SCHATTEN UIT DEPOT - Indonesische bronzen

advertisement
PERSBERICHT | 4 juli 2016
SCHATTEN UIT DEPOT - Indonesische bronzen
Museum Volkenkunde, Leiden
16 juli 2016 t/m 30 juni 2019
Voor de eerste keer toont Museum Volkenkunde een bijzondere verzameling voorwerpen die
normaal in het depot verblijven: de Indonesische bronzen. Meer dan 200 zijn er opgesteld. Op
het eerste gezicht weinig opvallend wellicht, maar bijzonder vanwege de omvang van de
collectie, hun ouderdom en betekenis.
De bronzen beelden bieden een schat aan informatie over de geschiedenis van Indonesië. Niet alleen
over artistieke ontwikkelingen maar ook over rituele betekenissen, materiaalgebruik, handelsrelaties,
economische ontwikkelingen en het koloniale verleden. Het gaat om kleine beeldjes van hindoe en
boeddhistische goden en rituele voorwerpen. De meeste zijn op Java gevonden maar komen daar
oorspronkelijk niet vandaan. Niet zo gek gezien het feit dat Java altijd arm geweest is aan metalen.
De beeldjes zijn eeuwenoud: ze zijn gemaakt tussen de 8e en 15e eeuw. In die periode was Java een
centrum van hindoeïsme en boeddhisme. Vanaf de vijfde eeuw had de Indiase cultuur een grote
aantrekkingskracht op delen van Indonesië. Lokale vorsten gingen het Sanskriet, de Indiase elitetaal,
gebruiken en stichtten hindoeïstische en boeddhistische koninkrijken. Op Java ontstond tussen de
zevende en vijftiende eeuw een bloeiende cultuur die grootse monumenten naliet, zoals de
boeddhistische Borobudur en de hindoetempel van Prambanan. Culturele verbinding en uitwisseling
van kennis en handelscontacten waren in dit gebied lang geleden al aan de orde van de dag.
Hoe en waarom dit proces van cultuuruitwisseling met India op gang kwam, is nog niet helemaal
duidelijk. De Indonesische bronzen uit ons depot kunnen hier een nieuw licht op werpen.
Kunsthistorisch onderzoek laat zien dat sommige beeldjes erg lijken op Indiase beeldjes en
waarschijnlijk uit India komen. Er is ook een spiegel die uit China moet zijn gekomen. Door recent
onderzoek naar scheepswrakken in de Javazee weten we dat metaalstaven werden geïmporteerd.
Technisch onderzoek naar het metaal van de bronzen zou helpen om het plaatje van de contacten
tussen Indonesië en de buitenwereld completer te krijgen.
Museum Volkenkunde, Steenstraat 1, Leiden, t 088 0042800, www.volkenkunde.nl, [email protected]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie: meer informatie en persfoto’s zijn verkrijgbaar bij de afdeling PR van het museum:
[email protected]
Download