Sulforafaan uit broccoli beschermt tegen astma

advertisement
NIEUWS & WETENSCHAP
Redactie
Het is helemaal niet zo’n
gekke
gedachtensprong
om
uitgaande van de leverbeschermende werking, een verband
te leggen met een mogelijke
rol van silybum bij artrose.
Een belangrijk werkingsmechanisme van silymarine in de lever
is namelijk het verhinderen
Leverkruid Silybum marianum
ook in te zetten bij artrose
Sulforafaan uit broccoli
beschermt tegen astma
Silybum marianum (mariadistel) heeft inmiddels een alom bekende reputatie als leverkruid.
De belangrijkste inhoudsstoffen, een groep flavonolignanen, worden in geïsoleerde vorm
onder de benaming silymarine ingezet bij tal van leverbeschadigingen, bijvoorbeeld door
alcoholisme, toxische belasting of hepatitis. De belangrijkste component van silymarine,
silibinine (of een derivaat daarvan) wordt in de reguliere geneeskunde gebruikt bij vergiftiging
door amanieten, zoals de groene knolamaniet en de vliegenzwam. Door een recente studie
van wetenschappers van de Universiteit van Bagdad blijkt een hele nieuwe toepassing. Zij
ontdekten dat Silybum marianum extract ook heel goed is in te zetten bij artrose.
Oxidatieve stress is een belangrijke factor bij astma en is waarschijnlijk het belangrijkste
mechanisme waarlangs stoffen als ozon en pollen hun effecten bewerkstelligen. De
aanwezigheid van pollen of vervuiling in de lucht leidt tot het ontstaan van reactieve
zuurstofdeeltjes (vrije radicalen) in de cellen van de luchtwegen.
van de werking van het enzym
Op genniveau leidt luchtvervuiling tot activatie van een zogenaamd “Antioxidant Responsive Element” (ARE).
ARE zet vervolgens de genen aan die nodig zijn voor het bestrijden van oxidatieve stress. Op deze wijze
wordt onder meer het fase-2-enzymsysteem geactiveerd, een set enzymen die het lichaam gebruikt voor
het omzetten van lichaamsvreemde stoffen in een minder toxische vorm die gemakkelijk uitgescheiden kan
lipoxygenase, dat schadelijke
In een vergelijkend onderzoek onder 220 patiënten met knie-artrose werd Silybum marianum extract (300 mg
worden. Inductie van fase-2-enzymen bevordert ook het wegvangen van oxidanten en belemmert de vorming
leukotriënen kan produceren
silymarine) vergeleken met twee NSAID’s: piroxicam (20 mg per dag) en meloxicam (15 mg per dag) of een
ervan, met uiteindelijk een sterk antioxidatief effect. Bij mensen waarbij het fase-2-enzymsysteem geremd
uit meervoudig onverzadigde
combinatie hiervan. Bij aanvang en na acht weken behandeling werden de niveaus bepaald van de cytokinen
is, blijkt dit mechanisme minder goed te functioneren. Mogelijk dat hierdoor ook de fysiologische reactie
vetzuren. Daarbij bezit silyma-
interleukine-1-alfa, interleukine-8 en de complement proteïnen-C3 en -C4. Interleukine-1-alfa en interleukine-8
op luchtvervuiling een overgevoeligheidsreactie wordt en aanleiding kan zijn voor aandoeningen als astma,
rine krachtige antioxidatieve
zijn pro-inflammatoire boodschapperstoffen voor de cel. De complementeiwitten C3 en C4 zijn immuno­
allergische rinitis en COPD.
eigenschappen en remt het de
proteïnen die waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij gewrichtsontstekingen. Silybum was het best in staat
productie van Nuclear Factor-
om de pro-inflammatoire cytokinen en verhoogde complementeiwitten te verminderen ten opzichte van het
Sulforafaan, een belangrijke inhoudstof uit broccoli (Brassica
kappa B, waardoor minder pro-
begin van de studie, hetzij alleen, hetzij in combinatie met de NSAID’s. <<
italica) is een krachtige stimulator van dat fase-2-enzymsysteem.
inflammatoire stoffen worden
geproduceerd.
