Document

advertisement
Wat is de nacht van gebed interkerkelijk.
Samen bidden voor de vervolgde kerk hebr 13:3
“Bid voor ons.” Dit is vaak wat vervolgde christenen vragen wanneer ze door een christen uit
een vrij land worden opgezocht. De Nacht van Gebed, een initiatief van Open Doors is in de
nacht van 27 op 28 mei 2016 Eén nacht waarin christenen in Nederland en België letterlijk
hun ogen sluiten voor christenvervolging. Om voor hen te bidden die lijden en verdrukt
worden vanwege hun geloof in Jezus Christus.
De Vervolgde Kerk heeft uw gebed hard nodig. Want er zitten ontelbare christenen gevangen in
werkkampen in Noord-Korea en Egypte Nigeria Eritrea Bangladesh worden christenen
doodgeschoten omdat ze de Here Jezus volgen. En in het Midden-Oosten worden christenen soms
dagelijks bedreigd. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden uit landen over de hele wereld. Moedig
ons aan om vol te houden ,bid voor ons , vluchtelingen die op de vlucht sloegen voor de ISIS
.Halverweg de nacht is er een LIVE -verbinding met christenen uit india
Gebed maakt het verschil
Tijdens de Nacht van Gebed bidt u voor hen die lijden onder de druk van de overheid, familie of
sociale omgeving. U sluit uw ogen en denkt aan hen tijdens verschillende gebedrondes. Vooraf
krijgt u een aantal filmfragmenten te zien over een vervolgde christen of een land van de Ranglijst
Christenvervolging. Uw gebed kan het verschil maken. De gebedsnacht draagt een interkerkelijk
karakter uit verschillende kerken werken broeders en zusters mee als leiders van de verschillende
gebedsblokken. U bent vrij om gedurende avond en nacht binnen te lopen om een van de
gebedsblokken mee te beleven soms wordt ons wel eens gezegd dat men het moeilijk vindt om in
het open baar hardop te bidden maar dat hoeft niet u kunt ook in stilte tot God gaan en de nood van
onze br en zr in Zijn handen neerleggen . Of zoals een veldwerker uit nigeria ons vroeg wilt u,uw
gebed voor ons vermenigvuldigen wij kunnen niet zonder u gebed voor ons is dit van levensbelang .
Gebed verbindt
Hoewel vervolgde christenen hun vertrouwen en oog op God gericht houden, slaat bij hen vaak ook
de angst en vertwijfeling toe. Dagelijks worstelen velen met verdriet, woede en uitzichtloosheid.
Maar in hun nood kunnen ze niet anders dan zich tot Hem wenden die alle macht heeft. Zij vragen
ons om naast hen te komen staan in gebed, om samen God te aanbidden en te vragen om een keer in
hun situatie
Thema : Wees-Wakker: Heb je vijanden lief Mattheus 5 vers 39-47
De gebedsnacht wordt gehouden in de ichthushof aanvang 20-uur tot 03-uur 15
Overzicht gebedsblokken
Zaal open 19.30
20 .00 uur: Welkom, gebed, opening en uitleg over het programma
Opening door hessel kramer
Eerste ronde: gebedsblok 1
20.30 uur:
nr 1 eritrea
hessel kramer
21.05 uur
nr 2 noord korea
5 minuten pauze
Tweede rond gebedsblok 2
21-40
nr 5 Midden oosten pieter v eerde
22-10
nr 6 Irak
15 minuten pauze
Derde ronde gebedsblok 3
22.55 uur nr 4 Vietnam Ammi koffeman
23.30 uur nr 3 Nigeria
10 minuten pauze
Vierde ronde gebedsblok4
00.20 uur nr 9 Tunesie
Klaas kramer
00.50 uur nr 10 Colombia
20 minuten pauze
vijfde rond gebeds blok 5 Evert bos
01.30 uur nr 11 Livestream met India
02.10 uur nr 12 Soedan
15 minuten pauze
Afsluiting met het zingen van enkele liederen
Download