OrCHeSTra - Gent Festival van Vlaanderen

advertisement
ATHENS STATE
ORCHESTRA
Het Athens State Orchestra is een
De volkse muziek uit de bakermat
muzikale partner van componist en
van onze Westerse beschaving laten
levende legende Mikis Theodorakis.
we clashen met wat je een tegenhan-
Voor het eerst te gast op het Gent
Theodorakis drukte zijn stempel op
ger uit Amerika kan noemen: George
Festival: het Staatsorkest van Athene!
de
(muziek)geschie­denis,
Gershwin. Pianist Evgeni Bozhanov,
Het orkest, opgericht in 1893, is een van
met muziek voor de film Zorba de
laureaat van de Koningin Elisabeth­
de gevestigde waarden in de Griekse
Griek, met ontelbare liederen en
wedstrijd, gaat in dialoog met het orkest
cultuurscène, met concerten zowel in
met de Mauthausen-­trilogie over
in de overbekende Rhapsody in Blue.
Athene en in provinciale Griekse steden
de
als op prestigieuze buitenlandse podia.
Het orkest brengt zijn pittige suite
Een zoektocht naar wortels en traditie,
Het orkest neemt zowat de leading role
Zorba de Griek mee, en combi-
een concert dat nog lang zal nazinderen!
op als ambassadeur van werken van
neert deze met Griekse Dansen van
Griekse componisten.
Nikolaos Skalkottas.
Griekse
Duitse
concentratie­kampen.
E X T R A O R D I N A R Y C H O C O L AT E
Neuhaus - Koestraat 50, 9000 Gent
54 BLIK OP DE WERELD
worden verspreid, wat er voor
regio (in dit geval de streek die
zorgde dat de nieuwe religie heel
wij nu als Griekenland aanduiden).
snel heel veel volgelingen kende.
Toen de Romeinen het oude Grie-
De beeltenis van Alexander zou
kenland in hun rijk inlijfden als een
trouwens
ook
model staan voor
de manier waarop in de Europese
kunst
van
de
de
figuur
Messias
wordt afgebeeld.
Dat Jezus Christus
“Soms lijkt het alsof
Griekenland niet echt
deel uitmaakt van het
continent waaraan
het zijn naam heeft
geschonken”
provincie, namen
ze de Griekse cultuur over en werden zij de eigenlijke uitdrager er
van. Wanneer een
paar honderd jaar
later het Romein-
blond haar en blauwe ogen zou
se Rijk ten val kwam, leefde de
hebben gehad, is vrijwel onmogelijk.
Griekse cultuur verder in Byzantium,
Maar Alexander, die een bijna god-
het Oost-Romeinse Rijk met als hoofd­
delijke status had in de door hem
stad Constantinopel. De Europese
veroverde gebieden, had dat wel.
humanisten kwamen via de Venetiaanse en Genueese kooplieden
Ongeschoolde boeren
weer in contact met deze cultuur
Toen de Grieken in 1821 in op-
en met name Erasmus leerde op
stand kwamen tegen 400 jaar
deze manier de Griekse taal, die
Ottomaanse overheersing, spoed-
uiteraard niet meer dezelfde was
den Europese romantische zielen –
als de taal van Homerus.
switch
to mobile
zoals de Britse dichter Lord Byron
– zich naar Hellas om te helpen bij
De nieuwe natiestaat Griekenland
de onafhankelijkheidsstrijd. Velen
moest in de 19de eeuw op zoek
onder hen hadden de verwachting
naar een identiteit. Het lag voor
dat ze de afstammelingen van de
de hand dat die kon worden ge-
nobele Oudgriekse cultuur zouden
vonden in het verleden, maar het
ontmoeten. In de plaats daarvan
opleggen van die identiteit ging
zagen ze voornamelijk ongeschool-
niet zonder slag of stoot. Vele in-
de clans van herders en boeren,
woners van het nieuwe land waren
die vaak een dialect spraken dat
namelijk niet vertrouwd met de
meer gelijkenissen vertoonde met
cultuur die in de rest van Europa al
Slavische talen dan met het Grieks
ingang had gevonden en die haar
uit de periode van Alexander De Grote.
wortels in de Oudgriekse bescha-
Wij gaan
100 % voor
9tev5red%
en
klanten.
Bespaar tijd.
Bankier in alle veiligheid,
waar en wanneer
u maar wilt.
Download de Belfius
mobile banking apps.
ving had.
Gekoesterde cultuur
koesterde cultuur hangt namelijk
Griekenland: deel van het
Midden-Oosten
niet samen met een geografische
Na de bevolkingswissel tussen
De zo door de Europeanen ge-
>>
Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991
BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.
Griekenland en Turkije in 1923, kre-
het Midden-Oosten en met één
muntstuk van 2 euro laat zien waar
gen de Griekssprekenden die naar
been in Europa staat.
we vandaan komen: het toont de
witte stier die prinses Europa naar
het Griekse vasteland moesten
vluchten, een heuse cultuurschok.
Geen plaats voor Griekenland? ons continent bracht. •
De cultuur die zij meebrachten uit
Daardoor lijkt het soms wel als-
hun geboorteplaatsen aan de kus-
of Griekenland niet echt een deel
ten van Klein-Azië kwam in rechte
uitmaakt van het continent waar-
lijn vanuit het oude Grieken­land,
aan het zijn naam heeft geschonken.
was veel verfijnder en stond veel
Zeker in financiële en politieke
verder dan die van hun nieuwe
kringen klinkt het al wel eens dat
landgenoten. De nieuw aangeko-
Griekenland geen plaats heeft in
men vluchtelingen brachten tegelijk
de eurozone. Nochtans vindt ook
een snuifje cultuur uit het Oosten
de Europese munt haar wortels in
mee
in
het oude Griekenland. De Griekse
Grieken­land wel vaker het gevoel
letter epsilon is namelijk het sym-
dat Griekenland met één been in
bool van de euro. En het Griekse
en
daardoor
krijg
je
GRIEKSE ROOTS
Athens State Orchestra
28
WOENSDAG 28 SEPTEMBER
20u30
MUZIEKCENTRUM
DE BIJLOKE
PROGRAMMA
L. Van Beethoven - Ouverture
Die Ruinen von Athen, op. 113
G. Gerschwin, Rhapsody in Blue
N. Skalkottas - 5 Griekse dansen
M. Theodarokis - Suite Zorba
The Greek
UITVOERDERS
Evgeni Bozhanov, piano
Athens State Orchestra
Stefanos Tsialis, dirigent
€ 40 | € 52
Via gentfestival.be
of 09 225 01 01 (Tickets Gent)
ORGANISATIE
CONCERT VAN
MET DE GEWAARDEERDE
STEUN VAN
© Still uit Zorba The Greek, Michael Cacoyannis
56 BLIK OP DE WERELD
Download