Hormonale therapie

advertisement
Hormonale therapie bij
borstkanker, er valt veel te kiezen
Publieksymposium EBCC, 12 maart 2016
Koos van der Hoeven
internist-oncoloog
Hoofd Afdeling Medische Oncologie
Radboudumc
Belangenverstrengelingen
Geen betaalde nevenfuncties
Valt er veel te kiezen?
• Er zijn in ieder geval veel behandelmogelijkheden
Belangrijke feiten
• Ongeveer ¾ van de patiënten met borstkanker
heeft een hormoongevoelige tumor
• Behandeling voor de overgang ( premenopauzaal)
is op sommige punten anders dan na de overgang
(postmenopauzaal)
• Principes voor adjuvante behandeling en
behandeling bij uitzaaiingen lijken op elkaar
Hormoongevoelige borstkankercel
Er is meer dan de
oestrogeenreceptoror
Mogelijkheden om groei
hormoongevoelige kankercel te
remmen
• Remmen van oestrogeenproductie door eierstokken: operatie of
met injecties
Mogelijkheden om groei
hormoongevoelige kankercel te
remmen
• Remmen van oestrogeenproductie door eierstokken: operatie of
met injecties
• Blokkeren van oestrogeenreceptor: tamoxifen
Mogelijkheden om groei
hormoongevoelige kankercel te
remmen
• Remmen van oestrogeenproductie door eierstokken: operatie of
met injecties
• Blokkeren van oestrogeenreceptor: tamoxifen
• Remmen van oestrogeenreceptor door de huid:
aromataseremmers: anastrozol (Arimidex), letrozol (Femara),
exemestane (Aromasin)
Mogelijkheden om groei
hormoongevoelige kankercel te
remmen
• Remmen van oestrogeenproductie door eierstokken: operatie of
met injecties
• Blokkeren van oestrogeenreceptor: tamoxifen
• Remmen van oestrogeenreceptor door de huid:
aromataseremmers: anastrozol, letrozol, exemestane
• Veranderen van de oestrogeenreceptor: fulvestrant-injecties
( Faslodex)
Mogelijkheden om groei
hormoongevoelige kankercel te
remmen
• Remmen van oestrogeenproductie door eierstokken: operatie of
met injecties
• Blokkeren van oestrogeenreceptor: tamoxifen
• Remmen van oestrogeenreceptor door de huid:
aromataseremmers: anastrozol, letrozol, exemestane
• Veranderen van de oestrogeenreceptor: fulvestrant-injecties
• Progesteronachtige stoffen: megesterolacetaat
Adjuvante therapie
Kans verkleinen dat de ziekte terugkomt
Adjuvante behandeling
Valt er wat te kiezen?
• Wel of niet doen? Wat is de winst?
• Standaard 5 jaar
• Postmenopauzaal tamoxifen/aromataseremmer
• Premenopauzaal tamoxifen en ook uitschakelen eierstokken?
• Langer dan 5 jaar: 2 jaar extra letrozol of 5 jaar extra tamoxifen
geeft ongeveer 2 % winst in overleving
• Weegt de winst van langer behandelen op tegen de
bijwerkingen?
Nieuws bij uitgezaaid borstkanker
Medicijnen die hormonale therapie langer
werkzaam maken
• Everolimus (Afinitor) in combinatie met exemestane: winst
6 maanden. Beschikbaar
• Palbociclib met fulvestrant of letrozol: winst 6 maanden,
waarschijnlijk eind 2016 beschikbaar
• Ribociclib in combinatie met fulvestrant: nog in onderzoek
Tot slot
• Bij adjuvante behandeling kan hormonale therapie gelijktijdig met
chemotherapie gegeven worden ( Poggio)
• Er komt misschien een bepaling die de werkzaamheid van
tamoxifen kan voorspellen
Met dank aan Wilbert Zwart, NKI
GATA3 and FOXA1 zijn nodig voor
Estrogen Receptor/DNA binding
Verminderde ER binding door
verlies van GATA3/FOXA1 expressie
Carroll et al., 2005 Cell
Laganière et al., 2005 PNAS
Hurtado et al., 2011 Nat Genet
Kong et al., 2011 Mol Syst Biol
Theodorou et al.,2013 Genome Res
Download