Checklist evaluatiebijeenkomsten tijdens projectfase

advertisement
Checklist evaluatiebijeenkomsten tijdens projectfase van de GLI
Uitvoering teamafspraken
o
o
o
o
o
o
o
Vindt er teamoverleg plaats?
Wie is er aanwezig
Wordt er casuïstiek ingebracht?
Worden de afspraken in het doorverwijsprotocol gevolgd
Worden gegevens op tijd doorgestuurd naar de LSA
Is er een overzicht van het beweegaanbod aanwezig?
Hoe verloopt de netwerkontwikkeling t.a.v. beweegaanbieders?
Resultaten uit registratie
o
o
o
o
Hoeveel patiënten zijn geïncludeerd?
Worden de gewenste gegevens verzameld?
Hoe verloopt het motiveringsproces van de geïncludeerde patiënten?
Hoeveel drop-outs zijn er?
Verloop proces
o
o
o
o
Is teamleider tevreden over aanwezigheid, inbreng, en de gegevensverzameling
Zijn teamleden tevreden over verloop van het samenwerkingsproces?
Is er voldoende know how in het team; behoefte aan bijscholing
Hoe gaat team veder na afloop projectfase
Verbetervoorstellen
o Wat is voor komende periode vatbaar voor verbetering
o Acties afspreken: wie, wat wanneer
o Datum volgende evaluatie
Evaluatiechecklist GLI | Netwerkwijzer zorg-sport | ROS netwerk
Download