Croes Luc
- Wetgeving. Gedwongen opname. De bescherming van de persoon van de
geesteszieke.
- Wetgeving. Gedwongen opname. De bescherming van de goederen van de
geesteszieke.
De Cort Paul
- Middelengebruik.
De Deken Sven
- Omgaan met stress en agressie. Praktijk.
de Graaff Lies
- Ruglastpreventie.
Douillez Jan
- Omgaan met stress en agressie. Praktijk.
Du Laing Yvo
- Verpleegoefendagen
Garcet Bie
- Basiscursus Psychiatrie voor niet psychiatrisch geschoolde medewerkers. (De
psychische vermogens van de mens. Psychose/schizofrenie en
autismespectrumstoornis)
Grené Bram
- Basiscursus Psychiatrie voor niet psychiatrisch geschoolde medewerkers.
(Oorzaken van psychische stoornissen)
Jamaer An
- Basiscursus Psychiatrie voor niet psychiatrisch geschoolde medewerkers.
(Farmacotherapie)
Janssens Paul
- EHBO voor niet verpleegkundigen.
- Verpleegoefendagen.
Liessens Dirk
- Middelengebruik.
Lorent Guy
- DORG vorming.
- Verpleegoefendagen.
- Basiscursus Psychiatrie voor niet psychiatrisch geschoolde medewerkers.
(Dementie)
Malchair Dirk
- Omgaan met stress en agressie. Theorie.
Mast Karel
- Ruglastpreventie.
Poffé Lien
- Basiscursus Psychiatrie voor niet psychiatrisch geschoolde medewerkers.
(Behandeling van psychische stoornissen)
Rochette Kristien
- Basiscursus Psychiatrie voor niet psychiatrisch geschoolde medewerkers.
(Angststoornissen)
Schepers Bart
- DORG vorming.
- Middelengebruik.
- Basiscursus Psychiatrie voor niet psychiatrisch geschoolde medewerkers. (Het
delirium)
Sodermans Herman
- Ruglastpreventie.
- Verpleegoefendagen.
Somers Nele
- DORG vorming.
Van Damme Tom
- Basiscursus psychiatrie voor niet psychiatrisch geschoolde medewerkers.
(Stemmingsstoornissen)
Vanderwaeren Johan
- Omgaan met stress en agressie. Theorie.
Wallens Roel
- Omgaan met stress en agressie. Praktijk.
Download