Contract voor verkoop sperma van de hengst COPIN VAN DE BROY

advertisement
Contract voor verkoop sperma van de hengst COPIN VAN DE BROY
Dekseizoen 2012
Naam en adres fokker:!
.................................................................................................
!
.................................................................................................
!
!
!
!
!
!
!
.................................................................................................
Naam en levensnr. merrie:!.................................................................................................
Origine merrie:!
!
Hoeveelheid levering:!
!
!
!
!
.................................................................................................
15 rietjes (voldoende voor 3 inseminatierondes)
prijs: €1200,00 excl. BTW
Algemene voorwaarden:
De factuur hierbij moet voldaan worden vooraleer het sperma wordt verzonden. Het
leveringsadres is het volgende: ..........................................................................................
De verzendingskosten zijn voor rekening van de fokker en worden apart gefactureerd.
Het geleverde sperma mag enkel gebruikt worden voor de merrie zoals hierboven
vermeld. Het sperma is ruimschoots voldoende voor drie inseminatierondes. Indien uw
merrie niet drachtig is na drie inseminaties, kan u vijf extra rietjes bestellen voor de prijs
van €400,00 (excl. BTW). Indien uw merrie na de eerste of tweede inseminatieronde
drachtig is, heeft u de mogelijkheid het resterende sperma te gebruiken voor een andere
merrie. Indien de tweede merrie drachtig is, dient u voor de tweede dekking €1200,00
(excl. BTW) te betalen. De rietjes die niet gebruikt werden tijdens dekseizoen 2012,
moeten teruggezonden worden naar de Hengstenhouder voor 01/10/2012.
Indien u uw merrie gebruikt voor embryo transplantatie, bedragen de dekkosten €1200,00
(excl. BTW) voor elke gespoelde embryo.
Geen garantie levend veulen.
Dit contract is bindend en moet ondertekend teruggestuurd worden naar: Ecurie Fabien
Schreiber SPRL - Rue Vaux Toultia 25 - 4530 Vaux-et-Borset - België.
of per e-mail naar [email protected]
...........................................
(Handtekening fokker)
Download