Samen op weg - Parcivalschool

advertisement
SAMEN OP WEG
Wie zijn wij?
• Enige Steinerschool buitengewoon
onderwijs in België
• Buitengewoon lager onderwijs
• Buitengewoon secundair onderwijs
Organigram Parcivalschool
Raad van bestuur
algemeen directeur:
Hilde Verhaert
Pedaogisch directeur buitengewoon
lager onderwijs: Tine Schurg
Leerkrachten/therapeuten
zorgteam
Pedaogisch directeur buitengewoon
secundair anderwijs:
Alwina Janssens
Leerkrachten/therapeuten
zorgteam
Raad van bestuur
• Voorzitter: Dirk de Schepper
• Afgevaardige bestuurder: Sven van Goethem
• Schatbewaarder: Jean Van der Donckt
• Mede bestuurders: Roger De Grieck, Marcella Backman,
Ingmar Bastien
Geschiedenis
• Ontstaan in 1971
– 2 klassen voor leerlingen met
leerproblemen van de Steiner scholen
– Opgericht door Ria Pandelaers
• 2 jaar later erkend als BLO
door Ministerie van onderwijs
• 10 jaar later is het BUSO
opgericht (grafische-plastische
sierkunsten)
Rudolf Steiner
•
•
•
25/27 Februari 1861 – 30 Maart 1925
Wetenschapper, schrijver, filosoof
Grondlegger van de antroposofie:
–
–
–
–
–
–
•
•
 Na WO 1
Vrijschoolonderwijs
Antroposofische geneeskunde
Heilpedagogie
Sociale driegeleding
Biologisch-dynamische landbouw
1900: veel voordrachten/ publicaties
1919 oprichting van de “freie Waldorfschule”
–
–
Samen met eigenaar sigarettenfabriek
Vrij met de bedoeling dat de overheid geen zeggenschap
had
Steinerpedagogie
• Onderwijs voor hoofd, hart en
handen
• Ieder kind is uniek
• Ontplooien van talenten
• Ontwikkelingsstof op leeftijd
(OV1 en BLO)
• Deelgenoot maken van de
omringende wereld
Onze troeven
•
Ritme, rust, regelmaat
•
Verbondenheid
•
Respect voor alles wat leeft en
groeit
•
Talenten verder ontplooien
•
Kinderen leren omgaan met
beperking
•
Werken in kleine groepen
•
Kunst als proces
Structuur van onze school
• BLO:
•
•
•
•
Type basisaanbod ( type 1 en 8)
Type 9
Type 2
Geïntegreerd onderwijs ( GON)
• BUSO:
– OV3:
• Type basisaanbod ( type 1)
• Type 9
• Type 4
– OV1:
•
•
•
•
Type 2
OVA ( type 9)
Type 9
Type 4
BLO
Type basisaanbod ( type 1 en type 2
• Kinderen met een licht mentale
beperking of ernstige leerstoornis
• Onderwijsaanbod in kleine
groepen
• Voorbereiding op een doorstroom
naar BUSO OV3 en gewoon
onderwijs
Vervolg structuur BLO
• Type 9
• Type 2
•
Kinderen met een matige tot
ernstige mentale handicap
•
Stimuleren van zelfredzaamheid
•
Aanbieden van ontwikkelingsstof
•
Voorbereiden op de doorstroom
naar OV1 – OV2
•
•
•
Kinderen met een IQ > 60 en
autisme
Geïntegreerde autiwerking
autiklas
zorgklas BLO
Zorgklas
• Opvang van kinderen met sociaalemotionele problemen
• Time-out
• Ondersteunen van leraren
Geïntegreerd onderwijs begeleiding
• Begeleiding van leerlingen in het reguliere onderwijs met
expertise van het buitengewoon onderwijs
• Voor leerlingen met onder andere een ASS-diagnose of
leerstoornis.
• Voor leerlingen van kleuter tot hoger onderwijs
• Een team van een tiental medewerkers begeleidt in verschillende
scholen een 80-tal leerlingen
Buso
OV3 basisaanbod ( type 1 en
type 4 )
• Jongeren met een leerstoornis ,
lichte mentale beperking of een
motorische beperking ( bv: DCD)
• Voorbereiding van de jongeren op
een zelfstandig leven in de
maatschappij
• 2 beroepsopleidingen:
– Schilder-decorateur
– Logistiek assistent
OV3 type 9
• Jongeren met autisme en een IQ >
60
• De jongeren en hun leerkrachten
krijgen een geïntegreerde auti begeleiding
Vervolg BUSO:
OV1 type 2
OV1 type 2 en type 4
•
•
Jongeren met een matige tot
ernstige mentale beperking of
een motorische beperking
Bereiden de jongeren voor op
een beschermde leefomgeving
• Dagcentra
• Beschermde woonvoorziening
• Vrijwilligerswerk
OVa ( Type 9 of type 4)
• Jongeren met een normale
tot randnormale
begaafdheid en ASS
• Kunnen gewoon onderwijs
niet aan wegens te veel
druk, hoog tempo,…
• Velen hebben psychische
problemen
• DCD of een andere
motorische beperking
• cognitieve uitdaging
• een individueel traject
Onze school: leerlingenevolutie
leerlingen BUSO
GON leerlingen
leerlingen BLO
2005
2010
2015
Onze school: personeel
40
35
30
25
medewerkers BUSO
medewerkers BLO
Gon begeleiders
20
15
10
5
0
2005
2010
2015
Onze populatie
Leerlinggegevens
33
Belg met Belgische ouders
87
Belg van andere ethnische
afkomst
andere nationaliteit
100
Financieel plaatje
€ 5,023 € 29,619
€ 10,980
Inkomsten 2014: € 541.464
Subsidies overheid
€ 35,860
financiële acties
sponsoring
€ 47,496
recup leerlingfacturen
€ 8,630
recup personeelskosten
overig recup
schenking VZW bouwfonds
€ 403,849
Financieel plaatje Parcivalschool
Uitgaven 2014: €541.464
€ 31,496
€ 46,120
€ 44,619
investeringskosten
afbetaling leningen
werkingskosten
spaargelden
€ 419,228
Hoe kunt u ons helpen?
• Algemene financiële steun voor:
» Gebouwen
» Klas Marie
» Type 9
• Steun als lid van onze raad van bestuur ivm:
» financiën
» architectuur
» juridische zaken
• Managementhulp
Financiële steun
• Minder schenkingen van ouders, kansarme leerlingen
• Nieuwbouw 3 , 70% gesubsidieerd, de rest zelf bekostigen: €540.000
• Tijdelijke locatie wegens verwijderen van noodlokalen en start nieuwbouw
3 is financieel niet haalbaar
• Huur van gebouwen op dit moment kost reeds veel geld: €43.911 per jaar
• Praktische hulp: uitvoeren van onderhoud – en bouwwerkzaamheden
Gebouwen
•
•
•
•
Afgekeurde gebouwen ivm veiligheid
Te kleine lokalen
Te weinig lokalen
6 noodlokalen, zijn onbruikbaar verklaard voor september 2015, worden
gesloten
• Te veel investeringen nodig om alles in orde te maken
Wat hebben wij reeds gedaan?
• Zoektocht naar sponsors
• Koning Boudewijnstichting
• Masterplan nieuwbouw 3 en 4
• Versterking raad van bestuur
• Binnenkort aanvang NB3
Hoe kan je ons bereiken?
• Adres: Lamorinièrestraat 77
2018 Antwerpen
• Telefonisch: 03.230.24.44
• E-mail: [email protected]
• Website: www.parcivalschool.be
• Contactpersoon: Alwina Janssens en Hilde Verhaert
Download