PowerPoint-presentatie

advertisement
Het BSc Honours Programme
 30 credits extra tijdens je bachelor
 Onderzoeksproject met studenten
uit andere opleidingen
 Verdieping binnen je eigen
opleiding
 Leiderschapstraject
 Persoonlijke ontwikkeling
 Masterclasses, excursies, .......
Voor gemotiveerde studenten die meer willen en kunnen
BSc 1
Texelweek 2 credits
Oriëntatievak 3 credits
Kennis
making
BSc 2
BSc 3
Honours Investigation Project 9 credits
Honours Activities 1 credit
verbreding
Tutoring 1 credit
Leadership Track 2 credits
Persoonlijke
ontwikkeling
4 Honours Cards 8 credits
Extra Assignment BSc Thesis 4 credits
verdieping
Het Oriëntatievak
 Periode 5: 7 x dinsdagavond gezamenlijke bijeenkomst
 The Colombian Exchange, Connections with Today.
 Dialogues, Dilemmas and Discussions
Kick-off BSc Honours [email protected]
 28 augustus t/m 1 september 2017
 Kennismaking met elkaar en met de coaches
 Start met persoonlijke ontwikkeling
 Start met het Honours Investigation Project
Honours Investigation Project
 Twee jaar lang zelf onderzoek doen
 Vanuit breed thema bedenk je zelf samen met je groep
een vraag waar je aan wilt werken
 Met 5 medestudenten van verschillende opleidingen
 Onder begeleiding van een coach
 Zelf activiteiten organiseren als excursies
HONOURS INVESTIGATION PROJECT
Honours Investigation Project





Nieuwe energiewinning
Zero waste
Terugdringen van ziektes
Eten verbouwen op Mars
Nieuwe levensmiddelen zoals
kweekvlees en insecten
The meat roof





Lokale voedselvoorziening
Bouwen met de natuur
Gevolgen klimaatverandering
Nanotechnologie en voeding
De stad als ecosysteem
Verdieping binnen je academische veld
Reflectie ethische aspecten
van academisch onderzoek
Wetenschappelijke
publicaties
Onderwerp BSc thesis in
een ander perspectief
plaatsen
Review van een boek dat
gerelateerd is aan het
thesis onderzoek
Veldwerk uitvoeren, dataverzameling/analyse
Persoonlijke ontwikkeling
Leadership track
Persoonlijke ontwikkeling
 Persoonlijke tutor
 Wat wil je leren?
 Wat zijn je ambities,
passies & mogelijkheden?
Honours Activiteiten
 Bijeenkomsten met studenten én docenten
 Masterclasses of specifieke activiteiten
 Zelf organiseren!
 Het mag en moet ook leuk zijn en blijven!
Ben jij een Honours Student?
Een Honours Student
 is gemotiveerd om iets extra’s te doen
 studie gaat gemakkelijk af
 kijkt graag over de grens van eigen studie
 wil meer diepgang binnen eigen studie
 staat open voor ideeën van anderen
 vindt het leuk om in een team te werken
 interesseert zich voor actuele vraagstukken
Hoe kan ik solliciteren?
 Solliciteren voor Honours Programme
= solliciteren voor oriëntatievak
 CV, motivatiebrief, cijferlijst middelbare school
 Informatie op website honours
 Deadline 19 februari 2016
 19 – 28 februari: selectie voor oriëntatievak
 21 maart t/m 2 mei: oriëntatievak (dinsdagavond)
 15 mei – 1 juni: selectie vervolg Honours Programme
Download