2014-1-6 brief naar uitvaartondernemers alg info

advertisement
De Nieuwe Noorder
Buikslotermeerdijk 83
1025 WH Amsterdam
Amsterdam, 6 januari 2014
Betreft: wijzigingen en aandachtspunten
Bijlage: handleiding nieuw muziek en fotosysteem
Geachte dames en heren,
Naar aanleiding van onze nieuwe tarievenlijst en ervaringen van vorig jaar willen wij de belangrijkste
wijzigingen en aandachtspunten extra belichten.
Aanvraag crematie en/of begrafenis.
- De aanvraag kan ook naar ons gemaild worden in plaats van gefaxt. Wij geven hier de voorkeur aan
omdat de aanvraag dan beter te lezen is. Ons mail adres is: [email protected] .
- De aanvraag moet 3 dagen voor de uitvaart bij ons binnen zijn, het weekend wordt niet mee geteld.
Crematie
- Een technische crematie is bij ons een crematie zonder aanwezigheid van opdrachtgever/
nabestaanden en/of accommodatiegebruik. De aanlevering van de kist moet voor 10 uur via de
achteringang gebeuren en vindt niet in het weekend plaats.
- Bij een crematie is men verplicht om gebruik te maken van een crematiekist. Dit in verband met
handvatten die niet in de oven mogen.
Accommodatie
- Voor zowel de aula als de koffiekamer moet livemuziek van te voren worden gemeld, dit om rekening
te kunnen houden met de opstelling.
- Vanaf 1 januari zullen wij streng moeten zijn bij tijdoverschrijding. Wij zullen dan ook de toeslag die in
onze tarievenlijst staan gaan hanteren.
- Het gebruik van speciale attributen en andere benodigdheden voor bijvoorbeeld rituelen in de aula,
ovenruimte en/of koffiekamer moeten van te voren worden gemeld.
Muziek en foto”s
In de maand januari gaan wij een uniek muziek en fotosysteem introduceren. Deze maand gaan we
proefdraaien en vanaf 1 februari wordt dit het definitieve systeem.
- Dit systeem kan worden gevuld door de nabestaande.
- Op de uitvaart aanvraag moet het email adres van de nabestaande en de uitvaartleider staan. Naar dit
email adres wordt een wachtwoord en een gebruikersnaam gestuurd. We sturen ook de
desbetreffende uitvaartleider de gebruikersnaam en het wachtwoord, dit voor eventuele hulp.
- Op het moment van inloggen krijgt de nabestaande een menu. Via dit keuzemenu kan de
muziekkeuze, het downloaden van de gewenste muziek en de foto’s in het systeem gezet worden.
Nabestaande hebben daar tot 6 uur voor de dienst de tijd voor, niet het weekend meegerekend. Het
systeem sluit van zelf.
- Op verzoek wordt de dienst op een USB stick opgenomen dit moet duidelijk aangevraagd worden op
het aanvraagformulier. De kosten hiervan zijn € 41.
- Er is vanaf 1 februari geen andere mogelijkheid om muziek aan te leveren of af te spelen.
Met vriendelijke groet,
Team De Nieuwe Noorder
Download