Internetopdracht hoofdstuk 2

advertisement
www.economieweb.nl
Internetopdracht sparen & lenen
Voor deze opdracht heb je Internet nodig. Zet je antwoorden in een leeg word
document, of zet ze in dit document onder de opdrachten. Vergeet niet je werk
(regelmatig) op te slaan.
Opdracht 1
Ga naar www.staatsloterij.nl en zoek op hoeveel de jackpot
deze maand is. Noteer het bedrag hieronder of op je
antwoordenblad.
Ga vervolgens naar http://www.actuelerentestanden.nl/
Op deze site vind je een overzicht van alle actuele
rentestanden voor spaarrekeningen, hypotheken en leningen.
Klik in het midden van het scherm onder
op de link
Opdracht 2
a. Op welke spaarrekening krijg je op dit moment de hoogste rente op een
spaarrekening zonder voorwaarden?
b. Hoe hoog is deze rente in procenten?
c. Welke spaarrekening staat op de 10e plaats? Hoeveel % rente krijg je daar?
Je wint de jackpot die je bij vraag 1 hebt opgezocht. Je zet het geld op de
spaarrekening die je bij vraag 2a hebt gevonden.
d. Bereken hoeveel euro rente je ontvangt na 1 jaar.
e. Bereken ook hoeveel euro rente je na één jaar ontvangt als je kiest voor de
spaarrekening op de 10e plaats (je antwoord bij 2c).
f. Hoeveel is het renteverschil in euro’s tussen vraag d en e?
Opdracht 3
Op de site van opdracht 2 kun je ook informatie vinden over spaardeposito’s. Hieronder
staat informatie over een spaardeposito bij MoneYou.
a. Hoeveel euro rente verdien je, als je ervoor kiest € 4.000 op de deposito van 6
maanden te zetten?
b. Hoeveel euro rente verdien je in totaal als je kiest voor de 2-jarige deposito, en
een spaarbedrag van € 12.000?
c. Noem twee ‘beperkende voorwaarden’ die aan de MoneYou spaardeposito zitten.
Internetopdracht sparen & lenen
www.economieweb.nl
Opdracht 4
Heb je zelf een spaarrekening? Zo ja, bij welke bank? Zoek op de website van jouw bank
op hoeveel procent rente jij krijgt op je spaarrekening.
Bij sommige banken vind je op de website een spaarcalculator. Je kunt daarmee
uitrekenen hoeveel je spaarsaldo groeit. Je kunt er ook mee uitrekenen hoeveel je moet
sparen om een bepaald bedrag te bereiken.
Opdracht 5
Klik op deze link spaarcalculator ING
Zorg dat je het tabblad Bereken het bedrag per maand voor je hebt
Vul in de spaarcalculator de gegevens in zoals in de afbeelding hierboven.
a. Welk bedrag moet je volgens de spaarcalculator per maand sparen om het
eindbedrag te krijgen?
b. Waarvoor spaar jij? En welk spaarbedrag heb je daarvoor nodig? Onderzoek met
behulp van de spaarcalculator welk bedrag jij per maand daarvoor moet sparen.
Lukt het je om dat per maand te sparen? Waarom wel of niet?
Natuurlijk is het beter om te sparen voor een grote uitgave. Soms lukt dat niet, of kun je
niet wachten om een grotere uitgave te doen. De auto moet worden gerepareerd, of de
wasmachine moet worden vervangen…
Internetopdracht sparen & lenen
www.economieweb.nl
Je kunt natuurlijk bij banken terecht voor een lening, of bij een kredietverstrekker zoals
FREO.
Opdracht 6
Ga naar www.freo.nl en klik in het menu op berekenen.
Je kunt hier uitrekenen wat je maximaal kunt lenen.
Vul bij het overzicht de volgende gegevens in: je netto maandinkomen is € 1.500 - je
woont in een huurhuis - Je (kale) huur is € 550 per maand - je bent alleenstaand – je
hebt geen kinderen
a. Hoeveel kun je op basis van de gegevens maximaal lenen bij Freo?
b. Wat wordt volgens jou bedoeld met de woorden ‘uw verantwoord leenbedrag?’
Scroll bij de uitkomt een klein beetje naar onder. Freo geeft twee opties: Een
persoonlijke lening en een doorlopend krediet
c. Hoeveel is je maandtermijn als je kiest voor een persoonlijke lening?
d. En hoe lang is de looptijd?
e. Bereken de kredietkosten in euro’s voor deze lening als je de totaalprijs vergelijkt
met het leenbedrag.
f. Bereken ook de kredietkosten als je kiest voor het doorlopend krediet.
g. Leg uit waarom de totale kredietkosten bij het doorlopend krediet veel lager zijn
dan bij de persoonlijke lening.
Internetopdracht sparen & lenen
www.economieweb.nl
Maak opnieuw de berekening ‘hoeveel kan ik lenen op de website van Freo. Nu
met de volgende gegevens: je bent gehuwd/samenwonend (zonder kinderen), - je
verdient allebei € 1.500 netto – je woont in een koophuis met een hypotheeklast
van € 1.000
h. Wat kun je nu maximaal lenen als je uitgaat van de gegevens hierboven?
i. Bereken voor deze lening de totale kredietkosten als je kiest voor een persoonlijke
lening met een looptijd van 120 maanden?
Een doorlopend krediet en een persoonlijke lening zijn voorbeelden van consumptief
krediet. Een consumptief krediet is een lening die je gebruikt voor de aanschaf van
(duurzame) consumptiegoederen.
Duurzame consumptiegoederen…
Een bijzondere vorm van lenen is koop op afbetaling. Bij veel bedrijven,
zoals Mediamarkt, Wehkamp en Neckermann kun je een product op afbetaling kopen.
Opdracht 7
Ga naar www.wehkamp.nl. Ga op zoek naar televisies of naar spelcomputers.
Kies een televisie of spelcomputer uit door er op te klikken.
Internetopdracht sparen & lenen
www.economieweb.nl
Onder de prijs zie je Gespreid betalen staan. Klik daarop.
a. Ga uit van de langste looptijd die mogelijk is voor het door jou gekozen product.
Welk bedrag betaal je per maand aan Wehkamp?
b. Welk bedrag heb je in totaal aan Wehkamp terugbetaald, als je kiest voor koop op
afbetaling?
c. Hoeveel heb je nu meer voor het product betaald, dan als je ervoor kiest om in
één keer te betalen?
d. Neem nu ongeveer de helft van de maximale looptijd (klik en sleep). Wat betaal
je nu in totaal terug? En wat zijn nu je kredietkosten?
e. Wat valt je op als je de antwoorden bij a en c vergelijkt?
f. Zou jij kiezen voor koop op afbetaling? Waarom wel of niet?
Internetopdracht sparen & lenen
Download