Hoe?Zo! Negatieve getallen

advertisement
Hoe?Zo! Negatieve getallen
 Negatieve getallen
Onder nul gaat de getallenlijn verder met negatieve getallen: -1, -2, -3, ...
Maar ook negatieve breuken: - 21 , -4 21 , -9 41 , -3 31 .
-6 is kleiner dan -5 omdat het lager op de getallenlijn ligt.
Het “pijltje” wijst
3 is groter dan -1 omdat het hoger op de getallenlijn ligt.
altijd naar het
In de wiskunde gebruiken we de tekens < en >
“koudste” getal.
-6 < -5 betekent -6 is kleiner dan -5
-25 < 20
3 > -4 betekent 3 is groter dan -4
Het tegengestelde van
7 is -7
Het tegengestelde van 10 is -10
Het tegengestelde van -11 is 11
0
 Optellen en aftrekken met negatieve getallen
De begintemperatuur is -5 graden.
-5 – 4 = -9
min 4 warme blokjes, het wordt kouder
-9 + 4 = -5
plus 4 warme blokjes, het wordt warmer
-5 + - 3 = -8
plus 3 koude blokjes, het wordt kouder
-5 + - 3 = -5 ─ 3 = -8
-8 – -3 = -5
min 3 koude blokjes, het wordt warmer
-8 – - 3 = -8 + 3 = -5
positief
negatief
↑ warmer
↓ kouder
erbij
(plus)
eruit
(min)
↓kouder
+ – wordt –
↑ warmer
1
–
+ wordt –
–
– wordt +
 Vermenigvuldigen en delen met negatieve getallen
Zie je de regelmaat in de tafels?
-1 x -7 = 7
is het tegengestelde van
1 x -7 = -7
-2 x -7 = 14
is het tegengestelde van
2 x -7 = -14
-3 x -7 = 21
is het tegengestelde van
3 x -7 = -21
-4 x -7 = 28
is het tegengestelde van
4 x -7 = -28
Vermenigvuldigen met negatieve getallen
positief x positief = positief
3 x 2=6
positief x negatief = negatief
3 x -2 = -6
negatief x positief = negatief
-2 x 3 = -6
negatief x negatief = positief
-3 x -2 = 6
Delen met negatieve getallen
positief : positief = positief
21 : 3 = 7
positief : negatief = negatief
21 : -3 = -7
negatief : positief = negatief
-21 : 3 = -7
negatief : negatief = positief
-21 : -3 = 7
2
0
 ff tjekke Negatieve getallen
Ik weet
 wat negatieve getallen zijn
 wat er wordt bedoeld met het tegengestelde van een getal
 dat vermenigvuldiging met -1 het tegengestelde geeft
Ik ken
 de rekenregels bij optellen en aftrekken
o als een plus en een min teken direct naast elkaar staan, dan mag je ze
vervangen door een min.
o als twee mintekens direct naast elkaar staan, dan mag je ze vervangen door een
plus!
 de rekenregels voor vermenigvuldigen en delen
o positief x positief = positief
positief : positief = positief
o positief x negatief = negatief
positief : negatief = negatief
o negatief x positief = negatief
negatief : positief = negatief
o negatief x negatief = positief (!)
negatief : negatief = positief (!)
Ik kan
 rekenen met negatieve getallen.
o bij elkaar optellen
o van elkaar aftrekken
o met elkaar vermenigvuldigen
o door elkaar delen
 de rekenregels uitleggen
o met “warme en koude blokjes” voor optellen en aftrekken 
o met tegengestelde nemen voor vermenigvuldigen en delen 
3
Download