Project: Daar is de lente, daar is de zon

advertisement
Project: Daar is de lente, daar is de zon!
Jaar/groep: OV1/groep 10 en 11
Geplande timing (wanneer, hoelang)
Gerealiseerde timing (wanneer, hoelang)
Geloofswoorden: Zon, licht, warmte, nieuw leven, voelen, genieten, zorgen voor
Beginsituatie:
Waarom dit project voor die groep?
Vaardigheden:
Waaraan wil ik werken? Wat wil ik
bijbrengen?
Ingrediënten en activiteiten:
Hoe en waarmee wil ik het doen?
*lln. zeggen lentekriebels te hebben als de
zon weer echt begint te schijnen.
*lln. zingen spontaan over de lente en de
zon.
*Na die koude, lange winter heeft iedereen
wel nood aan die eerste zonnestralen
*genieten en dankbaar zijn om die
wondere, mooie natuur om ons heen
*zorgzaam met de natuur omgaan.
*weten dat de lente begint op 21 maart.
*opsommen waaraan ze denken bij het woord
“zon”
*weten dat de dagen langer worden = langer en
meer zon! (de zon geeft meer warmte)
*weten dat de zon een ster is die licht en warmte
geeft.
*van de zon genieten op het strand aan zee
*je gevoelens uiten op een warme zomerdag en
die proberen om te zetten door het kleuren van
een mandala.
*dankbaar zijn voor de zon als een deel van
Gods’ schepping.
*lied: daar is de lente, …
*woordenspin
*werkblad (zie bijlage
*een strandwandeling bij zonnig weer
*mandala: zon
*het scheppingsverhaal met inkleurplaten
*vertellen (verhaal zie bijlage)
*navertellen a.d.h.v. prenten
*inkleurplaat zon, maan en sterren kleuren
*weten waarom de zon zo nodig is: de zon zorgt *collage rond het belang van de zon
voor het opnieuw wakker komen van de natuur
na de winter. Warmte en licht zorgen voor
groeien, leven …
*leren iets doen voor een ander.
*aandacht hebben voor anderen en hun
noden.
*een zonnetje zijn voor de mensen rondom
jou.
*ook ik kan “een zonnetje” zijn!
*opsommen van wie jij warmte krijgt en
waarom.
*opsommen aan wie jij warmte kunt geven en
waarom.
*zonnetjes uitdelen aan mensen voor wie jij een
zonnetje wilt zijn en noteren hoe je dat wil
doen)
*lied: You are my sunshine
*werkblad
*crea: zonnetjes maken (zelf tekenen of een zon
inkleuren en uitknippen)
*lln. zien Jezus als iemand die alleen maar *ook Jezus was een zonnetje voor de mensen.
goeds doet.
*beluisteren
*nalezen a.d.h.v. het stripverhaal
*dramatiseren van het verhaal
*herkennen wie hier “zonnetje” is en op
welke manier!
*bijbelverhaal: De barmhartige samaritaan
(De kijkbijbel p.226- 237)
(Het evangelie voor kinderen: een stripverhaal
p. 44 – 47; zie bijlage)
*leren neen zeggen tegen slechte dingen.
*je niet laten meeslepen door anderen.
*werkblad
*opsommen hoe we ons kunnen beschermen
tegen de zon.
*woorden zoeken met zon door tekeningen te
verbinden.
*opsommen waartegen wij neen moeten leren
zeggen. Ik zeg neen tegen ….
*werkblad
meer info: Heidi Notredame BuSo De Rozenkrans
[email protected]
Ik ben een zonnetje voor jou!
Ik bescherm mij tegen de zon!
Maak woorden met zon die mij beschermen tegen de warme zon. Schrijf het woord onder de
tekening.
Ken jij nog andere woorden? Schrijf ze hier.
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Waartegen wil jij jezelf beschermen? Probeer het te tekenen.
Ik ben een ster.
Ik geef licht en warmte.
Ik ben...
De zon
Beeld je eens in dat ik niet besta. Wat dan?
Schrijf het op.
Daar is de lente, daar is de zon.
Waaraan doet de zon jou denken?
Schrijf de woorden op de stralen.
Kleur de stralende zon!
Niet alleen de zon geeft warmte.
Waarvan krijg jij het ook warm?
Schrijf enkele woorden op.
geeft me warmte.
geeft me warmte.
f"\
,•
•"•
geeft me warmte.
Welke van de drie geeft jou de meeste warmte? Teken
het!
Download