Opdracht 1 (klas): Tekst lezen

advertisement
week 7 – 11 februari 2013 – opdrachten Blokles AA
De Trampoline
De Haar 200, Leidschendam
Vooraf
Luister en lees mee.
aard-be-ving-en
aardbevingen
Gro-ning-en
Groningen
rom-me-lend
rommelend
sinds-dien
sindsdien
on-der-zoe-kers
onder-zoekers
onderzoekers
hon-der-den
honderd-en
honderden
les is een blokles.
Je voorspelt waar de tekst over gaat.
Je maakt vragen over moeilijke woorden.
Je maakt vragen over de tekst.
Je maakt vragen over verwijswoorden.
Je maakt vragen over schema’s.
• Je maakt vragen over het belangrijkste.
Deze
•
•
•
•
•
Wat denk jij? Waar gaat de tekst over?
1. Kijk naar de tekst: Lees de titel en de kopjes. Kijk naar de plaatjes.
Waar gaat de tekst over, denk je?
2. Wat weet je daar al van?
Begrijp je de tekst?
Lees de tekst met het stappenplan. Geef antwoord op de vragen.
1. Lees regel 6.
Daar staat: Het boren naar gas veroorzaakt de aardbevingen.
Wat betekent veroorzaken?
A. ervoor zorgen dat er iets gebeurt
B. ervoor zorgen dat iets niet erg wordt
C. ervoor zorgen dat iets leuk wordt
pagina 1 van pagina
4
1 van 4
week 7 – 11 februari 2013 – opdrachten Blokles AA
De Trampoline
De Haar 200, Leidschendam
2. Lees het tweede stukje van de tekst. Onder het kopje Boren naar gas.
Wat is de beste samenvatting?
A. Het boren naar gas diep in de grond veroorzaakt bevingen. Gas wordt in
Nederland voor veel dingen gebruikt.
B. In Nederland zit gas in de grond. Vooral in het noorden van Nederland.
C. Ruim 50 jaar geleden vond men voor het eerst gas in Nederland. Dat gas
wordt gebruikt om huizen mee te verwarmen.
3. Lees regel 13.
Daar staat: Het wordt diep uit de grond gehaald.
Wat wordt diep uit de grond gehaald?
A. de aardbeving
B. het gas
C. het huis
4. Lees regel 22.
Daar staat: En dat ze zwaarder zullen zijn.
Wie of wat zullen zwaarder zijn?
A. de aardbevingen
B. de onderzoekers
C. de schade
5. Lees regel 29.
Daar staat: Er is overal veel schade aan de huizen.
Wat is de schade?
A. de muren van de huizen in Groningen
B. de dingen die kapot gegaan zijn
C. het bedrijf dat naar gas boort
pagina 2 van pagina
4
2 van 4
week 7 – 11 februari 2013 – opdrachten Blokles AA
De Trampoline
De Haar 200, Leidschendam
6. Lees het vierde stukje van de tekst. Onder het kopje Schade door de
aardbevingen.
Wat is de beste samenvatting?
A. Mensen in Groningen schrokken van de aardbevingen. En ze werden er
wakker van.
B. Veel mensen hebben schade aan hun huis door de bevingen. Ze melden dat
bij de NAM.
C. Veel mensen willen dat de NAM stopt met boren. Maar zover is het nog niet.
7. Waarom willen mensen dat de NAM stopt met boren naar gas?
A. Omdat er aardbevingen ontstaan
B. Omdat er meer dan genoeg gas is
C. Omdat gas heel erg gevaarlijk is
8. Er gebeuren verschillende dingen in de tekst. Wat is de goede volgorde? Kies A,
B of C.
A. aardbevingen – boren naar gas – schade aan huizen
B. boren naar gas – aardbevingen – schade aan huizen
C. schade aan huizen – aardbevingen – boren naar gas
Vragen over een schema
Kijk naar het schema. Een paar antwoorden zijn niet ingevuld. Daar ga je vragen
over maken. Die vragen staan op de volgende bladzijde.
1. Waar zijn de laatste dagen
aardbevingen geweest?
2. Wanneer werd voor het eerst gas in
Nederland gevonden?
3. Waarom zijn er in Groningen soms
aardbevingen?
4. Wie denken dat er in de toekomst
vaker aardbevingen zullen voorkomen?
5. Waar melden mensen dat ze schade
hebben aan hun huis?
In het noorden van Nederland.
1. …………………………………………………………...
Doordat er naar gas geboord wordt.
Onderzoekers.
2. …………………………………………………………...
pagina 3 van pagina
4
3 van 4
week 7 – 11 februari 2013 – opdrachten Blokles AA
De Trampoline
De Haar 200, Leidschendam
1. Kijk in het schema op de vorige bladzijde. Welk antwoord kun je bij 1. invullen?
A. Maandagochtend vroeg.
B. Ruim 50 jaar geleden.
C. 40 jaar geleden al.
2. Kijk in het schema op de vorige bladzijde. Welk antwoord kun je bij 2. invullen?
A. Bij de burgemeester van Groningen.
B. Bij het bedrijf dat naar gas boort.
C. In het noorden van Nederland.
Een huis voor en na een aardbeving
Veel huizen in Groningen zijn beschadigd na de aardbevingen. Teken hieronder
twee keer hetzelfde huis. Een keer zoals het eruitziet voor een aardbeving en een
keer zoals het eruitziet na een aardbeving.
voor een aardbeving
na een aardbeving
pagina 4 van pagina
4
4 van 4
Download