vluchtelingen

advertisement
VLUCHTELINGEN
Wie is een vluchteling? Gaat het alleen over een politieke
vluchteling, die moet vluchten om in leven te blijven, of heeft een
migrant, die het financieel slecht heeft in eigen land, dezelfde
rechten?
Kan men zomaar spreken over 'weigeren 'of 'toelaten' in 'ons' land?
Kunnen mensen spreken over 'hun' land omwille van
hun nationaliteit of hun geografische thuis? Of mag
iedereen overal wonen? Is 'ons' van iedereen?
Moeten vluchtelingen zich aanpassen aan onze cultuur, of mogen zij
hun eigenheid volledig behouden? In hoeverre kunnen zij als mens,
als individu, rechten laten gelden?
1
Opdracht 1: Puzzel.
Kinderen vluchten vanuit een heleboel landen naar België en Nederland.
Een aantal van de landen waar zij uit wegvluchten, zie je hieronder in de
puzzel.
Zoek ze op en kleur ze in. (18)
a
p
a
r
k
o
e
r
d
i
s
t
a
n
r
j
a
n
g
o
l
a
a
e
r
o
f
r
e
w
o
k
o
s
o
v
o
s
i
a
g
a
m
z
a
e
i
p
o
i
h
t
e
r
h
o
l
e
a
n
g
s
o
m
a
l
i
e
a
u
s
o
n
i
d
o
t
s
a
l
a
n
n
k
r
o
a
i
r
a
s
a
o
l
t
a
i
r
e
g
i
n
e
e
s
l
n
e
i
ij
s
l
a
i
r
a
n
g
g
i
a
o
d
o
t
o
g
n
o
c
k
i
r
i
l
v
l
a
a
z
e
r
b
e
i
d
z
j
a
n
i
n
n
e
n
o
e
l
a
r
r
e
i
s
e
e
r
i
t
s
j
e
t
s
j
e
n
i
e
d
Opdracht 2 : Zet een route uit.
Stel je voor: je moet vluchten. Kies een land van waaruit je vlucht.
- Bedenk waarom
- Waar vlucht je naar toe? Waarom?
- Hoe ga je, welk(e) vervoersmiddel(en) gebruik je?
- Met wie vlucht je?
- Wat neem je mee?
Maak er een mooie tekening bij.
2
VIDEOFRAGMENT GETUIGENIS VAN VLUCHTELING
(mensenrechten)

Een inschatting van de situatie: wat is er gebeurd? Waar,
wanneer spelen de feiten zich af, wie zijn de betrokkenen?

Wat zijn de gevolgen en in welke toestand bevindt de
betrokkenen zich daardoor?

Hoe reageren anderen? Waarom?

Welke gevoelens, gedachten en vragen roepen deze
toestanden bij jou op?

Welke reacties kan je begrijpen? Welke niet? Waarom?

Kan je andere gelijkaardige gevallen geven?
BIJBELVERHAAL/ FRAGMENT
Daarom vluchtte Mozes voor de farao. Zo kwam hij in Midjan
terecht, en daar ging hij bij een put zitten.
[16] De priester van Midjan had zeven dochters. Zij kwamen
daar water putten en vulden de drinkbakken om de schapen en
geiten van hun vader te drinken te geven. [17] Maar er kwamen ook herders,
die hen wilden wegjagen. Daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf het vee te
drinken. [18] Toen ze thuiskwamen, vroeg hun vader, Reüel, hoe het kwam dat
ze die dag zo snel terug waren. [19] ‘Er was een Egyptenaar die ons te hulp
kwam tegen de herders,’ antwoordden ze, ‘en hij heeft ook water voor ons
geput en de dieren te drinken gegeven.’ [20] ‘En waar is hij nu?’ vroeg hun
vader. ‘Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Nodig hem uit om
te komen eten.’ [21] Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven, en
3
deze gaf hem zijn dochter Sippora tot vrouw. [22] Zij bracht een zoon ter
wereld, en Mozes noemde hem Gersom, ‘want,’ zei hij, ‘ik ben een
vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik niet ken.’
VIDEOFRAGMENT: UITTOCHT UIT EGYPTE

Om welke redenen trekken mensen in de bijbelverhalen weg?
Vind je die redenen in de verhalen van hedendaagse
vluchtelingen terug?

