BDS-protocol

advertisement
BDS-protocol
JGZ-richtlijn Huid
Versie BDS:
Versie protocol:
Status:
3.2.3
​1.1
DEFINITIEF
Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind
conform de meest actuele versie van Basisdataset JGZ op uniforme wijze worden geregistreerd. Het
biedt ondersteuning om een registratieprotocol voor de eigen organisatie te maken, passend bij de
eigen werkprocessen en de inrichting van het Digitaal Dossier JGZ.
In de eerste tabel treft u een functionele omschrijving aan van de BDS-onderdelen waarbij naam en
nummer van het betreffende onderdeel worden gegeven; vervolgens vindt u de technische
omschrijving van de BDS-onderdelen.
Sommige BDS-onderdelen maken nog geen deel uit van versie 3.2.2 waarop deze richtlijn is
gebaseerd. U treft deze in de functionele omschrijving aan in de kolom Opmerkingen en in de
Technische beschrijving van de specifieke BDS-elementen zijn ze cursief vermeld.
Functionele beschrijving
a) Aanbeveling: ​Op diverse leeftijden signaleren van één of meerdere aangeboren moedervlekken,
café-au-lait vlekken, aarbeivlekken, midline laesies of vaatmalformaties
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BDS Rubriek
BDS Element
Registratie
Opmerking
Huid/haar/na
gels: R22
Bijzonderheden
huid/ haar/
nagels: 163
Registreer welke huidafwijking is
gesignaleerd (in ieder geval):
Naevus: 04 Café au lait: 05
Hemangioom: 07 Midline laesie: 23
Vaatmalformatie: 24
Via de
synoniemenlijst
zijn de woorden:
aardbeivlek en
aangeboren
moedervlek te
vinden
Toelichting huidaandoening: 164
Beschrijf ten minste: plaats, omvang
(dit betekent opmeten) en kleur.
Indien mogelijk
ook: rangschikking, aantal
BDS-protocol september 2016
JGZ-richtlijn Huid augustus 2014
1/4
en verdeling van
de plekken, vorm
en efflorescentie.
b) Aanbeveling:​ ​ ​Verwijzen i.v.m. aangeboren moedervlekken, café-au-lait vlekken, aarbeivlekken,
vaatmalformaties of midline laesies die voldoen aan de verwijscriteria.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BDS Rubriek
BDS Element
Registratie
Conclusies en
vervolgstappen:
R47
Indicatie: 485
Registreer de indicatie:
Huid: 03
Interventie: 483
Registreer:
Opmerking
Verwijzing: 06
c) Aanbeveling:​ ​ ​Signaleer of bij 4 jaar nog aanwezig zijn: één of meerdere aangeboren
moedervlekken, café-au-lait vlekken, aarbeivlekken, midline laesies of vaatmalformaties, zodat
follow up kan plaatsvinden in groep 2 (5/6 jaar). Geef deze follow up aan bij de overdracht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BDS Rubriek
BDS Element
Registratie
Huid/haar/na
gels: R32
Bijzonderheden
huid/haar/
nagels: 163
Registreer welke huidafwijking is
gesignaleerd:
Naevus: 04
Café au lait: 05
Hemangioom: 07
Midline laesie: 23
Vaatmalformatie: 24
Toelichting huidaandoening: 164
Beschrijf ten minste: plaats, omvang
(dit betekent opmeten) en kleur.
BDS-protocol september 2016
JGZ-richtlijn Huid augustus 2014
Opmerking
Indien mogelijk
ook: rangschikking, aantal
en verdeling van
de plekken, vorm
en efflorescentie.
2/4
Conclusies en
vervolgstappen:
47
Indicatie: 485
Registreer de indicatie:
Huid: 03
Interventie: 483
Registreer:
Extra (medisch) onderzoek: 04
Technische beschrijving
De opbouw van de beschrijving is als volgt:
Rubriek: ID, cardinaliteit
Groep​: ID, cardinaliteit
Element: ID, cardinaliteit (waardendomeinID, type, Waardendomein)
Waarde: code
Huid/haar/nagels: R022, 0..1
Huid/haar/nagels onderzocht: 161, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
Ja: 1
Nee: 2
Huid/haar/nagels: G022, 0..*
Bijzonderheden huid/haar/nagels: 163, 1..1 (W0217, KL_AN, Bijzonderheden
huid/haar/nagels)
Naevus: 4
Café au lait: 5
Hemangioom: 7
Midline laesie: 23
Vaatmalformatie: 24
Toelichting huidaandoening: 164, 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
Conclusies en vervolgstappen: R047, 0..1
Conclusie: 482, 1..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
Extra zorg/interventie: 1158, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
Ja: 1
Nee: 2
Indicatie en interventie​: G058, 0..*
Indicatie: 485, 1..1 (W0619, KL_AN, Indicatie)
BDS-protocol september 2016
JGZ-richtlijn Huid augustus 2014
3/4
Huid: 3
Interventie: 483, 1..1 (W0620, KL_AN, Interventie)
Verwijzing: 6
Extra (medisch) onderzoek: 4
BDS-protocol september 2016
JGZ-richtlijn Huid augustus 2014
4/4
Download