Gebruik van tilliften - Belfius Verzekeringen

advertisement
4
Gebruik van tilliften
“Welk excuus heb ik om geen tillift te gebruiken ?”.
SITUATIE
Er zijn door onze instelling zware inspanningen en investering gedaan
om te beschikken over goede werk- en hulpmiddelen zoals bv. Tilliften.
Maar even vaak worden ze niet gebruikt, staan ze verscholen in een
hoekje, doen ze geen dienst meer en dat om de meest uiteenlopende
redenen. We hebben allemaal vaak een excuus om ze niet te gebruiken :
O Het is veel te omslachtig om die tilbanden aan te leggen
O Als ik geen tillift gebruik gaat dat veel sneller
O De tillift is al bezet voor een andere patiënt
O Ik weet niet goed hoe dat allemaal werkt
O Het is lastig om zo een tillift voort te duwen
O Mijn cliënt wil niet in een tillift geplaatst worden, hij heeft pijn
O Ik kan zonder hulp die tilbanden niet aanleggen
O Onze tillift staat momenteel op een andere afdeling ….
Excuses genoeg om geen tilliften te gebruiken. En toch is het echt noodzakelijk ze in bepaalde situaties in te
schakelen. Het niet gebruiken ervan is meestal het gevolg van :
•  Onkunde, we weten niet hoe het moet;
•  Gebrek aan scholing en opleiding;
•  Te weinig kennis van het materiaal en het gebruik ervan.
Welke soorten liften zijn er?
Actieve tilliften
Bij actief tillen is de cliënt in staat enige medewerking te verlenen; hij kan
minimaal op één been een beetje steunen. Zo kunnen ook de mogelijkheden van de
cliënt zelf zo goed mogelijk benut blijven. Actieve tilliften helpen de cliënt tot
stand door middel van een band achter de rug. Hij kan zich vasthouden met één of
beide handen; hij begrijpt wat er gebeurt en wat hij moet doen
Passieve tilliften
Bij passief tillen hoeft de cliënt op geen enkele wijze medewerking te verlenen. De
transfer wordt helemaal door de tillift uitgevoerd. Passieve liften werken met
tilbanden of slings, waardoor de volledig immobiele cliënt comfortabel en veilig
verplaatst kan worden.
Bij een plafondlift glijdt er een cassette met daarin de motor van het tilsysteem in
een rail. Deze rail is aan het plafond vastgemaakt. De cliënt hangt in de tilmat die
via een juk aan de cassette is bevestigd. Je kunt zo heel makkelijk manoeuvreren:
je duwt de cliënt zonder veel inspanning boven de gewenste plaats.
Plafondrails
4
ENKELE GEVAARLIJKE SITUATIES
• 
• 
Een Overbelastingsletsels (rug, schouders, gewrichten,….)
Vallen en struikelen
OPLOSSINGEN EN PREVENTIEMAATREGELEN
• 
Ga na wanneer een tillift echt nodig is, gebruik onderstaand schema
VRAGEN - TOOLBOXMEETING
1.  Laat ons met behulp van bovenstaand schema eens kijken voor een aantal van onze cliënten welke
keuze we zouden maken.
2.  Welke moeilijkheden ondervind u bij het gebruik van tilliften? Geef een paar concrete voorbeelden.
3.  Zijn er ook risico’s verbonden bij het gebruik van tilliften? Wat kan er fout gaan ? Hoe vermijden
we dat?
4.  Hoe kunnen we de juiste maat van een tilband bepalen? Welke moet ik gebruiken?
5.  Welke weerstanden bestaan er bij cliënten inzake het gebruik van tilliften?
6.  Hoe leg je aan de cliënt uit dat je bij hem een tillift wil gebruiken? Goede communicatie is immers
belangrijk.
Download