OPU (Ovum Pick Up) en ICSI - Kliniek Voortplanting en Verloskunde

advertisement
OPU (Ovum Pick Up) en ICSI (Intra-Cytoplasmatische Sperma-Injectie) bij het paard
DE PROCEDURE VAN EICEL TOT VEULEN
De weg van eicel naar veulen bestaat uit een aantal kritische stappen:
In eerste instantie worden onrijpe eicellen verzameld van de donormerrie. Dit kan met behulp van ovum pick up
(OPU), beter bekend als het ‘prikken’ van de merrie. Bij OPU wordt er door middel van een punctie doorheen de
vaginawand getracht eicellen te verzamelen uit verschillende aanwezige follikels op de eierstokken van de merrie.
In een tweede stap moeten de onrijpe eicellen één dag rijpen in de broedstoof. Enkel rijpe eicellen kunnen bevrucht
worden. Bij de meeste diersoorten gebeurt deze bevruchting door conventionele in vitro fertilisatie (IVF), maar deze
techniek werkt niet bij het paard.
Daarom dient de bevruchting te gebeuren via de zogenaamde intra-cytoplasmatische sperma-injectie (ICSI). Hierbij
wordt er met behulp van een micromanipulatie-microscoop één enkele spermacel binnengebracht in één enkele
eicel. De bevruchte eicellen zullen nu delen; deze deling wordt twee dagen na ICSI beoordeeld.
Vervolgens moeten de embryo’s nog een week verder gekweekt worden in het labo vooraleer er een blastocyst kan
ontwikkelen die overgeplant kan worden in een draagmerrie.
WAT ZIJN DE GEMIDDELDE RESULTATEN VAN OPU EN ICSI?
Bij elke stap treedt er verlies op. In het gunstigste geval zal uit 15-20 aanwezige follikels op de eierstokken
uiteindelijk één embryo verder ontwikkelen en overgezet kunnen worden in de draagmerrie. De efficiëntie van de
klassieke embryospoelingen is daarom nog altijd aanzienlijk hoger dan die van OPU gevolgd door ICSI.
WAAROM IS ICSI DAN TOCH INTERESSANT VOOR DE PAARDENFOKKERIJ?
ICSI kan een oplossing bieden voor merries die lijden aan vruchtbaarheidsproblemen waardoor uitspoelen en
overplanten van een embryo niet (meer) mogelijk is. De voorwaarde is wel dat de eicel nog steeds van goede
kwaliteit is. Deze daalt bij toenemende ouderdom alsook bij (chronisch) zieke dieren. Daarenboven daalt de
voorraad eicellen bij oude(re) merries. Het voordeel van OPU is dat dit weinig invasief is en meerdere keren kan
worden toegepast bij uw merrie. ICSI brengt ook redding wanneer de hengst lijdt aan een gedaalde vruchtbaarheid
gezien er slechts een minimale hoeveelheid sperma nodig is om te bevruchten. Voor ICSI kan gebruik gemaakt
worden van waardevol zeldzaam sperma, dat in conventionele fokprogramma´s niet tot drachten leidt. De
combinatie van een jonge, fertiele merrie bevrucht met duur en zeldzaam sperma kan zo een uniek fokproduct
geven dat de kostelijke en tijdrovende procedure rendabel maakt. Ook bij plotse sterfte is er een mogelijkheid om de
eierstokken te recupereren en op deze manier alsnog een nakomeling te krijgen van uw kostbare merrie. Kortom,
OPU in combinatie met ICSI, gevolgd door embryotransplantatie kan zeker in specifieke gevallen een oplossing
bieden voor infertiliteit van uw merrie of hengst. Belangrijk blijft hierbij dat de merrie wordt aangeboden in een
daarvoor gespecialiseerde instelling.
PRAKTISCHE INFORMATIE OVER OPU-ICSI AAN DE UNIVERSITEIT GENT
Wat te doen indien uw merrie plots overlijdt en u ICSI wenst?
Bij plots overlijden van uw merrie is snel handelen cruciaal. Uw dierenarts neemt zo snel mogelijk contact op met de
Kliniek Voortplanting Paard (t09/264.75.66). De eierstokken dienen binnen de 6 uur na overlijden in het labo te zijn.
In geval van euthanasie wordt het paard bij voorkeur eerst in slaap gedaan, vervolgens worden de eierstokken
verwijderd en pas daarna wordt de merrie geëuthanaseerd. Het transport van de eierstokken gebeurt in
fysiologische zoutoplossing bij kamertemperatuur.
Wat te doen indien u OPU/ICSI van uw merrie wenst?




Voor optimale resultaten wordt bij voorkeur OPU gestart met een merrie die vele kleine follikels (≥15) heeft.
U kan hiervoor uw merrie laten scannen door uw dierenarts of in de Kliniek Voortplanting Paard.
U kan ook OPU laten doen in een ander gespecialiseerd centrum en de onrijpe eicellen in speciaal medium
opsturen naar de Kliniek Voortplanting Paard.
De bevruchting gebeurt de dag na de eicelcollectie. U dient daarom sperma te voorzien ten laatste 12 uur na
het aanbieden van uw merrie/eicellen. Dit mag ingevroren sperma zijn (1 rietje) of vers sperma.
U wordt op de hoogte gehouden van het aantal rijpe eicellen (de dag na OPU) en het aantal gedeelde
eicellen (3-4 dagen na OPU) die zich ontwikkelen. Indien een transplanteerbaar embryo ontwikkelt, wordt dit
overgeplant naar een draagmerrie op dezelfde manier als een klassiek gespoeld embryo. U dient zelf een
draagmerrie te reserveren in een embryotransfercentrum.
Prijzen exclusief BTW
Naast standaardkosten voor stalgeld (12€ per dag) en eventuele medicatie, moet u rekenen op 250 € per OPUsessie, 500 € voor ICSI en 250 € per transplanteerbaar embryo.
Contactgegevens
Kliniek Voortplanting Paard, Universiteit Gent, telefoon: 09/264.75.66, Email: [email protected]
Contactpersonen: Katrien Smits, Cyriel Ververs, Kim Roels, Jan Govaere
Een info-avond volgt in de nazomer en wordt aangekondigd via de website: http://www.kliniek.ugent.be/v1/paard/
Download