Betreft: interactieve masterclass Like Us All

advertisement
Betreft: interactieve masterclass Like Us All – Theatergroep PlayBack
Welke rol speel jij in het creëren van een veilig leef- en leerklimaat op jouw school?
Theatergroep PlayBack verzorgt op dinsdag 19 september 2017 – tijdens de thema
bijeenkomst van het Platform veiligheid van de MBO Raad in de Week tegen Pesten de
masterclass Like Us All.
Een interactieve training over sociale media en veiligheid
voor veiligheidsfunctionarissen.
Twee professionele acteurs en een gespreksleider belichten de sociale media jungle
waarin de huidige mbo-student zich begeeft. In korte theatersketches passeren
onderwerpen zoals sexting, grooming, cyberpesten de revue. Hierbij staat altijd de
belevingswereld van de jongere centraal. De herkenbare situaties dienen als kapstok
voor een informatief en inzichtelijk gesprek. Welke regels, afspraken en gesprekken met
jongeren zijn er nodig zijn om een veilig leef- en leerklimaat te waarborgen? Samen
gaan we op zoek naar een antwoord op deze vraag. Als veiligheidsfunctionaris krijg je
inzicht en een antwoord op de volgende vraagstukken: Hoe beïnvloeden sociale media
de groepsdynamiek onder jongeren? Wanneer en waarom verliezen jongeren oog voor
de ander op sociale media? En in hoeverre beïnvloeden sociale media pestgedrag? Het
publiek wordt uitgenodigd te oefenen met de acteurs. Want hoe voer je een goed
gesprek met jongeren over hun gedrag op sociale media? Een humoristische en
leerzame workshop voor veiligheidsfunctionarissen die écht iets willen opsteken van het
werken met mbo’ers.
Over PlayBack
Theatergroep PlayBack maakt 750 keer per jaar herkenbaar, interactief en educatief
theater voor jongeren van 12-18 jaar, hun ouders, docenten en professionals. Zo brengt
PlayBack de dialoog op gang over maatschappelijke thema's als alcoholmisbruik,
(online) pesten, seksualiteit en geld. PlayBack maakt gebruik van ‘terugspeeltheater’:
scènes worden opnieuw gespeeld door het betrokken publiek.
www.tgplayback.nl
Download