Hoe worden de vreemdelingen/vluchtelingen behandeld? Hoe
zouden ze volgens jou moeten behandeld worden? Waarom?

Hoe kan Jezus een voorbeeld zijn voor het omgaan met
vluchtelingen?

Hoe zou je dan Jezus' houding toepassen ten opzichte van
vreemdelingen vandaag?
4
Beantwoord de eerste drie vragen opnieuw.
1.
2.
3.
5
Deel voor de leraar (achtergrond + oplossingen)
Vluchtelingen vandaag
gevlucht?
Mensen vluchten om een speciale reden.
Meestal omdat er oorlog is of als er een ernstige ziekte heerst waar mensen aan
dood kunnen gaan. Of er zijn aardbevingen, vulkaan uitbarstingen , lawines,
sneeuwstormen, overstromingen, hongernood of andere rampen.
Soms is de moeder of vader met de kinderen naar een ander land gevlucht soms
is 1 van de ouders gesneuveld in de strijd of allebei de ouders. Het kan ook zijn
dat de vader in het leger zit.
Uit welke landen gevlucht?
Er zijn ongeveer 40 landen waar de mensen uit gevlucht zijn maar uit deze
landen komen de meeste vluchtelingen:
Irak, Soedan , Afghanistan, Sri Lanka, Bosnië-Herzegovina, Somalië,Turkje,
Iran,
Oplossing opdracht 1: Afghanistan-Angola-Armenië-Azerbeidzjan-Congo-EthiopiëIrak-Iran-Joegoslavië-Koerdistan-Kosovo-Nigeria-Pakistan-Rwanda-Sierra LeoneSoedan-Somalië-Tsjetsjenië.
Irak: In de 20e eeuw heeft Irak twee keer oorlog gehad. De oorlog tegen Iran
duurden jarenlang van 1980/1988. In Irak worden tot op de dag van vandaag
mensen vervolgd. Dit zijn mensen die tegen die tegen de regering zijn. Ook zijn
het etnische en religieuze mensen die in de minderheid zijn. Door de oorlog is
Irak veel armer geworden. Hierdoor moeten de mensen hun spullen verkopen om
te overleven.
Turkije: Omdat er veel burgeroorlog is.
Sri Lanka: Er is daar veel hongernood .
Afghanistan: Er is daar veel oorlog.
Iran, Iran heeft veel ruzie met Irak
Somalië: In de eind jaren 80 brak de oorlog uit tegen Kenia.
6
Internationale vluchtenlingenverdrag (1951-Gevève)
Iemand die gegronde redenen heeft te vrezen voor vervolging op grond van zijn ras,
godsdienst, politieke overtuiging, nationaliteit of het behoren tot een bepaalde sociale
groep.
Oplossing opdracht 1: Afghanistan-Angola-Armenië-Azerbeidzjan-Congo-EthiopiëIrak-Iran-Joegoslavië-Koerdistan-Kosovo-Nigeria-Pakistan-Rwanda-Sierra LeoneSoedan-Somalië-Tsjetsjenië.
a
p
a
r
k
o
e
r
d
i
s
t
a
n
r

j
a
n
g
o
l
a
a
e
r
o
f
r
e
w
o
k
o
s
o
v
o
s
i
a
g
a
m
z
a
e
i
p
o
i
h
t
e
r
h
o
l
e
a
n
g
s
o
m
a
l
i
e
a
u
s
o
n
i
d
o
t
s
a
l
a
n
n
k
r
o
a
i
r
a
s
a
o
l
t
a
i
r
e
g
i
n
e
e
s
l
n
e
i
ij
s
l
a
i
r
a
n
g
g
i
a
o
d
e
t
o
g
n
o
c
k
i
r
i
l
v
l
a
a
z
e
r
b
e
i
d
z
j
a
n
i
n
n
e
n
o
e
l
a
r
r
e
i
s
e
e
r
i
t
s
j
e
t
s
j
e
n
i
e
d
Voor een bibliodrama -neem bijvoorbeeld in verband met het
exodusverhaal- kan men elke leerling een personage laten
kiezen: de farao, Mozes, een hebreeuwse slaaf, een
hofambtenaar. De personages worden dan geïnterviewd en geven
elk hun eigen kijk op de situatie. Wat hebben zij ervaren bij het
inleven in hun rol?
7
8
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards