Mediabericht

advertisement
Akzo Nobel N.V.
Corporate Communications
Mediabericht
10 februari 2016
AkzoNobel realiseert met succes doelstellingen voor 2015
Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS; AKZOY)
Jaarresultaat 2015
 Financiële doelstellingen voor 2015 met succes gerealiseerd:
Een recordjaar met een rendement op verkopen van 10,6 percent, rendement op
investeringen van 15,0 procent. Nettoschuld/EBITDA van 0,6
 Voorgesteld totaaldividend voor 2015 7 procent omhoog tot €1,55 (2014: €1,45)
 Bedrijfsresultaat steeg 59 procent tot €1.573 miljoen als gevolg van procesoptimalisering,
lagere kosten, verminderde herstructureringsuitgaven, gunstige valuta-ontwikkelingen en
incidentele posten
 Omzet steeg 4 procent tot €14.859 miljoen (2014: €14.296 miljoen) als gevolg van 6 procent
gunstige valuta-effecten, deels geneutraliseerd door desinvesteringen en lagere volumes
 Aangepaste winst per aandeel (EPS) steeg 43 procent tot €4,02 (2014: €2,81)
 Nettoresultaat voor aandeelhouders steeg 79 procent tot €979 miljoen (2014: €546 miljoen)
 Netto kasinstroom uit operationele activiteiten steeg 40 procent tot €1.136 miljoen (2014:
€811 miljoen)
 Nummer één in de branchegroep Materials van de Dow Jones Sustainability Index
 2016 wordt naar verwachting een uitdagend jaar
AkzoNobel rapporteerde vandaag de resultaten over het vierde kwartaal en de jaarcijfers van 2015,
waaronder het met succes realiseren van de financiële doelstellingen voor 2015. Het
bedrijfsresultaat van 2015 steeg 59% tot €1.573 miljoen (zonder incidentele posten een stijging van
36 procent tot €1.462 miljoen), als gevolg van procesoptimalisering, lagere kosten, verminderde
herstructureringsuitgaven, gunstige valuta-ontwikkelingen en incidentele posten. De onderneming
werd erkend als leider op het gebied van duurzaamheid door de Dow Jones Sustainability Index (in
de branchegroep Materials) voor het vierde opeenvolgende jaar.
CEO Ton Büchner:
“Wij hebben onze financiële doelstellingen voor 2015 met succes gerealiseerd in wat voor
AkzoNobel een recordjaar was op meerdere gebieden, waaronder rendement op verkopen,
rendement op investeringen en duurzaamheid. Uit de voorgestelde verhoging van het
totaaldividend spreekt ook een duidelijk vertrouwen in het genereren van onze cash flow in de
toekomst.
Vooruitkijkend zien we 2016 als een uitdagend jaar met beperkte verwachtingen voor steun van
de markten waarin we actief zijn. We blijven voortbouwen op onze basis van operational
excellence, waarbij we organische groei en innovatie toevoegen aan de volgende fase van onze
strategie terwijl we alledaagse essentiële producten creëren voor een leefbaarder en
inspirerender bestaan”.
Prestaties ten opzichte van onze doelstellingen voor 2015
Doelstelling 2015 Resultaat 2015
Rendement op verkopen
(ROS) %
Rendement op investeringen
(ROI) %
Nettoschuld/EBITDA
Christian Neefestraat 2
1077 WW Amsterdam
P.O. Box 75730
1070 AS Amsterdam
Netherlands
9,0
10,6
Resultaat 2015
excl. incidentele
posten
9,8
14,0
15,0
14,0
<2,0
0,6
0,6
T +31 088 969 7833
E [email protected]
www.akzonobel.com
Gehele jaar 2015 in € miljoen
Omzet
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat excl. incidentele posten
Rendement op verkopen (ROS) %
Rendement op verkopen (ROS) % excl.
incidentele posten
EBITDA
Nettoresultaat voor aandeelhouders
Jaar 2014
14.296
987
1.072
6,9
7,5
Jaar 2015
14.859
1.573
1.462
10,6
9,8
Δ%
4
59
36
1.690
546
2.088
979
24
79
Q4 2014
3.517
83
168
2,4
4,8
Q4 2015
3.559
345
268
9,7
7,5
Δ%
1
316
60
330
7
426
203
29
Q4 2015 in € miljoen
Omzet
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat excl. incidentele posten
Rendement op verkopen (ROS) %
Rendement op verkopen (ROS) % excl.
incidentele posten
EBITDA
Nettoresultaat voor aandeelhouders
Decorative Paints: Het bedrijfsresultaat voor het gehele jaar steeg 39 procent als gevolg van het
nieuwe operationele model, lagere kosten, verminderde herstructureringsuitgaven en valutaontwikkelingen. De omzet steeg 3 procent door gunstige valuta's die negatieve prijs/mix en
volumes compenseerden. De algehele volumes voor het hele jaar daalden 1 procent, waarbij
positieve ontwikkelingen in Azië werden geneutraliseerd door Latijns-Amerika en Europa.