Met name de zaden en de jonge kiemen van broccoli zijn rijk
Hussain SA, Jassim NA, Numan IT, et al. Anti-inflammatory activity of silymarin in patients with knee osteoarthritis.
aan sulforafaanglucosinolaten (glucorafaninen) welke tijdens het
A comparative study with piroxicam and meloxicam. Saudi Med J. 2009;30(1):98-103. PMID 19139781.
kiemproces en door de darmflora worden omgezet in sulforafaan. Ook sulforafaan zet, via activatie van nrf2 (nuclear respiratory factor 2) en ARE, de mechanismen in gang die oxidatieve
Catechinen uit groene thee bevorderen gewichtsafname
stress moeten verminderen. Om deze reden kregen 65 proefpersonen gedurende drie dagen verschillende doses broccolikiemen
of alfalfa. Alfalfa (gespruite luzerne) is geen lid van de kruis-
Catechinen, een subklasse van de flavonoïden, zijn krachtige antioxidanten en antibacteriële stoffen. Groene thee is één
van de rijkste natuurlijk bronnen van catechinen, met name van epigallocatechinegallaat (EGCG) dat momenteel sterk in de
wetenschappelijke belangstelling staat vanwege de werking op onder meer cardiovasculaire aandoeningen en de ziekte van
Alzheimer. In chocolade, zwarte thee, druiven en wijn worden kleinere hoeveelheden catechinen aangetroffen. Zwarte thee
wordt gefermenteerd voor het stomen en drogen, waardoor de flavonoïden helemaal verloren gaan.
bloemigenfamilie en bevat daarom geen sulforafaan of andere
glucosinolaten. Voor en na de studie werden cellen verkregen via
neusspoelingen gedaan bij de proefpersonen.
Bij doseringen van 100 gram gekiemde broccoli en meer bleek
(in vergelijking met alfalfa) een duidelijke en dosisafhankelijke
Catechinen blijken ook het afslanken door lichaamsbeweging te kunnen
werd hen gevraagd om tijdens de testperiode 180 minuten per week met
inductie van fase-2-enzymen op te treden. 200 gram broccoli-
ondersteunen. Ruim honderd mensen die overgewicht hadden (BMI
gematigde intensiteit te bewegen. Meer dan drie keer per week gebeurde
kiemen leidde zelfs tot een verdubbeling en soms wel tot een
van gemiddeld 32) dronken twaalf weken lang dagelijks ofwel een halve
dat onder supervisie. Aan het einde van de onderzoeksperiode bleek de
verdrievoudiging van de concentraties van sommige fase-2-
liter drank met 625 mg catechinen uit groene thee ofwel een drank
groep die de drank met de catechinen uit groene thee had gekregen een
enzymen. <<
zonder catechinen. De proefpersonen aten allemaal een identiek ontbijt
groter gewichtsverlies te hebben dan de controlegroep. Ook de afname
en diner en werden geïnstrueerd om hun calorie- en vetinname verder
van totaal abdominaal vet, subcutaan abdominaal vet en nuchtere
te beperken, zodat hun totale voedselinname vergelijkbaar was. Ook
serum triglyceriden was groter in de ‘catechinengroep'. <<
Riedl MA, Saxon A, Diaz-Sanchez D.
4
Redactie
Oral
Redactie
Naast broccoli zijn ook andere koolsoorten (o.a. spruitjes, bloemkool) rijk aan glucosinolaten. Het is in het
antioxidant enzymes in the human upper
Mak KC, Reeves MS, Farmer M, et al.
De hoeveelheid catechinen in een kop groene thee kan variëren en is onder meer afhankelijk van de hoeveel-
algemeen heilzaam voor patiënten die lijden aan COPD en andere chronische allergische aandoeningen
airway. Clin Immunol. 2009;130(3):244-51.
Green Tea Catechin Consumption Enhan-
heid groene thee en de tijd die de thee heeft staan trekken. In een gemiddelde kop groene thee zitten onge-
van de luchtwegen om vooral veel koolsoorten te eten, specifiek broccoli(kiemen). Een therapeutische dose-
PMID: 19028145. DOI-Link: http://dx.doi.
ces Exercise-Induced Abdominal Fat Loss
veer 50-100 mg catechinen, maar in sterke thee van hoge kwaliteit kan dit oplopen tot zo’n 150 mg. Groene
ring is circa 100 gram broccolikiemen per dag of een equivalent van een andere koolsoort. Voor veel mensen
org/10.1016/j.clim.2008.10.007
in Overweight and Obese Adults. J. Nutr.
thee capsules kunnen aanzienlijk hogere gehalten bevatten, aangezien er gestandaardiseerd kan worden op
is dit dagelijks niet haalbaar en biedt aanvulling van de voeding met een gestandaardiseerd broccoli-extract
December 11, 2008.
catechinen.
uitkomst.
Van Nature nr. 13 - 2009
sulforaphane
increases
Phase
Van Nature nr. 13 - 2009
II
5
Download