Performance Coatings: Het bedrijfsresultaat voor het gehele jaar steeg 45 procent als gevolg van
initiatieven voor prestatieverbetering, verplatting van de organisatie, lagere kosten, verminderde
herstructureringsuitgaven en valuta's. De omzet steeg 7 procent op basis van gunstige prijs/mix en
valuta's die lagere volumes neutraliseerden. De volumes daalden 2 procent binnen alle segmenten
als gevolg van verminderde vraag in Brazilië en aanhoudend lagere uitgaven in de wereldwijde
olie- en gasindustrie.
Specialty Chemicals: Het bedrijfsresultaat voor het gehele jaar steeg 20 procent als gevolg van
programma's voor voortdurende verbetering, gunstige valuta-effecten, lagere kosten en incidentele
posten. De omzet steeg 2 procent als gevolg van gunstige valuta-effecten, deels geneutraliseerd
door de desinvestering van Paper Chemicals en negatieve prijseffecten. De algehele volumes
waren vlak.
Hoogtepunten per bedrijfsonderdeel in € miljoen
Decorative Paints
Q4 2014
Q4 2015
Δ%
920
931
1 Omzet
16
46
188 Bedrijfsresultaat
1,7
4,9
ROS %
58
83
43 EBITDA
Performance Coatings
Q4 2014
Q4 2015
1.416
1.482
106
192
7,5
13,0
142
229
Specialty Chemicals
Q4 2014
Q4 2015
1.194
1.167
Δ%
5
81
61
Δ%
(2)
FY 2014
3.909
248
6,3
405
FY 2015
4.007
345
8,6
495
Δ%
3
39
Omzet
Bedrijfsresultaat
ROS %
EBITDA
FY 2014
5.589
545
9,8
687
FY 2015
5.955
792
13,3
938
Δ%
7
45
Omzet
FY 2014
4.883
FY 2015
4.988
Δ%
2
22
37
2
93
7,8
175
91
7,8
171
(2)
(2)
Bedrijfsresultaat
ROS %
EBITDA
508
10,4
815
609
12,2
898
20
10
Vooruitzichten
2016 wordt naar verwachting een uitdagend jaar. In Brazilië, China en Rusland blijven de
marktomstandigheden onveranderd moeilijk, terwijl geen noemenswaardige verbetering wordt
verwacht in Europa, in het bijzonder in het segment Bouw en Infrastructuur. De druk door deflatie
houdt aan, terwijl de gunstige valuta-ontwikkelingen afnemen.
Ga voor meer informatie over onze financiële richtlijn voor 2016-2018 naar www.akzonobel.com.
Het rapport van het 4e kwartaal en het volledige jaar 2015 kan worden gedownload via de AkzoNobel
Report iPad app http://bit.ly/obljrf of online worden gelezen op www.akzonobel.com/quarterlyresults.
--AkzoNobel is een internationaal vooraanstaande verf- en coatingsonderneming en een belangrijk producent van specialistische
chemicaliën.Vanuit een eeuwenlange expertise voorzien wij industrie en consumenten wereldwijd van innovatieve producten en duurzame
technologieën om te voldoen aan de groeiende behoeften van onze snel veranderende planeet. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en we
hebben circa 46.000 medewerkers verspreid over 80 landen. Tot onze merken behoren bekende namen als Flexa, Sikkens en Jozo. We
hebben een permanente leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid van waaruit we ons inzetten voor een hogere kwaliteit van leven
en betere leefbaarheid in steden.
Niet voor publicatie – voor meer informatie Not for publication – for more information
Corporate Media Relations
T +31 (0)88 – 969 7833
Contact: Diana Abrahams
Corporate Investor Relations
T +31 (0)88 – 969 7854
Contact: Lloyd Midwinter
Safe Harbor Statement
This press release contains statements which address key issues such as AkzoNobel’s growth strategy, future financial results, market
positions, product development, products in the pipeline and product approvals. Such statements should be carefully considered, and it should
be understood that many factors could cause forecasted and actual results to differ from these statements. These factors include, but are not
limited to, price fluctuations, currency fluctuations, developments in raw material and personnel costs, pensions, physical and environmental
risks, legal issues, and legislative, fiscal, and other regulatory measures. Stated competitive positions are based on management estimates
supported by information provided by specialized external agencies. For a more comprehensive discussion of the risk factors affecting our
business please see our latest annual report, a copy of which can be found on our website www.akzonobel.com
3
Download